Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Jak vytvořit a používat jednotku USB s aplikací Dell Recovery and Restore

Résumé: Tyto pokyny ukazují, jak vytvořit jednotku USB Dell Recovery and Restore a jak ji poté používat k obnovení operačního systému nefunkčního počítače nebo tabletu.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Cause

1. krok: Vytvoření jednotky USB s aplikací Dell Recovery and Restore na funkčním počítači

Než začnete

Poznámka: Klíč USB Dell Recovery and Restore je určený pouze pro operační systémy Windows. Pokud chcete přeinstalovat operační systém Linux, použijte k obnovení operačního systému do továrního nastavení bitovou kopii pro obnovení systému Linux od společnosti Dell.

Chcete-li zahájit proces vytvoření jednotky USB Dell Recovery and Restore, stáhněte si software Dell Recovery Restore z následujícího odkazu: Dell Recovery & Restore. Instalací softwaru Dell Recovery & Restore na jednotku USB dojde k přeformátování jednotky a vymazání stávajících dat. Zálohujte si veškeré soubory nebo data uložená na jednotce USB.

Nainstalujte software Dell Recovery & Restore do funkčního počítače.

 1. Po stažení souboru do panelu úloh prohlížeče nebo složky Stažené soubory musíte soubor .zip rozbalit. Pro rozbalení souboru otevřete složku se staženým souborem, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Extrahovat vše.
  Poznámka: Pokud při extrahování dojde k chybě, může být stažený soubor poškozený nebo nemá správnou koncovku. Změňte typ souboru na .zip a poté zkuste soubory extrahovat.
 2. Pro spuštění instalačního programu spusťte nebo klikněte na klíč Dell Direct nebo soubor setup.exe. Na obrazovce se objeví průvodce instalací softwaru Dell Recovery & Restore.
 3. V průvodci instalací softwaru Dell Recovery & Restore klikněte na tlačítko Next a poté na tlačítko Install.
 4. Po dokončení práce s průvodcem instalací klikněte na tlačítko Finish.

Otevřete aplikaci Dell Recovery & Restore, abyste mohli přenést software na jednotku USB

 1. Na ploše kliknutím na ikonu Dell Key Creator SLN298442_en_US__3direct-key-icon3 otevřete aplikaci.
 2. Zapojte jednotku USB o kapacitě 16 GB nebo více do dostupného portu USB.
 3. V okně aplikace Dell Recovery & Restore vyberte jednotku USB jako médium, které chcete použít. Software by měl jednotku USB rozpoznat. Pokud není rozpoznána, klikněte na ikonu Obnovit vedle rozevírací nabídky.
 4. Kliknutím na tlačítko Start přeneste software Dell Recovery & Restore na svou jednotku USB.
 5. Pokud se zobrazí dialogové okno o formátování disku, ignorujte zprávu a zavřete jej kliknutím na znak X v pravém horním rohu.
 6. Po dokončení procesu uvidíte zprávu „Operation done“. Klikněte na tlačítko OK.

Zpět na začátek


2. krok: Spuštění nefunkčního počítače z jednotky USB s aplikací Dell Recovery & Restore

Pro systémy Windows 10 a Windows 8.1

Poznámka: Součástí systému Windows 10 a Windows 8.1 je bezpečnostní funkce s názvem Zabezpečené spouštění, která zajistí, aby se počítač spouštěl pouze s důvěryhodným softwarem. Pokud chcete počítači povolit, aby se spustil prostřednictvím jednotky USB Dell Recovery & Restore, je nutné funkci Zabezpečené spouštění dočasně vypnout. Až bude proces obnovení dokončen, postupujte podle pokynů a funkci Zabezpečené spouštění znovu povolte.
Vypnutí funkce Zabezpečené spouštění
 1. Zapněte nebo restartujte počítač, který opravujete.
 2. Při zobrazení loga Dell opakovaným stisknutím klávesy F2 otevřete nabídku UEFI. Nebo v systému Windows podržte klávesu Shift a současně vyberte možnost Restartovat. Přejděte do nabídky Odstranit potíže > Upřesnit možnosti: Nastavení firmwaru UEFI.
 3. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na kartu Boot nabídky UEFI.
 4. Jako další vyberte možnost Secure Boot a stiskněte klávesu Enter a poté pomocí klávesy + nebo - změňte stav na Disabled a stiskněte klávesu Enter. Pokud jste vyzváni, abyste změny povolili, zvolte možnost Yes.
 5. Vyberte možnost Boot List Option a stiskněte klávesu Enter, poté v nabídce možností zvolte možnost Legacy a stiskněte klávesu Enter.
 6. Zapojte jednotku USB s aplikací Dell Recovery & Restore do jakéhokoli dostupného portu USB.
 7. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na kartu Exit okna nastavení systému. Poté vyberte možnost SaveExit. Počítač se automaticky restartuje.
Spuštění z jednotky USB Dell Recovery & Repair
 1. Po zobrazení loga Dell opakovaným stisknutím klávesy F12 otevřete obrazovku nastavení počítače.
 2. Vyberte možnost USB storage device a stiskněte Enter.
 3. Počítač spustí software Dell Recovery & Restore na vaší jednotce USB.
 4. V okně softwaru Recovery & Restore zvolte preferovaný jazyk pro aplikaci.
 5. Přečtěte si a přijměte licenční podmínky a ujednání a klikněte na možnost Continue.

Windows 7

 1. Vypněte počítač, který opravujete.
 2. Zapojte jednotku USB s aplikací Dell Recovery & Restore do dostupného portu USB.
 3. Zapněte počítač.
 4. Při zobrazení loga Dell opakovaným stisknutím klávesy F12 otevřete obrazovku nastavení systému.
 5. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost USB Storage Device a stiskněte klávesu Enter. Počítač spustí software Dell Recovery & Restore na vaší jednotce USB.
 6. V okně softwaru Recovery & Restore zvolte preferovaný jazyk pro aplikaci.
 7. Přečtěte si a přijměte licenční podmínky a ujednání a klikněte na možnost Continue.

Zpět na začátek


3. krok: Aplikace Dell Recovery & Restore vás provede možnostmi opravy, obnovení nebo opakované instalace.

Video – Obnovení počítače pomocí klíče USB Dell pro obnovení systému Windows 8 nebo Windows 10

Poznámka: Nástroj Key in the Cloud nestáhne bitovou kopii operačního systému a neprovede obnovení s prázdným pevným diskem. Funkce nástroje Key in The Cloud jsou uvedeny níže:
60s sken opravy softwaru SMART pevného disku (funkci opravy SMART lze použít k vyřešení následujícího problému)
MBR (Main Boot Record)
Problém s daty konfigurace spuštění (BCD)
Problém s oddílem
Proces zálohování dat
Spuštění procesu obnovení bitové kopie ze skrytého oddílu

Smart Repair

Obnovení Smart Repair automaticky zkontroluje a pokusí se opravit nejobvyklejší a základní problémy se spuštěním systému Windows:

 • Problémy s hlavním spouštěcím záznamem.
 • Problémy s daty konfigurace spuštění.
 • Problémy s tabulkou vytváření oddílů.
 • Chyby systému souborů na jednotce pevného disku.

Pokud obnovení Smart Repair dokáže najít a opravit daný problém, objeví se obrazovka se shrnutím a poté budete vyzváni k ukončení aplikace Dell Recovery & Restore a restartování počítače. Vaše data zůstala nedotčená a nehrozí žádné nebezpečí, že dojde k jejich ztrátě.

Pokud obnovení Smart Repair nedokáže problém opravit, aplikace Dell Recovery & Repair bude pokračovat dalším krokem postupu.

Zálohování dat a uživatelských nastavení

Aplikace Dell Recovery & Repair vás vyzve, abyste provedli opakovanou instalaci operačního systému. Po kliknutí na možnost „Continue“ se objeví obrazovka zálohování a nabídne vám možnost zazálohovat osobní soubory a nastavení.

Poznámka: Důrazně doporučujeme zazálohovat data. Pokud kliknete na možnost „Skip“, ztratíte při přeinstalaci systému Windows všechna svá data a nastavení.

Možnosti zálohování jsou následující:

 • Výchozí zálohování Kliknutím na tlačítko Continue zazálohujete vše, co je uloženo ve složce Tento počítač (například: Dokumenty, Hudba, Video, Obrázky).
 • Přizpůsobené zálohování Kliknutím na možnost Select More otevřete obrazovku přizpůsobeného zálohování. Tato možnost umožňuje vybrat jednotlivé soubory, které chcete zálohovat.
 • Žádné zálohování Kliknutím na možnost Skip zálohování zrušíte. Vaše osobní soubory a nastavení budou ztraceny.

Poté, co zvolíte preferovanou možnost zálohování, budete buď vyzváni k připojení externího pevného disku, anebo k tomu, abyste pokračovali dalším krokem.

Obnovení a opakovaná instalace bitové kopie

 • Jakmile je zálohování dokončeno, aplikace Dell Recovery & Restore provede obnovení prostřednictvím stávající skryté bitové kopie ve vašem počítači.
 • Po dokončení obnovení bitové kopie se systém několikrát restartuje a vyzve vás k odpojení a opakovanému připojení externího pevného disku, dokud se záloha nedokončí.
 • Po dokončení celého procesu se systém Windows normálně spustí a objeví se plocha.
 • Otevře se okno aplikace Dell Recovery & Restore. Až budete vyzváni, klikněte na tlačítko Restart.
 • Po restartování počítače vás aplikace Dell Recovery & Restore vyzve k připojení externího pevného disku (pokud zvolíte možnost zálohovat data), poté klikněte na možnost Continue.
 • Jakmile operační systém dokončí přeinstalaci, budete vyzvání k ještě jednomu restartování počítače za účelem dokončení instalace. Klikněte na tlačítko Restart.
 • Pokud máte operační systém Windows 8.1, nezapomeňte provést krok 4 a opět aktivovat funkci Zabezpečené spouštění.

Zpět na začátek


4. krok: Opětovné povolení Zabezpečené spouštění (pouze pro systémy Windows 10 a Windows 8.1) v obnoveném počítači

 1. Restartujte obnovený počítač.
 2. Při zobrazení loga Dell opakovaným stisknutím klávesy F2 otevřete nabídku UEFI. Nebo v systému Windows podržte klávesu Shift a současně vyberte možnost Restartovat. Přejděte do nabídky Odstranit potíže > Upřesnit možnosti: Nastavení firmwaru UEFI.
 3. Pomocí tlačítek se šipkami přejděte na kartu Boot nabídky UEFI.
 4. Jako další vyberte možnost Secure Boot a stiskněte klávesu Enter a poté pomocí klávesy + nebo - změňte stav na Enabled a stiskněte klávesu Enter. Pokud jste vyzváni, abyste změny povolili, zvolte možnost Yes.
 5. Vyberte možnost Boot List Option a stiskněte klávesu Enter, poté v nabídce možností zvolte možnost UEFI a stiskněte klávesu Enter.

Zpět na začátek


 

Résolution


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, Německa, ČínyJaponska. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Desktops & All-in-Ones, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Workstations, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

28 févr. 2023

Version

9

Type d’article

Solution