Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Jak przywrócić ustawienia domyślne systemu BIOS lub UEFI (konfiguracji systemu) na komputerze Dell

Résumé: Ten artykuł zawiera informacje na temat przywracania domyślnych ustawień fabrycznych systemu BIOS lub UEFI. Resetowanie systemu BIOS lub UEFI pomaga rozwiązać wiele problemów z komputerem. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Informacje przechowywane w systemie BIOS lub UEFI, znane jako ESCD (Extended System Configuration Data), mogą czasami ulec uszkodzeniu z różnych przyczyn, takich jak zdarzenia związane z zasilaniem, nieprawidłowe ustawienia użytkownika czy niezgodność sprzętowa ze względu na określone ustawienie. W takich przypadkach czasami konieczne jest przywrócenie domyślnych ustawień systemu BIOS lub UEFI.

Cause

OSTRZEŻENIE: interfejs systemu BIOS jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Trzeba dobrze wiedzieć, jakie zmiany wprowadza się w systemie BIOS. Przypadkowe zmodyfikowanie nieznanego ustawienia może uniemożliwić włączenie komputera lub uruchomienie systemu operacyjnego albo spowodować utratę danych.

Résolution

Aby uzyskać dostęp do interfejsu systemu BIOS lub UEFI na komputerze Dell:

 1. Włącz lub uruchom ponownie komputer.
 2. Na ekranie z logo firmy Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż wyświetlone zostanie Przechodzenie do konfiguracji systemu.
  UWAGA: Jeśli komputer uruchamia się w systemie operacyjnym, uruchom go ponownie.

Interfejsy systemu BIOS lub UEFI mogą wyglądać inaczej w różnych komputerach firmy Dell. Aby uzyskać informacje na temat przywracania ustawień fabrycznych systemu BIOS lub UEFI, zapoznaj się z poniższymi ilustracjami i znajdź taką, która odpowiada Twojemu komputerowi firmy Dell. Jeśli nie ma pasującej ilustracji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika komputera firmy Dell, aby uzyskać informacje dotyczące określonego produktu.

System BIOS z obsługą UEFI
Rysunek 1. System BIOS z obsługą UEFI.

 1. Na ekranie BIOS (Konfiguracja systemu) kliknij opcję Load Defaults (Załaduj ustawienia domyślne).
 2. Upewnij się, że wybrano opcję BIOS Defaults (Domyślne ustawienia systemu BIOS). Kliknij przycisk OK (Rysunek 2).
  Upewnij się, że wybrano opcję BIOS Defaults (Domyślne ustawienia systemu BIOS)
  Rysunek 2. Upewnij się, że wybrano opcję BIOS Defaults (Domyślne ustawienia systemu BIOS)
 3. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Kliknij przycisk OK (Rysunek 3 i 4).
  Pierwszy komunikat ostrzegawczy
  Rysunek 3. Pierwszy komunikat ostrzegawczy
  Drugi komunikat ostrzegawczy
  Rysunek 4. Drugi komunikat ostrzegawczy

Tym razem komputer zostanie uruchomiony ponownie.


Zrzut ekranu interfejsu BIOS UEFI na komputerze firmy Dell
Rysunek 5. Interfejs BIOS UEFI na komputerze firmy Dell.

 1. Na ekranie systemu BIOS (konfiguracji systemu) kliknij opcję Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne) lub Load Defaults (Załaduj ustawienia domyślne) – zależnie od tego, która opcja jest wyświetlana.
 2. Upewnij się, że wybrano opcję BIOS Defaults (Domyślne ustawienia systemu BIOS) lub potwierdź załadowanie ustawień domyślnych (jeśli dotyczy). Kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Exit.
 4. Potwierdź, aby wyjść z ekranu BIOS (konfiguracja systemu) (jeśli dotyczy).

Tym razem komputer zostanie uruchomiony ponownie.


Zrzut ekranu starszego interfejsu systemu BIOS na komputerze firmy Dell
Rysunek 6. Starszy interfejs systemu BIOS na komputerze firmy Dell.

 1. Na ekranie BIOS naciśnij klawisz strzałki w prawo, aż podświetlona zostanie opcja Exit (Wyjdź).
 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aby zaznaczyć opcję Restore Defaults (Przywróć ustawienia domyślne) lub Load Optimal Defaults (Wczytaj optymalne ustawienia domyślne) – zależnie od tego, która opcja jest wyświetlana – a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Naciśnij klawisz Enter po wybraniu opcji Yes (Tak), aby wczytać zoptymalizowane ustawienia domyślne (Load Optimized Defaults) lub wczytać optymalne ustawienia domyślne (Load Optimal Defaults) – w zależności od tego, która opcja jest wyświetlana.

Tym razem komputer zostanie uruchomiony ponownie.

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Latitude

Produit

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

15 sept. 2023

Version

12

Type d’article

Solution