Dell-tietokoneen Ubuntu Linux -päätekomentojen käyttöopas

Summary: Ubuntu Linux -päätekomentojen opas.

Article Content


Symptoms

 


Tässä artikkelissa on tietoja Ubuntu Linuxin päätesovelluksen komennoista.


Sisällysluettelo:

  1. Ohjauksen peruskomennot
  2. Käyttäjiin ja järjestelmään liittyvät peruskomennot
  3. Asemiin ja oikeuksiin liittyvät peruskomennot
  4. Verkon peruskomennot

 

Ohjauksen peruskomennot

 

Päätekomennot ovat ohjeita, joiden avulla voit suorittaa mitä tahansa järjestelmätehtäviä Ubuntun päätesovelluksessa. Komennot on jaettu erillisiin taulukoihin, jotta niiden käyttötarkoitukset olisivat selkeämpiä ja näitä artikkeleita olisi helpompaa käyttää viitteenä.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
cd Vaihda hakemistoa Tällä komennolla voit siirtyä
järjestelmässä. Kun kirjoitat
cd tai cd~, sinut ohjataan
kotikansioon, joka on oletusarvoinen
lähtöasema päätteessä.
cd/ Siirry juurihakemistoon  
cd.. Siirry yksi hakemistotaso ylöspäin  
cd- Palaa edelliseen hakemistoon  
pwd Näytä nykyinen hakemisto Tämä näyttää sijaintisi järjestelmässä.
bash GNU Bourne-again -komentotulkki  
break Poistu silmukasta  
case Suorita komento tietyillä ehdoilla  
clear Tyhjennä pääteikkuna  
continue Jatka silmukan seuraavaan vaiheeseen  
cron Taustaprosessi ajoitettujen komentojen suorittamiseen  
crontab Ajoita komento suoritettavaksi myöhemmin  
echo Näytä viesti näytössä  
enable Ota käyttöön ja poista käytöstä sisäänrakennettuja komentoja  
env Ympäristömuuttujat  
eval Arvioi useita komentoja tai argumentteja  
expect Automatisoi päätteen kautta käytettäviä sovelluksia  
export Määritä ympäristömuuttuja  
expr Arvioi lausekkeita  
false Älä tee mitään niin, että se epäonnistuu  
for Laajenna sanoja ja suorita komentoja  
hash Muista nimiargumentin täydellinen polkunimi  
hostname Näytä tai määritä järjestelmän nimi  
if Suorita komento tietyillä ehdoilla  
jobs Näytä luettelo aktiivisista tehtävistä  
join Yhdistä rivejä samaan kenttään  
local Luo muuttujia  
logout Poistu komentotulkin kirjautumissessiosta  
more Näytä tulos yksi ruutu kerrallaan  
nice Määritä komennon tai tehtävän prioriteettitaso  
nohup Suorita komento, joka ei voi keskeytyä  
notify-send Lähetä työpöytäilmoituksia  
op Käyttäjän käyttöoikeus  
readarray Lue tiedot standardisyötteestä moniarvomuuttujaan  
readonly Merkitse muuttujia tai funktioita vain luku -tilaan  
reboot Käynnistä järjestelmä uudelleen  
return Poistu komentotulkin funktiosta  
sed Virtaeditori  
select Hyväksy näppäimistösyöttö  
set Muokkaa komentotulkin muuttujia ja funktioita  
shift Siirrä paikkaparametreja  
shopt Komentotulkin asetukset  
shutdown Sammuta Linux tai käynnistä se uudelleen  
sleep Määritä tietyn ajan mittainen viive  
ssh Secure Shell -sovellus Etäkirjautumisohjelma
suspend Keskeytä tämän komentotulkin suorittaminen  
sync Synkronoi levyn ja muistin tiedot  
test Arvioi ehdollinen lauseke  
trap Suorita komento signaalista  
true Älä tee mitään niin, että se onnistuu  
type Kuvaile komentoa  
unshar Pura komentotulkin komentosarjoja  
until Suorita komentoja Kunnes ilmenee virhe
vmstat Raportoi näennäismuistin tiedot  
watch Suorita tai näytä ohjelma säännöllisin väliajoin  
while Suorita komentoja  
write Lähetä viesti toiselle käyttäjälle  
xargs Suoritusapuohjelma, joka siirtää rakennettuja argumenttiluetteloja  
### Kommentoi häiritsemättä päätettä  
while Suorita komentoja  

Tiedostojen ja tekstin hallintaan liittyvät komennot vaikuttavat suoraan tietokoneessa oleviin ja siinä käytettäviin tiedostoihin ja tekstiin. Dash ja Windowsin Resurssienhallinta ovat tunnettuja graafisen käyttöliittymän (GUI) sisältäviä versioita tästä työkalusta.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
cp Kopioi Kopioi tiedosto lisäämällä sen nimi komennon perään. Tiedoston on oltava hakemistossa, jossa parhaillaan olet. Muussa tapauksessa määritä kopioitavan tiedoston sijainti kirjoittamalla cp~/< file path >.
ls Näytä luettelo Näyttää luettelon kaikista nykyisen hakemiston tiedostoista.
ls~ Näytä luettelo kotihakemiston tiedostoista Kun lisäät perään kansion nimen, näet luettelon kaikista kyseisen kansion tiedostoista. Esimerkiksi komento ls~/desktop näyttää työpöytäkansion tiedostot.
mkdir Luo hakemisto Mahdollistaa hakemiston luomisen. Esimerkiksi komento mkdir yksityiset tiedostot luo kotihakemistoon uuden hakemiston, jonka nimi on yksityiset tiedostot, ellet ole siirtynyt toiseen hakemistoon tai määrittänyt toista polkua.
mv Siirrä Tällä komennolla voit siirtää tiedoston tai nimetä sen uudelleen. Jos haluat muuttaa sunny-tiedoston nimeksi day, kirjoita mv sunny day. Tämä edellyttää, että olet siirtynyt oikeaan hakemistoon tai määrittänyt oikean tiedostopolun. Kun kirjoitat mv day ~/Desktop, day-tiedosto siirretään kotihakemistosta työpöydälle. Jos haluat kuitenkin samalla myös nimetä tiedoston uudelleen, lisää komentoon uusi nimi nykyisen nimen perään.
rm Poista Poistaa tiedoston. Määritä tiedostopolku tai -nimi.
rmdir Poista hakemisto Poistaa tyhjän (empty) hakemiston
rm -r Poista rekursiivisesti Poistaa hakemiston ja sen sisällön
grep Etsi tekstimerkkijonoja  
head Näytä tiedoston alku  
less Näytä tiedoston osa  
tail Näytä tiedoston loppu  
apropos Hae ohjesivuja  
aspell Oikeinkirjoituksen tarkistus  
awk Etsi ja korvaa tekstiä Tietokannan lajittelu/vahvistus/indeksointi
cmp Vertaa kahta tiedostoa  
comm Vertaa kahta lajiteltua tiedostoa rivi kerrallaan  
csplit Jaa tiedosto kontekstin määrittämiin osiin  
cut Jaa tiedosto kahteen osaan  
cksum Näytä CRC-tarkistussumma ja tavumäärät  
find Etsi tiedostoja, jotka täyttävät asetetut kriteerit  
fmt Muotoile kappaleteksti  
fold Määritä tietyn leveyden jälkeinen rivinvaihto  
dir Näytä lyhyt luettelo hakemiston sisällöstä  
dircolors Värien määritys ls  
dirname Muunna täydellinen polkunimi poluksi  
dirs Näytä luettelo muistetuista hakemistoista  
cat Näytä tiedoston sisältö  
bzip2 Pakkaa tai pura nimettyjä tiedostoja  
chroot Suorita komento eri juurihakemistossa  
fgrep Etsi tiedostoista tiettyä merkkijonoa vastaavia rivejä  
fuser Tunnista/pysäytä tiedostoa käyttävä prosessi  
gawk Etsi ja korvaa tekstiä tiedostoista  
gzip Pakkaa tai pura nimitiedostoja  
ln Muodosta linkkejä tiedostojen välille  
locate Etsi tiedostoja  
look Näytä tietyllä merkkijonolla alkavat rivit  
lpr Offline-tulostus  
lpc Tulostimen hallintaohjelma  
lprm Poista töitä tulostusjonosta  
lprint Tulosta tiedosto  
lprintd Peruuta tulostustyö  
lprintq Näytä luettelo tulostusjonosta  
lsof Näytä luettelo avoimista tiedostoista  
vdir Näytä tarkka luettelo hakemiston sisällöstä ls -| -b
v Näytä tarkka luettelo hakemiston sisällöstä ls -| -b
vi Tekstieditori  
uuencode Pura tiedoston koodaus Pura tiedoston koodaus uuencode-ohjelmalla.
uuencode Koodaa tiedosto Koodaa tiedosto uuencode-ohjelmalla
tty Näytä standardisyötteen päätteen tiedostonimi  
touch Muuta tiedostojen aikaleimoja  
expand Muunna sarkaimet välilyönneiksi  
import Ota ja tallenna näyttökuva palvelimen näytöstä  
install Kopioi tiedostoja ja aseta määritteitä  
fg Lähetä tehtävä etualalle  
bg Lähetä tehtävä taustalle  
nl Numeroi rivejä ja kirjoita tiedostoja  
open Avaa tiedosto sen oletussovelluksessas default application  
paste Yhdistä tiedostojen rivejä  
pathchk Tarkista tiedostonimen siirrettävyys  
popd Palauta nykyisen hakemiston edellinen arvo  
pr Valmistele tiedostoja tulostusta varten  
printcap Tulostimen ominaisuustietokanta  
printenv Tulostusympäristömuuttujat  
printf Muotoile ja tulosta tietoja  
pushd Tallenna nykyinen hakemisto ja muuta sitä  
rcp Kopioi tiedostoja kahden laitteen välillä  
read Lue rivi standardisyötteestä  
rename Nimeä tiedostoja uudelleen  
remsync Synkronoi etätiedostoja sähköpostitse  
mmb Siirrä ja nimeä uudelleen useita tiedostoja  
mtools Muokkaa MS-DOS-tiedostoja  
rev Käännä tiedoston rivejä toisinpäin  
rsync Etäkopioi tiedosto Synkronoi tiedostojen puita
sdiff Yhdistä vuorovaikutteisesti kaksi tiedostoa  
scp Suojattu kopiointi  
sftp Suojattu tiedostonsiirto-ohjelma  
slocate Etsi tiedosto  
sort Lajittele tekstitiedostoja  
split Jaa tiedosto tietyn kokoisiin osiin  
sum Näytä tiedoston tarkistussumma  
tee Ohjaa tulos uudelleen useaan tiedostoon  
tsort Topologinen lajittelu  
unmask Käyttäjätiedostojen luonnin peite  
source Suorita komentoja tiedostosta  
symlink Luo tiedostolle uusi nimi  
tr Korvaa ja/tai poista merkkejä  
uniq Yksilöllistä tiedostoja  
wc Näytä tavu-, sana- ja rivimäärät  
whereis Etsi ohjelman $path-polku, ohjesivut ja lähdetiedostot  
which Etsi ohjelmatiedoston $path-polku  
wget Hae verkkosivuja tai tiedostoja  
unexpand Muunna välilyönnit sarkaimiksi  
yes Näytä merkkijono keskeyttämiseen asti  
xdg-open Avaa tiedosto tai URL-osoite käyttäjän valitsemassa sovelluksessa  
dmesg Näytä ytimen ja ohjainten ilmoituksia  


Alkuun


 

Käyttäjiin ja järjestelmään liittyvät peruskomennot

 

Näillä komennoilla voit hallita, määrittää ja nollata Ubuntu-järjestelmän käyttäjä- ja ryhmäasetuksia sekä suorittaa niiden vianmäärityksen.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
passwd Luo salasana  
groupadd Lisää ryhmä  
groupmod Muokkaa ryhmää  
chgrp Vaihda ryhmää  
groupdel Poista ryhmä  
adduser Lisää käyttäjä järjestelmään  
addgroup Lisää ryhmä järjestelmään  
alias Luo alias  
useradd Luo uusi käyttäjätili  
usermod Muokkaa käyttäjätiliä  
users Näytä luettelo kirjautuneista käyttäjistä  
chmod Muuta käyttöoikeuksia  
chown Vaihda tiedoston omistajaa ja ryhmää  
groups Näytä käyttäjän ryhmien nimet  
id Näytä käyttäjän ja ryhmän tunnuss  
logname Näytä nykyinen kirjautumisnimi  
su Korvaa käyttäjä  
times Käyttäjän ja järjestelmän ajat  
who Näytä kaikkien kirjautuneiden käyttäjien nimet  
whoami Näytä nykyisen käyttäjän tunnus ja nimi id -un

Seuraavat komennot liittyvät järjestelmäkohtaisiin ohjelmiin ja tietoihin.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
cal Kalenteri näytä kalenteri
date Päivämäärä näytä päivämäärä
dc Laskinohjelma Laskin
fsck Tiedostojärjestelmän tarkistus  
bc Sattumanvaraisen tarkkuuden laskinkieli  
kill  Pysäytä prosessi  
killall Pysäytä nimetyt prosessit  
let Suorita laskutoimintoja komentotulkin muuttujilla  
make Käännä ohjelmajoukko uudelleen  
pkill Pysäytä prosesseja  
ps Prosessin tila  
seq Näytä numerosarjoja  
units Muunna mittayksiköstä toiseen  

Paketit ovat Ubuntun oletusmenetelmä uusien sovellusten ja tiedostojen lataamiseen ja päivittämiseen. Näillä komennoilla voit hallita ja määrittää ladattuja paketteja.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
apt -get Etsi ja asenna ohjelmistopaketteja  
aptitude Etsi ja asenna ohjelmistopaketteja  
apt -get update Hae saatavilla olevat päivitykset uudelleen  
apt - get upgrade Päivitä kaikki paketit  
apt -get dist-upgrade Päivitä korvaavilla paketeilla Päivitä Ubuntu-versio
apt -get install pkgname Asenna nimetty paketti  
apt -get purge pkgname Poista nimetty paketti  
apt -get autoremove Poista vanhentuneet paketit  
apt -get -f install Yritä korjata virheelliset paketit  
dpkg -configure -a Yritä korjata virheelliset paketit  
dpkg -i pkg.deb Asenna tiedosto pkg.deb  

Näillä komennoilla voit hallita suoraan Ubuntu-järjestelmän palveluja.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
start service Käynnistä tehtäväpalvelu Upstart
stop service Pysäytä tehtäväpalvelu Upstart
status service Tarkista, onko palvelu käynnissä Upstart
/etc/init.d/service start Käynnistä palvelu SysV
/etc/init.d/service stop Pysäytä palvelu SysV
/etc/init.d/service restart Käynnistä palvelu uudelleen SysV
/etc/init.d/service check Tarkista palvelu SysV
runlevel Hae nykyinen ajotaso  


Alkuun


 

Asemiin ja oikeuksiin liittyvät peruskomennot

 

Asemien ja alustusten hallinta tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että voit vaikuttaa järjestelmään liitettyihin oheislaitteisiin. Ne voivat olla kiintolevyjä, siirrettäviä tallennusvälineitä tai muita laitteita. Näillä komennoilla voit hallita ja määrittää näitä laitteita komentorivitasolla.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
mount Ota asema käyttöön  
unmount Poista asema käytöstä  
fdisk Alusta levy  
cfdisk Linuxin osiotaulukon muokkaus  
dd Kopioi levy Muunna ja kopioi tiedostoja sekä kirjoita
levyotsikoita ja käynnistystietueita
ddrescue Tietojen palautustyökalu  
declare Määritä muuttujia ja aseta määritteitä  
df Vapaa levytila Näyttää, kuinka paljon levytilaa
kukin käytössä oleva osio
käyttää. df-komento käyttää mega- ja gigatavuja
lohkojen sijaan.
du Hakemiston käyttö Näyttää, kuinka paljon tilaa tietty
hakemisto ja kaikki sen
alihakemistot käyttävät.
du -s Hakemiston käytön yhteenveto  
du -h Hakemiston käytön perustiedot Tämä muuntaa tiedot
ei-tekniseen muotoon.
free Vapaan tilan määrä Tämä ilmaisee, kuinka paljon vapaata tilaa
on käytettävissä.
free -m Näytä vapaan tilan tiedot Näyttää tiedot megatavuina
uname -a Hae kaikki ytimen tiedot  
uname -r Hae ytimen tiedot  
lsb_release -a Näytä tietoja Linux-jakeluversiosta  
top Käynnistä järjestelmän valvonta Tämä käynnistää RAM-muistin,
suorittimen ja swap-tilan käytön sekä
käynnissä olevien prosessin valvonnan.
q Lopeta järjestelmän valvonta  
diff Näytä kahden tiedoston väliset erot  
diff3 Näytä kolmen tiedoston väliset erot  
 
SLN265879_fi__1icon Huomautus: Suurin osa seuraavista komennoista edellyttää, että niiden eteen lisätään sudo-komento. Tämä antaa käyttäjälle väliaikaisesti pääkäyttäjän oikeudet. Tämä on tarpeen käsiteltäessä hakemistoja tai tiedostoja, jotka eivät ole käyttäjätilisi omistamia. Kun käytät sudo-komentoa, sinulta pyydetään salasanaa. Ainoastaan sudo-oikeudet (järjestelmänvalvojan oikeudet) omaavat käyttäjät voivat käyttää tätä komentoa.
 
Komento Seuraus Lisätietoja
history Luettelo kaikista komennoista history-komento näyttää erittäin pitkän luettelon
suorittamistasi komennoista. Kunkin
komennon vieressä näkyy numero.
Kirjoita | x, kun haluat suorittaa aikaisemmin
suoritetun komennon luettelosta (korvaa x
numerolla). Jos historiatulos
on liian pitkä, avaa komennolla history | less
vieritettävä luettelo.
REISUB Käynnistä järjestelmä uudelleen. Pidä ALT- ja PRINTSCRN-näppäimiä painettuna samalla, kun
kirjoitat tämän, niin tietokone käynnistyy uudelleen.
apt -get Sovellus Käytetään esimerkiksi asentamiseen, poistamiseen ja päivittämiseen.
file Tarkista yhden tai usean tiedoston tyyppi  
sleep Määritä komentoihin viive Odota x sekuntia ennen jatkamista seuraavaan komentoon.
pidof Hae PID Katso luettavassa muodossa oleva PID.
ps Järjestelmän valvonta komentorivillä Sopii hyvin myös komentosarjoille
cat Näytä tiedosto komentorivillä  
crontab Ajoita tapahtumia  
man Käyttöopas Avaa ohjelmien käyttöopas. Näyttää
komento-oppaan.
man man Käyttöoppaan käyttöopas Ohjesivu ohjesivun käyttämisestä.
man intro Lyhyt komentoluettelo Kun tarvitset tietoja jostakin komennosta,
kirjoita < command name >-h tai < command name
 >--help
, jos ensimmäinen sääntö ei toiminut. Huomaat,
että joissakin komentoriveissä -h
ei ole sama asia kuin --help.
info info Tietosivujen esittely  
basename Poista hakemistot ja tiedostopäätteet tiedostonimistä  
eject Poista siirrettävä tallennusväline  
fdformat Perusalustus Alusta FD-levyke.
mkisofs Luo hybriditiedostojärjestelmä  
format Alusta levyjä tai nauhoja  
mknod Luo erityisiä lohko- tai merkkitiedostoja  
quotactl Määritä levykiintiöitä  
quotacheck Tarkista levytilan käyttö tiedostojärjestelmässä  
quota Näytä levytilan käyttö ja rajat  
tar Nauha-arkistointiohjelma  
ram RAM-levylaite  

Järjestelmänvalvojilla on oltava käyttöoikeudet tiedostoihin ja hakemistoihin sekä mahdollisuus muuttaa niitä. Näiden oikeuksien avulla voidaan muuttaa tai korjata olemassa olevia tiedostoja tai estää kokemattomia käyttäjiä vahingoittamasta muita tiedostoja tai hakemistoja.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
chmod Vaihda tilaa  
su Vaihda käyttäjää  
ulimit Rajoita käyttäjien resursseja  
unalias Poista alias  
unset Poista muuttujien tai funktioiden nimiä  
function Määritä funktioita  

Järjestelmänvalvojan oikeuksia kutsutaan Ubuntussa korotetuiksi oikeuksiksi. Seuraavia komentoja tarvitaan, kun järjestelmän asetuksia tarvitsee muuttaa korkeammalla tasolla. Windowsin vastine tälle on komentokehotteen käyttäminen järjestelmänvalvojana.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
sudo Korotetut oikeudet Suorita komentoja korotetuilla oikeuksilla
- < superuser do >on yleinen ilmaisu, joka
tarkoittaa, että suoritettava toiminto on
vahvistettava järjestelmänvalvojan salasanalla.
sudo -r Avaa komentotulkki pääkäyttäjänä  
sudo -r -u Avaa komentotulkki käyttäjänä  
sudo -k Unohda sudo-salasanat  


Alkuun


 

Verkon peruskomennot

 

Nämä komennot liittyvät järjestelmän verkkoyhteyksien määrittämiseen ja vianmääritykseen. Yhteydet voivat olla kiinteitä tai langattomia.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
chkconfig Tarkista aktivoidut palvelut  
ping Testaa verkkoyhteyksiä  
ftp FTP (File Transfer Protocol)  
host Tarkista toimialueen IP-osoite  
ifconfig Määritä verkkolaitteita  
iwconfig Näytä langattoman verkon tiedot  
sudo iwlist scan Etsi langattomia verkkoja  
ifup eth0 Yhdistä eth0-liittymä verkkoon  
ifdown eth0 Näytä eth0-liittymä  
netstat Näytä reititystaulukko  
route Määritä reittejä  
telnet Muodosta yhteys Telnetiin  
traceroute Näytä reitti  
dig DNS-haku  
ethtool Ethernet-kortin asetukset  
mkfifo Luo FIFO-tiedostoja Nimetyt putket
mtr Verkkodiagnostiikka traceroute/ping
nslookup Tee vuorovaikutteisia kyselyjä Internetin nimipalvelimiin  
screen Monikanavainen pääte Etäsuorita komentotulkkeja SSH:n kautta.
strace Jäljitä järjestelmäkutsuja ja signaaleja  

Nämä komennot liittyvät Ubuntun palomuurin hallintaan ja määritykseen.

 
Komento Seuraus Lisätietoja
ufw enable Ota palomuuri käyttöön  
ufw disable Poista palomuuri käytöstä  
ufw default allow Salli oletusarvoisesti kaikki yhteydet  
ufw default deny Estä oletusarvoisesti kaikki yhteydet  
ufw status Nykyinen tila ja säännöt  
ufw allow port Salli portin liikenne  
ufw deny port Estä portin liikenne  
ufw deny from ip Estä IP-osoite  


Alkuun


 

Lisätietoja:

 

SLN265879_fi__1icon Huomautus:
Canonical tarjoaa ohjelmistotukea seuraavilla tavoilla:
Dell tarjoaa teknisen tuen:


Alkuun


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters