Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows için ITDT-SE CLI: Bant Sürücülerini güncelleştirmek ve Tanılamayı Çalıştırmak için ITDT'nin müşteri tarafından kullanımı

Summary: Bu makalede bellenimi yükseltmek, tanılama gerçekleştirmek ve Dell Destek günlüklerini almak için ITDT-SE'nin (CLI) nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms
Bu makalede, Windows için ITDT-SE hakkında bilgiler sağlanmaktadır.  ITDT-SE, günlük dosyalarını (sürücü dökümleri) almak ve çeşitli işlemleri (ör. ortamı çıkarma, bant sürücüsü tanılamayı çalıştırma, bellenimi güncelleştirme) gerçekleştirmek için kullanılır.
 
SLN316605_tr__1icon Not: ITDT-DCR kullanım ömrünün sonuna gelmiştir. DCR sürümü LTO7'yi veya yeni nesil bant sürücülerini desteklemez.

 

Resolution
1. ITDT-SE (CLI) Yükleme
2. Bant Sürücüsü Günlüğü (Sürücü Dökümü)
3.  Bant Sürücüsü Tanılama
4.  Bant Sürücüsü Bellenim Güncelleştirmesi
5.  Bant Ortamını Çıkarma
6.  Bant Kullanımı

 

SLN316605_tr__2icon Not: Yedekleme yazılımı hizmetleri, bellenim güncelleştirmelerini, sürücü algılamasını ve tanılamayı engelleyebilir. Yedekleme hizmetlerini "devre dışı" olarak ayarladıktan sonra ana bilgisayarı ve bandı ya da kitaplığı yeniden başlatmak en iyisidir. Bu işlem kitaplıktaki veya bant sürücülerindeki tüm ayırmaları temizler.

ITDT-SE (CLI) Yükleme

ITDT-SE bir yükleyiciye sahip değildir. Yükleme yalnızca dosyaları müşterinin makinesine ayıklayarak yapılır.  Ayıklayıcı, ITDT yürütülebilir benioku dosyası ve diğer iki dosyayla birlikte giriş, lisans, çıkış ve komut dosyası klasörleri oluşturur.  Yeniden başlatmak gerekmez.
ITDT-SE (CLI), www.dell.com adresinde bulunabilir.  Powervault bant sürücüsünü, otomatik yükleyiciyi veya çalıştığınız kitaplığı seçin.  ITDT-SE (CLI), Bant Otomasyonu Kategorisi'nde bulunur.

1.  İndirdikten sonra yönetici olarak çalıştırmak için sağ tıklayın.

SLN316605_tr__3image(9320)

2.  Varsayılan konum: C:\\Dell\Drivers\..... 
 
SLN316605_tr__4image(9321)

3. İki dosya ayıklanır. 

SLN316605_tr__5image(9365)

4.  Bu örnekte bir Windows ana bilgisayarı kullanıyoruz. Windows sürümüne sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştırın.

SLN316605_tr__6image(9323)

5.  Oluşturulan ITDT klasörüne gidin.  ITDT'yi başlatmak için ITDT uygulamasına sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştırın. 
SLN316605_tr__7image(9324)

SLN316605_tr__2icon Not: İlk ayıklama işleminden sonra çıkış ve giriş klasörü oluşturulmayabilir. İki klasör, ITDT uygulaması çalıştırıldıktan sonra oluşturulur.
 

Bant Sürücüsü Günlüğü

Bant sürücüsü yedekleme sırasında veya tanılamayı çalıştırırken hata veriyorsa bant sürücüsünden sürücü dökümü alınması sürücünün değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini belirlemeye yardımcı olur.
Ortamdan kaynaklı bir sorun varsa bir bant kitaplığındaki tüm bant sürücülerinden sürücü dökümlerinin alınması faydalıdır. 
Sürücü dökümü oluşturulduğunda "çıkış" klasöründe üç dosya oluşturulur.  Dosyalar "A", "B" ve "BLZ"dir.  Her üç dosya da sürücü sorunlarını belirlemede kullanılabilir.

1.  ITDT klasöründe bulunan ITDT'ye sağ tıklayarak ITDT-SE uygulamasını başlatın.
2.  ITDT-SE ilk kez çalıştırıldığında Lisans bilgileri görüntülenir.
3.  Kabul etmek için son sayfadaki I tuşuna basın.
4.  Bu işlem, Ana Menü sayfasını açar.
5.  Aygıtları taramak için [S] tuşuna basın.

SLN316605_tr__9image(9357)

6. Dökümünü almak istediğiniz sürücüyü seçin.
7. Döküm dosyalarını oluşturmak için [D] tuşuna basın.

  SLN316605_tr__10image(9358)

SLN316605_tr__11image(9359)

8.  İşlem tamamlandıktan sonra Döküm dosyaları ITDT'nin ayıklandığı Çıkış klasöründe konumlandırılır.
9.  Aygıt listesine dönmek için [R] tuşuna basın, sonraki bant sürücüsünü seçin veya çıkmak için [Q] tuşuna basın.

SLN316605_tr__12image(9355)
10.  Döküm dosyaları oluşturulur.  Desteğin gözden geçirmesi için üç dosyayı da sıkıştırın.

SLN316605_tr__13image(9356)

Bant Sürücüsü Tanılama
 

ITDT-SE kullanılarak gerçekleştirilebilecek birkaç farklı tanılama vardır, uygun tanılamayı çalıştırın.

 Bant sürücüsü ortama yazmaya başlamazsa sistem testi yapmak faydalı olabilir. Sistem testi kısa bir tanılama testidir.

 Söz konusu bant sürücüsünün okuma/yazma kafasının ortama uygunluğuyla ilgili bir sorunu olup olmadığını belirlemeye çalışırken yardımcı olacak en iyi yollarından biri yeni bir bantla tam yazma testi gerçekleştirmektir. 

Tam yazma testi tüm yazma kafalarını dener ve daha uzun bir tanılama testidir. Tanılama tamamlandıktan sonra tanılama testinin çalıştırıldığı sürücüden bir döküm dosyası oluşturulur.


Bağımsız bant sürücüsünün testleri çalıştırması için sürücüye bir bant takılması gerekir.
Bant Kitaplıkları için G/Ç istasyonunda bir bant gerekir.

 

SLN316605_tr__2icon Not: Bazı testler verilerin üzerine yazılmasına neden olduğundan tanılamayı çalıştırırken boş veya yeni bir bant kullanın.

 

1.  ITDT-SE'yi (CLI) açın.
2.  Test edilecek sürücüyü seçin.
3.  Tanılama seçeneğini seçin.

SLN316605_tr__15image(9360)

4.  Diğer işlevler için [O] seçeneğini belirleyin.

SLN316605_tr__16image(9361)

5.  Tam Yazma testi için [W] seçeneğini belirleyin.
6.  Blok boyutunu seçin.

SLN316605_tr__17image(9362)

7.  Test edilecek veri türünü seçin.  Sıkıştırılamayan veriler bant sürücüsünün Yerel hızında çalışır.  

SLN316605_tr__18image(9363)

SLN316605_tr__19image(9364)

8.  Tanılama tamamlandıktan sonra ITDT-SE Başarılı ya da Başarısız olur.
9.  Günlükler ITDT-SE'nin ayıklandığı Çıkış klasöründe oluşturulur.

Bant Sürücüsü Bellenim Güncelleştirmesi

Bellenim, bant sürücüsünde güncelleştirildikten sonra ana bilgisayarın tanılamayı çalıştırma veya yedekleme işlerinden önce yeniden başlatılması gerekir.


1.  Bant sürücüsü için Dell Destek Sitesi'nde güncelleştirilen uygun bellenimi indirin.
2.  Bellenimi ayıklayın, varsayılan konum: C:\Dell\Drivers\.... Dosyaların ayıklandığı klasör konumunu not edin.
3.  Bellenim dosyasını ITDT-SE'nin ayıklandığı Giriş klasörüne kopyalayın.

     
SLN316605_tr__2icon Not: Tam Yükseklikteki ve Yarım Yükseklikte sürücüler ile SAS ve FC sürücüleri için ayrı bellenim dosyaları olabilir.

                                SLN316605_tr__21image(9371)

4.  ITDT-SE'yi (CLI) açın
5.  Yükseltilecek bant sürücüsünü seçin.

SLN316605_tr__22image(9394)

6.  Bellenim güncelleştirmesi için [F] tuşuna basın.
7.  Bellenim dosyasını seçin, ardından devam etmek için [C] tuşuna basın.

SLN316605_tr__23image(9395)

8.  Dizin ve Bellenim dosyası listelenir.  Bellenim güncelleştirmesini başlatmak için [S] tuşuna basın.

SLN316605_tr__24image(9396)

9.  İşlem tamamlandıktan sonra Status (Durum), Passed (Başarılı) olmalıdır.

SLN316605_tr__25image(9397)

10.  Geri dönmek için [R] tuşuna basın ve bir sonraki güncelleştirilecek sürücüyü seçin.
11.  Tüm sürücüler tamamlandıktan sonra yedekleme işlerini test etmeden veya çalıştırmadan önce sunucunun yeniden başlatılması gerekir.

Bant Ortamını Çıkarma

Bant, yedekleme yazılımı kullanılarak çıkmıyorsa ITDT-SE'de Bant Ortamını Çıkarma işlevinin kullanılması gerekebilir.  Bant sürücüsündeki tüm ayırmaları yedekleme yazılımı ile temizlemek için tüm yedekleme hizmetlerini devre dışı olarak ayarlayın, sunucuyu ve bant aygıtını yeniden başlatın.
 

SLN316605_tr__2icon Not: Orta bant kurtarma işleminin tamamlanması 10 dakika sürebilir. Kurtarma işlemi sırasında, Tek Karakterli Ekran (SCD) bir sekiz rakamı hareketini tamamlayacak şekilde bir seferde bir segmentte yanıp söner, ardından 9 rakamı yanıp söner ve sonra bir sekiz rakamı hareketini tamamlayacak şekilde bir seferde bir segmentte yanıp söner, ardından 8 rakamı yanıp söner. Bu, 1 rakamı yanıp sönene ve sürücü tamamlanana kadar devam eder. Sayma işlemi bittikten sonra çıkarma düğmesine basarak kartuşu çıkartabilirsiniz.

  

SLN316605_tr__2icon Not: Normal çıkarma işlemi sürücüde biriken bant miktarına bağlı olarak 5 dakika veya daha uzun sürebilir.  Bant sürücüsündeki etkinlik LED'i etkinlik bittikten sonra yanıp sönmeyi durdurur.

1.  ITDT-SE'yi açın.
2.  Ortamın yüklendiği sürücüyü seçin.
3.  Ortamı çıkarmak için [J] seçeneğini belirleyin. 

SLN316605_tr__28image(9402)

4.  Bant çıkarılırsa Result (Sonuç) Passed (Başarılı) olur.


Bant Kullanımı

Bant Kullanımı işlevi kartuştan istatistiksel verileri ve hata sayılarını alır.

SLN316605_tr__2icon Not: Bant Kullanımı bir günlük dosyası oluşturmaz.

 

1.  ITDT-SE'yi açın.
2.  Ortamın yüklendiği sürücüyü seçin.
3.  Diğer seçenekler için [O] seçeneğini belirleyin.
4.  Bant Kullanımı için [U] seçeneğini belirleyin.

SLN316605_tr__30image(9400)

Article Properties


Affected Product

Dell EMC ML3, PowerVault 136T LTO/SDLT (Tape Library), PowerVault LTO4-120HH, PowerVault LTO5-140, Powervault LTO6, PowerVault LTO7, PowerVault LTO8

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution