Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Obnovení systému BIOS nebo UEFI (nastavení systému) do výchozího továrního nastavení v počítači Dell

Résumé: Tento článek poskytuje informace o obnovení výchozího továrního nastavení systému BIOS nebo rozhraní UEFI. Resetování systému BIOS nebo rozhraní UEFI může vyřešit mnoho problémů s počítačem. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Informace uložené v systému BIOS nebo UEFI, označované jako Extended System Configuration Data (ESCD), se mohou občas poškodit z mnoha různých důvodů, jako je například výpadek napájení, nesprávná nastavení provedená uživatelem nebo nekompatibilita hardwaru způsobená konkrétním nastavením. V těchto případech je někdy nezbytné obnovit systém BIOS nebo rozhraní UEFI na výchozí tovární nastavení.

Cause

VÝSTRAHA: Rozhraní systému BIOS je určeno pro pokročilé uživatele počítače. Ujistěte se, že víte, jaké změny provádíte v systému BIOS. Náhodnou změnou neznámého nastavení může dojít k tomu, že se počítač nezapne, nespustí operační systém nebo může dojít ke ztrátě dat.

Résolution

Systém BIOS nebo rozhraní UEFI na počítači Dell spustíte následovně:

 1. Zapněte nebo restartujte počítač.
 2. Na obrazovce s logem Dell několikrát stiskněte klávesu F2, dokud se nezobrazí zpráva Entering System Setup.
  POZNÁMKA: Pokud počítač spustí operační systém, restartujte počítač a zkuste to znovu.

Rozhraní systému BIOS nebo UEFI se může u různých počítačů Dell lišit. Informace o tom, jak obnovit systém BIOS nebo rozhraní UEFI do výchozího továrního nastavení, naleznete na níže uvedených obrázcích – vyhledejte obrázek shodný s obsahem ve vašem počítači Dell. Pokud se obrázek neshoduje, vyhledejte informace o konkrétním produktu v uživatelské příručce počítače Dell.

Systém BIOS s podporou rozhraní UEFI
Obrázek 1: Systém BIOS s podporou rozhraní UEFI.

 1. Na obrazovce BIOS (System Setup) klikněte na možnost Load Defaults.
 2. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost BIOS Defaults. Klikněte na tlačítko OK (obrázek 2).
  Zkontrolujte, zda je vybrána možnost BIOS Defaults.
  Obrázek 2. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost BIOS Defaults.
 3. Zobrazí se varovná zpráva. Klikněte na tlačítko OK (obrázek 3 a 4).
  První varovná zpráva
  Obrázek 3. První varovná zpráva
  Druhá varovná zpráva
  Obrázek 4. Druhá varovná zpráva

Počítač se v tuto chvíli restartuje.


Snímek obrazovky rozhraní UEFI BIOS v počítači Dell
Obrázek 5. Rozhraní UEFI BIOS v počítači Dell.

 1. Na obrazovce systému BIOS (System Setup) klikněte na možnost Restore Settings nebo Load Defaults podle toho, co je uvedeno.
 2. Ujistěte se, že je vybrána možnost BIOS Defaults, nebo potvrďte načtení výchozího nastavení při zobrazení této možnosti. Klikněte na tlačítko OK.
 3. Klikněte na tlačítko Exit.
 4. Jakmile se zobrazí nabídka, potvrďte ukončení obrazovky BIOS (System Setup).

Počítač se v tuto chvíli restartuje.


Snímek obrazovky staršího rozhraní systému BIOS v počítači Dell
Obrázek 6. Starší rozhraní systému BIOS v počítači Dell.

 1. Na obrazovce BIOS stiskněte klávesu se šipkou doprava, dokud se nezvýrazní možnost Exit.
 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud se neoznačí možnost Restore Defaults nebo Load Optimal Defaults (podle toho, která možnost se zobrazí), a poté stiskněte Enter.
 3. Stiskněte Enter, jakmile se zobrazí možnost Yes pro možnost Load Optimized Defaults nebo Load Optimal Defaults podle toho, která možnost se zobrazí.

Počítač se v tuto chvíli restartuje.

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Latitude

Produit

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

15 sept. 2023

Version

12

Type d’article

Solution