Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Jak povolit funkci Secure Boot v zařízení Dell

Résumé: Informace o povolení funkce Secure Boot v systému Windows 11.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions

Co je funkce Secure Boot?

Funkce Secure Boot chrání proces spouštění před útoky ze strany škodlivých kódů, jako je malware a ransomware. Funkce Secure Boot závisí na firmwaru a vyžaduje, aby byl systém BIOS počítače nastaven do režimu UEFI.

Jak ověřit, zda je povoleno zabezpečené spouštění.

 1. V levé dolní části obrazovky klikněte na tlačítko Windows nebo stiskněte klávesu Windows.
   
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz: msinfo32
   
 3. Stiskněte Enter.
   
 4. Otevře se okno Systémové informace a ve výchozím nastavení by měl být vybrán souhrn systému .
   
 5. Na pravé straně této obrazovky vyhledejte položku Režim systému BIOSStav zabezpečeného spouštění.
   
 6. Pokud je funkce Secure Boot povolena, režim systému BIOS zobrazí hodnotu "UEFI" a stav Zabezpečené spouštění se zobrazí jako "Zapnuto" (obrázek 1).
  Informace o systému Windows
  Obrázek 1

Pokud je v nastavení spouštění v systému BIOS počítače režim BIOS nastaven na možnost "Legacy", je nutné jej přepnout z režimu Legacy do režimu UEFI .

Před pokračováním ověřte, zda byl počítač testován pro upgrade na systém Windows 11, jelikož starší počítače nemusí splňovat systémové požadavky na systém Windows 11.
Počítače Dell testované pro upgrade na systém Windows 11

 
Poznámka: Přepnutím režimu spouštění ze starší verze na režim UEFI nelze spustit aktuální instalaci systému Windows a vyžaduje přeinstalaci systému Windows. Než budete pokračovat v této akci, nezapomeňte si zálohovat svá osobní data.
 
Poznámka: Obrazovky systému Dell BIOS se mohou u jednotlivých modelů počítače lišit. Níže je uveden obecný příklad přepnutí do režimu UEFI a povolení funkce Secure Boot.

Přepnutí režimu Legacy na UEFI

 1. Spusťte počítač.
   
 2. Jakmile se zobrazí logo Dell, stiskněte klávesu F2 a přejděte do systému BIOS.
   
 3. Následující kroky se mohou lišit v závislosti na modelu počítače:

Alienware, Inspiron a Vostro

 • Přejděte do nabídky Boot> Change Secure Boot List Option na UEFI.
 • Stisknutím klávesy F10 nastavení uložte a ukončete.

OptiPlex, Precision, Wyse a XPS

 • Přejděte na položku General>Boot Sequence>Boot List Option – změňte nastavení na UEFI.
 • Klikněte na tlačítko Apply> a exituložte změny.

Povolení funkce Secure Boot
Funkci Secure Boot řídí firmware počítače (BIOS) a lze ji povolit několika jednoduchými kroky:

 1. Spusťte počítač.
   
 2. Jakmile se zobrazí logo Dell, stiskněte klávesu F2 a přejděte do systému BIOS.
   
 3. Následující kroky se mohou lišit v závislosti na modelu počítače:

Alienware, Inspiron a Vostro

 • Přejděte do nabídky Secure Boot> Change Secure Boot na hodnotu Enabled.
 • Stisknutím klávesy F10 nastavení uložte a ukončete.

OptiPlex, Precision, Wyse a XPS

 • Přejděte na možnost Secure Boot>Secure Boot Enable> Check Secure Boot Enable.
 • Klikněte na tlačítko Použít> a uložte změny kliknutím na tlačítko Ukončit>.

Počítač se restartuje a spustí se zpět na plochu systému Windows.

Další zdroje:

Windows 11 – Rozsah podpory a systémové požadavky

Zpět na začátek

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS

Dernière date de publication

05 janv. 2024

Version

6

Type d’article

How To