Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Så här skapar och använder du EN USB-enhet med Dell Recovery and Restore

Résumé: De här instruktionerna visar hur du konfigurerar en USB-enhet för Dell Recovery & Restore och hur du sedan använder den för att återställa operativsystemet på en dator eller surfplatta som inte fungerar. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Cause

Steg 1: Skapa USB-enheten för Dell Recovery and Restore på en fungerande dator.

Innan du börjar.

Obs! USB-verktyget Dell Recovery and Restore används endast för Windows-operativsystem. För ominstallation av Linux-operativsystem använder du återställningsavbildningen för Dell Linux för att återställa operativsystemet till fabriksinställningarna.

Påbörja proceduren med att skapa en Dell Recovery and Restore USB-enhet genom att ladda ner programvaran Dell Recovery & Restore från följande länk: Dell Recovery & Restore. När du installerar programvaran Dell Recovery & Restore på USB-enheten formateras enheten om och eventuella data som redan finns på den raderas. Säkerhetskopiera alla filer och data som sparats på USB-enheten.

Installera programvaran Dell Recovery &Restore på en fungerande dator.

 1. När filen har hämtats till webbläsarens aktivitetsfält eller mappen Hämtade filer måste du packa upp .zip-filen. Det gör du genom att bläddra till platsen där hämtningen finns, högerklicka på filen och välja Extrahera alla.
  Obs! Om filen inte extraheras på rätt sätt, kan hämtningen vara skadad eller sakna rätt filtillägg. Ändra filen till en .zip--filtyp och försök sedan att extrahera filerna.
 2. Klicka på eller kör Dell Direct-tangenten eller setup.exe-filen för att starta installationsprogrammet. Installationsguiden för Dell Recovery & Restore visas på skärmen.
 3. I installationsguiden för Dell Recovery & Restore klickar du på Nästa och sedan på Installera.
 4. När installationsguiden är klar klickar du på Slutför.

Öppna Dell Recovery & Restore för att föra över programmet till USB-enheten

 1. Öppna programmet genom att klicka på SLN298442_en_US__3direct-key-icon3ikonen Dell Key Creator på skrivbordet.
 2. Anslut en USB-enhet på 16 GB eller mer till en ledig USB-port.
 3. I programfönstret för Dell Recovery & Restore väljer du USB-enheten som det medium som du vill använda. Programmet bör upptäcka USB-enheten. Om den inte gör det klickar du på ikonen Refresh (uppdatera) bredvid listrutan.
 4. Klicka på Start när du vill överföra Dell Recovery & Restore-programvaran till USB-enheten.
 5. Om en dialogruta med ett meddelande om att formatera en disk visas, ignorerar du meddelandet och stänger det genom att klicka på X i det övre högra hörnet.
 6. När processen är klar visas meddelandet "Operation done" (åtgärden är klar). Klicka på OK.

Överst på sidan


Steg 2: Starta eller starta om datorn som inte fungerar från USB-enheten för Dell Recovery & Restore

För Windows 10 och Windows 8.1

Obs! Windows 10 och Windows 8.1 har en säkerhetsfunktion som kallas Säker start som säkerställer att datorn endast startar med betrodd programvara. Om du vill ge datorn tillåtelse att starta med USB-enheten för Dell Recovery &Restore måste Säker start tillfälligt avaktiveras. När återställningsprocessen är klar följer du anvisningarna för återaktivering av Säker start.
Så här inaktiverar du Säker start
 1. Starta eller starta om datorn som du reparerar.
 2. När Dells logotyp visas trycker du på F2 flera gånger så att UEFI-menyn öppnas. Du kan även hålla ned Skift-tangenten och välja Starta om från Windows. Gå till Troubleshoot > Advanced Options: UEFI Firmware Settings.
 3. Använd piltangenterna för att bläddra på fliken Boot (start ) i UEFI-menyn.
 4. Välj sedan Secure Boot (säker start) och tryck på Enter. Ändra sedan statusen till Disabled (inaktiverad) med hjälp av tangenten + eller - och tryck på Enter. Om du uppmanas att tillåta ändringarna väljer du Yes (ja).
 5. Välj Boot List Option (alternativ för startlista) och tryck på Enter och välj sedan Legacy (äldre) på alternativmenyn och tryck på Enter.
 6. Anslut USB-enheten med Dell Recovery & Restore till en ledig USB-port.
 7. Använd piltangenterna för att bläddra på fliken Exit (avsluta ) i fönstret System Setup (systeminställningar). Välj sedan Save och Exit (spara och avsluta). Datorn startas om automatiskt.
Så här startar du från USB-enheten med Dell Recovery & Repair
 1. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 på tangentbordet flera gånger så att skärmen för datorinställningar öppnas.
 2. Välj USB storage device (USB-lagringsenhet) och tryck på Enter.
 3. Datorn startar programmet Dell Recovery &restore på USB-enheten.
 4. I fönstret Recovery & Restore (återställning) väljer du önskat språk för programmet.
 5. Läs och godkänn licensvillkoren och avtalet och klicka på Continue (fortsätt).

För Windows 7

 1. Stäng av datorn som du reparerar.
 2. Anslut USB-enheten med Dell Recovery & Restore till en ledig USB-port.
 3. Starta datorn.
 4. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 på tangentbordet flera gånger så att skärmen för datorinställningar öppnas.
 5. Markera USB storage device (USB-lagringsenhet) med hjälp av piltangenterna och tryck på Enter. Datorn startar programmet Dell Recovery &restore på USB-enheten.
 6. I fönstret Recovery & Restore (återställning) väljer du önskat språk för programmet.
 7. Läs och godkänn licensvillkoren och avtalet och klicka på Continue (fortsätt).

Överst på sidan


Steg 3: Dell Recovery & Restore vägleder dig genom alternativen för reparation, återställning eller ominstallation.

Video: Återställ datorn med en USB-återställningsnyckel för Dell Windows 8 eller Windows 10

Obs! Nycklen i molnet hämtar inte någon operativsystemavbildning, och fungerar inte för återställning med en tom hårddisk. Funktioner för nyckeln i molnet listas nedan:
60 sekunders sökning av hårddiskens SMART-programvara reparation (Smart-reparationsfunktionen kan användas för att lösa följande problem)
MBR (Main Boot Record)
Problem BCD (Boot Configuration Data)
Problem partitionsproblem
Data back up process
Trigger image restore process från den dolda partitionen

Smart Repair

Smart Repair kontrollerar automatiskt och försöker reparera de vanligaste och mest grundläggande startproblemen i Windows:

 • Problem med Main Boot Record
 • Problem med konfiguration
 • Problem med partitionstabell
 • Fildatorfel på hårddisken.

Om Smart Repair kan hitta och åtgärda problemet visas en sammanfattningsskärm och du uppmanas sedan att avsluta programmet Dell Recovery &Restore och starta om datorn. Dina data har inte påverkats och det finns ingen risk för dataförlust.

Om Smart Repair inte lyckas åtgärda problemet fortsätter Dell Recovery & Restore till nästa steg i processen.

Data and User-Settings Backup (säkerhetskopiering av data och användarinställningar)

Dell Recovery & Restore uppmanar dig att fortsätta för att installera om operativsystemet. När du klickar på "Continue" (fortsätt) visas skärmen Backup (säkerhetskopiering) och du kan välja att säkerhetskopiera dina personliga filer och inställningar.

Obs! Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina data innan du fortsätter. Om du klickar på Skip (hoppa över) kommer du att förlora alla data och inställningar när Windows installeras om.

Du har följande alternativ för säkerhetskopiering:

 • Default Backup (standardsäkerhetskopiering). När du klickar på Continue (fortsätt) säkerhetskopieras allt som sparats i mappen Den här datorn (till exempel: Mina dokument, Min musik, Mina filmer, Mina bilder).
 • Customized Backup (anpassad säkerhetskopiering). När du klickar på Select More (välj mer) öppnas skärmen Customized Backup (anpassad säkerhetskopiering). Med det här alternativet kan du välja enskilda filer som du vill säkerhetskopiera.
 • No Backup (ingen säkerhetskopiering). Om du klickar på Skip (hoppa över ) avbryts säkerhetskopieringen. Du kommer då att förlora dina personliga filer och inställningar.

När du har valt önskat alternativ för säkerhetskopiering blir du antingen uppmanad att ansluta en extern hårddisk och/eller fortsätta till nästa steg i processen.

Image Recovery and Reinstall (återställning och ominstallation av avbildning)

 • När säkerhetskopieringen är klar utför Dell Recovery &Restore avbildningsåterställningen med hjälp av den befintliga dolda datorbilden på datorn.
 • När återställningen av avbildningen är klar startas datorn om ett par gånger och du uppmanas att koppla från och återansluta den externa hårddisken tills säkerhetskopieringen är klar.
 • När ominstallationen är klar startas Windows normalt och skrivbordet visas.
 • Programfönstret för Dell Recovery & Restore öppnas. Klicka på knappen Restart (starta om) när du uppmanas att göra det.
 • När datorn har startats om uppmanar programmet Dell Recovery &Restore dig att ansluta den externa hårddisken (om du väljer att säkerhetskopiera dina data) och sedan klicka på Fortsätt.
 • När ominstallationen av operativsystemet är klar uppmanas du att starta om datorn en gång till för att slutföra installationen. Klicka på Starta om.
 • Om operativsystemet är Windows 8.1 måste du se till att slutföra steg 4 för att återaktiveras för säker start.

Överst på sidan


Steg 4: Återaktivera Säker start på den återställde datorn (endast Windows 10 och Windows 8.1)

 1. Starta om den återställde datorn.
 2. När Dells logotyp visas trycker du på F2 flera gånger så att UEFI-menyn öppnas. Du kan även hålla ned Skift-tangenten och välja Starta om från Windows. Gå till Troubleshoot > Advanced Options: UEFI Firmware Settings.
 3. Använd piltangenterna för att bläddra på fliken Boot (start ) i UEFI-menyn.
 4. Välj sedan Secure Boot (Säker start) och tryck på Enter och ändra sedan statusen till Enabled (aktiverad) med hjälp av tangenten + eller - och tryck på Enter. Om du uppmanas att tillåta ändringarna väljer du Yes (ja).
 5. Välj Boot List Option (alternativ för startlista) och tryck på Enter och välj sedan UEFI (äldre) på alternativmenyn och tryck på Enter.

Överst på sidan


 

Résolution


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina och Japan som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Desktops & All-in-Ones, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Workstations, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

28 févr. 2023

Version

9

Type d’article

Solution