Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak uruchomić test diagnostyczny przed uruchomieniem na komputerze firmy Dell

Summary: Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące uruchamiania diagnostyki sprzętu przy użyciu diagnostyki przed uruchomieniem w komputerze firmy Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Spis treści
 1. Szybki test diagnostyczny
 2. Zaawansowany test diagnostyczny
 3. Inne zasoby

Szybki test diagnostyczny

 1. Włącz komputer.
 2. Na ekranie z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12, aż pojawi się menu jednorazowego rozruchu.
 3. Na ekranie menu rozruchu wybierz opcję Diagnostics (Rysunek 1).
  Menu jednorazowego rozruchu

  Rysunek 1. Menu jednorazowego rozruchu

  Rozpocznie się szybki test diagnostyczny (Rysunek 2).
  Ekran szybkiego testu
  Rysunek 2. Szybki test diagnostyczny

  UWAGA: mysz i ekran dotykowy (jeśli są zainstalowane) nie są aktywne podczas przeprowadzania testu.
  UWAGA: aby uruchomić test diagnostyczny na określonym urządzeniu, naciśnij klawisz Esc, a następnie wybierz opcję Advanced test w lewym dolnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Diagnostic advanced test.

   

  Po zakończeniu szybkiego testu zostaną wyświetlone wyniki.

  W wynikach zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów:

   

Powrót na początek artykułu

Zaawansowany test diagnostyczny

UWAGA: domyślnie zaznaczone są wszystkie testy.
 1. Jeśli chcesz uruchomić określony test, usuń zaznaczenie pola wyboru Select all, a następnie wybierz testy, które chcesz przeprowadzić. (Rysunek 3).
  ekran zaawansowanego testu
  Rysunek 3. Ekran zaawansowanego testu
  UWAGA: opcje testowania sprzętu mogą się różnić w zależności od sprzętu zainstalowanego na komputerze firmy Dell.
  UWAGA: aby uruchomić dokładny test sprzętu, zaznacz pole wyboru Thorough mode.
 2. Wybierz opcję RUN TEST.
  UWAGA: W przypadku notebooków firmy Dell podczas testu ekranu LCD wymagana jest odpowiedź użytkownika.

  Po zakończeniu testu zostaną wyświetlone wyniki.

  W wynikach zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów:

 

Powrót na początek artykułu

Inne zasoby:

Narzędzie diagnostyki przed uruchomieniem zapewnia również informacje opisane poniżej:

Konfiguracja

UWAGA: aby uzyskać dostęp do karty konfiguracji, wybierz SYSTEM INFO z opcji po lewej stronie.
Konfiguracja
Rysunek 4. Karta konfiguracji

Powrót na początek artykułu


Kondycja

UWAGA: aby uzyskać dostęp do karty kondycji, wybierz SYSTEM INFO z opcji po lewej stronie.
Kondycja
Rysunek 5. Karta kondycji

Powrót na początek artykułu


Oprogramowanie wewnętrzne

UWAGA: aby uzyskać dostęp do karty oprogramowania wewnętrznego, wybierz SYSTEM INFO z opcji po lewej stronie.
Oprogramowanie wewnętrzne
Rysunek 6. Karta oprogramowania wewnętrznego

Powrót na początek artykułu


Dzienniki poprzednich testów diagnostycznych

UWAGA: aby uzyskać dostęp do karty dzienników poprzednich testów diagnostycznych, wybierz SYSTEM INFO z opcji po lewej stronie.
Dzienniki diagnostyczne
Rysunek 7. Karta dzienników diagnostycznych

Powrót na początek artykułu

 

Uruchamianie diagnostyki komputera firmy Dell

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak korzystać ze zintegrowanej diagnostyki przed uruchomieniem w celu zidentyfikowania problemów sprzętowych w komputerze firmy Dell.

Czas trwania: 01:34 (mm:ss)
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

14 Feb 2024

Version

18

Article Type

How To