Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Güvenilir Platform Modülü Güvenliği Özelliğini Etkinleştirme

Summary: Bu makalede Güvenilir Platform Modülü'nü (TPM) etkinleştirmeyle ilgili bilgiler sağlanmaktadır.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

İçindekiler:

 1. Sistem Kurulumunda TPM Güvenliği Özelliğini Etkinleştirme
 2. Güvenilir Platform Modülü (TPM) Güvenliği Özelliğini Etkinleştirme
 3. TPM Yazılımını ve Sürücüsünü Yükleme
 4. TPM Sihirbazını Tamamlama

Sistem Kurulumunda TPM Güvenliği Özelliğini Etkinleştirme

BIOS System Setup (Sistem Kurulumu) ekranından TPM güvenliği özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:      

 1. Sistemi yeniden başlatın.
 2. "Press <F2> to enter Setup" (Kuruluma girmek için tuşuna basın) mesajı görüntülendiğinde <F2> tuşuna basın.
 3. System Setup (Sistem Kurulumu) ekranı görüntülendiğinde, Aşağı ok tuşunu kullanarak Security (Güvenlik) grubuna gidin.
 4. Grubu genişletmek için <+> tuşuna basın.
 5. Security (Güvenlik) altında TPM Security (TPM Güvenliği) öğesinin listelendiğinden emin olun.
 6. Aşağı ok tuşunu kullanarak TPM Security (TPM Güvenliği) bölümüne gidin.
 7. <Enter> tuşuna basın.
 8. Ayarı On (Açık) olarak değiştirmek için Sağ Ok tuşuna basın.
 9. TPM artık etkindir.
 10. <Esc> tuşuna basın.
 11. Aşağı Ok tuşunu kullanarak Exit (Çıkış) seçeneğini vurgulayın ve <Enter> tuşuna basın.
 12. Sistem yeniden başlatılır.

Başa Dön


Güvenilir Platform Modülü (TPM) Güvenliği Özelliğini Etkinleştirme

TPM'yi etkinleştirmek için:      

 1. Dell giriş ekranında <F2> tuşuna basarak sistemi System Setup (Sistem Kurulumu) ekranına önyükleme yapın.
 2. <Aşağı Ok> tuşunu kullanarak Security (Güvenlik) grubuna gidin.
 3. Grubu genişletmek için <+> tuşuna basın.
 4. Sağ Ok tuşunu kullanarak TPM Activation (TPM Etkinleştirme) öğesine gidin.
 5. TPM Activation (TPM Etkinleştirme) alanında, Activate (Etkinleştir) öğesini seçin.
 6. <Esc> tuşuna basın.
 7. Aşağı Ok tuşunu kullanarak Save Changes and Exit (Değişiklikleri Kaydet ve Çık) öğesini vurgulayın ve ardından <Enter> tuşuna basarak bilgisayarın yeniden başlatılmasını ve işletim sistemine önyükleme yapmasını sağlayın.

Başa Dön


TPM Yazılımını ve Sürücüsünü Yükleme

NOT: TPM'nin yüklenip etkinleştirilmesi, Microsoft® Windows® XP Sistem Geri Yükleme işleminin tüm mevcut Sistem Geri Yükleme Noktalarını silmesine neden olur. Sisteminize geleceğe yönelik kararlılık sağlamak için Kişisel Güvenli Sürücü etkinleştirildikten ve çalışmaya başladıktan sonra manuel olarak bir geri yükleme noktası oluşturun.

Başlat öğesine ve Çalıştır öğesine tıklayın. Yazılımı ve sürücüyü yüklemek için:

 1. Broadcom Secure Foundation™ TPM - InstallShield Wizard öğesini (Kurulum Ekranı Sihirbazı) çalıştırmak için alanına C:\Dell\TPM\setup.exe yazın ve Tamam öğesine tıklayın.
 2. Bilgisayarı yeniden başlatmanız istendiğinde Evet düğmesine tıklayın. Özel bir görüntü yüklenmişse veya işletim sistemi yeniden yüklenmişse yazılımın Dell Downloads (Dell İndirmeleri) sitesinden indirilmesi gerekir. 
NOT: Yazılım yüklemesi sırasında yazılım, en son ağ sürücüsünü kontrol eder. Ağ sürücüsü en son revizyonda değilse yükleme sihirbazı sürücüyü güncelleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. En son revizyon reddedilirse TPM düzgün çalışmaz.

Başa Dön


TPM Sihirbazını Tamamlama

Güvenilir Platform Modülü (TPM) Başlatma Sihirbazı, TPM için sahip hesabını ayarlar ve TPM bilgilerinin yedeğini oluşturur.

 1. Sistem Tepsisi simgesine (Şekil 1) çift tıklayın.

  SLN57489_en_US__3I_port_TMPSysTray_pm_1a
  Şekil 1: Başlatmadan Önce TPM Sistem Tepsisi Simgesi
 2. Welcome (Hoş Geldiniz) penceresi görüntülendiğinde Next (İleri) öğesine tıklayın.
 3. TPM'nin Temel Kullanıcısı olmak için bir parola girin ve Next (İleri) öğesine tıklayın. TPM'nin Temel Kullanıcı hesabı e-postaları güvence altına alır, dosyaları şifreler ve kişisel bir güvenli sürücü oluşturur.
 4. İstediğiniz özellikleri seçin ve Next (İleri) öğesine tıklayın.

Başa Dön


Daha fazla kurulum ve gelişmiş yapılandırma talimatları için Broadcom Güvenlik Platformu Yardım dosyalarına başvurun veya BT departmanınızla iletişime geçin.

Additional Information

Article Properties


Last Published Date

03 Nov 2023

Version

9

Article Type

How To