Dell Command | Konfigurace | Napájení | Monitor | Přehled softwaru nástrojů pro aktualizace

Summary: Tento článek obsahuje přehled různých nástrojů Dell Command Utility a odkazy na nejnovější uživatelské příručky, které jsou k dispozici na stránkách podpory společnosti Dell.

Article Content


Symptoms


Následující článek představuje přehled příkazu Dell Command | Konfigurace, napájení, sledování a aktualizace nástrojů a odkazů na nejnovější informace o nich, které jsou k dispozici na stránkách podpory společnosti Dell.


 

Úvod

 

Dell Command | Configure, Command | Napájení,Command | Monitor a příkaz | Aktualizace jsou sbalené softwarové nástroje, které poskytují možnosti konfigurace firemním klientským systémům. Tyto produkty se skládají z rozhraní příkazového řádku (CLI) a grafického uživatelského rozhraní (GUI) ke konfiguraci různých funkcí systému BIOS. Tyto nástroje můžete využít v operačních systémech® Microsoft® Windows pre-Installation Environment (Windows PE),® Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 a Windows 10 a Red Hat® Enterprise® Linux.

Tento článek je pouze přehledem tohoto konkrétního softwaru. Kliknutím na níže uvedený odkaz přejděte na portál na stránkách podpory společnosti Dell, kde můžete získat další informace:


Zpět nahoru


 

Přehled softwaru

 

Command | Konfigurovat (dříve klientská konfigurační sada)

Dell Command | Configure je balíček softwaru, který poskytuje možnosti konfigurace firemním klientským systémům. Klientské systémy můžete konfigurovat pomocí grafického uživatelského rozhraní (GUI) nebo rozhraní příkazového řádku (CLI).

Chcete-li získat další informace o funkci CLI, přečtěte si příkaz Dell | Konfigurace referenční příručky rozhraní příkazového řádku. Můžete použít příkaz Dell Command | Konfigurace v prostředích Red Hat Enterprise Linux a Microsoft Windows Preinstallation Environment (Windows PE) a v operačních systémech Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 a Windows 10.

SLN296821_cs__1icon Poznámka: Dell Command | Konfigurace byla dříve sada Dell Client Configuration Toolkit (CCTK). Po CCTK verze 2.2.1 se CCTK označuje jako Dell Command | Konfigurace.

Command | Power Manager

Dell Command | Software Power Manager poskytuje zjednodušené a účinné možnosti řízení spotřeby pro notebooky Dell a tablety s operačními systémy Windows 7, Windows 8 a Windows 10.

Command | Monitor (dříve klientských přístrojů OpenManage)

Dell Command | Nástroj Sledování spravuje klientské systémy pomocí standardu CIM (Common Information Model) a protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol), což jsou protokoly správy. Omezujete tak celkové náklady na vlastnictví, zlepšíte zabezpečení a poskytnete holistický přístup ke správě všech zařízení v síti, včetně klientů, serverů, úložišť, síťových a softwarových zařízení.

Pomocí modelu CIM získáte přístup k příkazu Dell Command | Monitorujte prostřednictvím standardů pro správu webových služeb (WSMAN).

Dell Command | Monitor obsahuje spodní sadu ovladačů, která shromažďuje informace o systému klienta z různých zdrojů, včetně systému BIOS, paměti CMOS, systému BIOS pro správu systémů (SMBIOS), rozhraní pro správu systému (SMI), operačního systému, rozhraní Application Programming Interface ( API), Dynamic-Link Library (DLL) a nastavení registru. Dell Command | Monitor tyto informace načítá prostřednictvím rozhraní CIM Object Manager (CIMOM), Windows Management Instrumentation (WMI) nebo agenta SNMP.

Dell Command | Monitor umožňuje správcům vzdáleně shromažďovat informace o inventáři, upravovat nastavení paměti CMOS, získávat proaktivní upozornění na potenciální poruchové podmínky a získávat upozornění na potenciální narušení zabezpečení. Tyto výstrahy jsou k dispozici jako události v protokolu událostí, v modelu CIM, nebo jako pasti SNMP po importu souboru MIB (Management Information Base) a jeho monitorování.

Dell Command | Monitor se používá k získání inventáře majetku ze systému, včetně nastavení systému BIOS, pomocí modulu CIM Implementation nebo agenta SNMP. Lze je integrovat do konzole, jako je například nástroj Microsoft System Center Configuration Manager přímým přístupem k informacím modelu CIM, nebo jinými dodavateli konzole, kteří nasadili příkaz Dell | Monitorujte integraci. Navíc můžete vytvořit vlastní skripty pro klíčové oblasti zájmu. Tyto skripty můžete používat ke sledování inventáře, nastavení systému BIOS a stavu systému.

SLN296821_cs__1icon Poznámka: výchozí instalace neumožňuje podporu protokolu SNMP. Další informace o povolení podpory protokolem SNMP naleznete v příkazu Dell Command | Průvodce instalací monitoru.

Command | Aktualizace

Dell Command | Aktualizace je snadno použitelné grafické uživatelské rozhraní (GUI) a nástroj příkazového řádku (CLI), který můžete použít k aktualizaci klientských systémů Dell nejnovějšími ovladači, systémem BIOS a firmwarem. Jedná se o samostatný nástroj, který je typu One-to-One.

Výhody použití příkazu Dell Command | Aktualizace jsou:

  • Zjednodušuje správu systémů a proces aktualizace pro klientské systémy Dell.
  • Snadno použitelný CLI nástroje lze použít k automatizaci instalace a aktualizací ovladačů.
  • Poskytuje snadno použitelné grafické rozhraní, které pomáhá při identifikaci a použití příslušných ovladačů a aktualizací pro systém.
SLN296821_cs__1icon Poznámka: Chcete-li spustit příkaz Dell Command | Je vyžadována aktualizace, .NET 4,0 nebo novější verze.


Zpět nahoru


Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters