Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak zainstalować i skonfigurować sterownik drukarki Dell w systemie Mac OS X

Summary: Instalowanie i konfigurowanie sterownik drukarki Dell w systemie Mac OS X.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Brak informacji o objawach

Cause

Brak informacji o przyczynie.

Resolution

Spis treści:

 1. Pobieranie i instalacja sterownika drukarki Dell
 2. Dodawanie drukarki sieciowej przy użyciu adresu IP / nazwy hosta
 3. Dodawanie drukarkę USB
 4. Wybór opcji drukowania
Uwaga: firma Dell nie obsługuje systemów starszych niż Mac OS X 11.

1. Pobieranie i instalacja sterownika drukarki Dell

Pobierz sterownik drukarki Dell z witryny Dell Support (Rysunek 1 [tylko w języku angielskim]).
pobieranie sterownika drukarki
Rysunek 1: Instalator drukarki

Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji i zakończ instalację sterownika (Rysunek 2 [tylko w języku angielskim]).
kreator drukowania
Rysunek 2: Kreator instalacji

Powrót do góry

2. Dodawanie drukarki sieciowej przy użyciu adresu IP / nazwy hosta 

 1. Wybierz ikonę Apple w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Preferencje systemowe (Rysunek 3 [tylko w języku angielskim]).
  preferencje systemowe
  Rysunek 3. Preferencje systemowe
 3. Wybierz Drukuj i skanuj (Rysunek 4 [tylko w języku angielskim]).
  drukuj i skanuj
  Rysunek 4. Drukuj i skanuj
 4. Wybierz ikonę + (plusa) pod panelem drukarki po lewej stronie, aby otworzyć aplikację Dodaj drukarkę (Rysunek 5 [tylko w języku angielskim]).
  kliknij plus
  Rysunek 5. Dodawanie drukarki
 5. Wybierz adres IP w górnym pasku narzędzi okna dodawania drukarki (Rysunek 6 [tylko w języku angielskim]).
  wybierz adres IP na pasku narzędzi
  Rysunek 6. Adres IP
 6. Skonfiguruj następujące opcje.
 7. Protokół: ustaw opcję Line Printer Daemon.
 8. Adres: ustaw adres IP lub nazwę hosta drukarki.
 9. Kolejka: pozostaw pole puste (kolejka domyślne).
 10. Nazwa: domyślnie wprowadzony zostanie tu adres IP drukarki. Zaleca się zmianę nazwy na przyjazną dla użytkownika, np. Drukarka Dell.
 11. Lokalizacja: to pole może pozostać puste. Powszechnie używane do identyfikowania fizycznej lokalizacji drukarki. Na przykład: Recepcja.
 12. Drukowanie przy użyciu: naciśnij strzałkę w dół, aby wyświetlić pełną listę sterowników. Wybierz odpowiedni sterownik.
 13. Naciśnij przycisk Dodaj.
 14. Jeśli istnieją opcje dotyczące instalowanej drukarki (moduł druku dwustronnego, opcjonalne tace podajnika, pamięć itd.), zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybór zainstalowanych opcji. Wybierz opcje zgodne z instalacją drukarki i kliknij przycisk Kontynuuj, aby zamknąć kreator.
Powrót do góry

3. Dodawanie drukarkę USB

 1. Wybierz ikonę Apple w lewym górnym rogu.
 2. Wybierz Preferencje systemowe (Rysunek 7 [tylko w języku angielskim]).
  preferencje systemowe
  Rysunek 7. Preferencje systemowe
 3. Wybierz Drukuj i skanuj (Rysunek 8 [tylko w języku angielskim]).
  drukuj i skanuj
  Rysunek 8. Drukuj i skanuj
 4. Wybierz ikonę + (plusa) pod panelem drukarki po lewej stronie, aby otworzyć aplikację Dodaj drukarkę (Rysunek 9 [tylko w języku angielskim]).
  kliknij plus
  Rysunek 9. Dodawanie drukarki
 5. Wybierz opcję Domyślna w górnym pasku narzędzi okna dodawania drukarki.
 6. Wybierz drukarkę z listy wszystkich drukarek wykrywanych przez komputer Mac przez USB, Bonjour itp.
 7. Wybierz przycisk Dodaj (Rysunek 10 [tylko w języku angielskim]).
  naciśnij przycisk dodaj
  Rysunek 10. Dodawanie
 8. Jeśli istnieją opcje dotyczące instalowanej drukarki (moduł druku dwustronnego, opcjonalne tace podajnika, pamięć itd.), zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybór zainstalowanych opcji. Wybierz opcje zgodne z instalacją drukarki i kliknij przycisk Kontynuuj, aby zamknąć kreator.
Powrót do góry

4. Wybór opcji drukowania 

 1. W aplikacji wybierz opcję plik z górnego paska menu.
 2. Wybierz polecenie Drukuj lub naciśnij kombinację klawiszy Command + P na klawiaturze.
 3. Wybierz prawidłową kolejkę drukowania.
 4. Wybierz przycisk Pokaż szczegóły (Rysunek 11 [tylko w języku angielskim]).
  pokaż szczegóły
  Rysunek 11. Pokaż szczegóły
 5. Dostępne są wszystkie opcje drukarki (Rysunek 12 [tylko w języku angielskim]).
  opcje drukarki
  Rysunek 12. Opcje drukarki
 6. Wybierz przycisk Drukuj, aby wysłać zadanie drukowania.
Powrót do góry

Article Properties


Last Published Date

03 Nov 2022

Version

4

Article Type

Solution