Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Så här aktiverar du säker start på Dell-enheten

Résumé: Information om hur du aktiverar Säker start för Windows 11.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions

Vad är Säker start?

Säker start skyddar startprocessen mot säkerhetsattacker från skadlig kod som skadliga program och utpressningsprogram. Säker start är beroende av fast programvara och kräver att datorns BIOS är inställt på UEFI-läge.

Så här kontrollerar du att säker start är aktiverat.

 1. Klicka på Windows-knappen längst ned till vänster på skärmen eller tryck på Windows-tangenten.
   
 2. I sökfältet skriver du: msinfo32
   
 3. Tryck på Enter.
   
 4. Systeminformation öppnas och systemsammanfattning bör väljas som standard.
   
 5. Leta efter BIOS-läge och Secure Boot State till höger på den här skärmen.
   
 6. Om Secure Boot (säker start) är aktiverat visas "UEFI" i BIOS-läget och läget Secure Boot (säker start) visar On (på) (bild 1).
  Windows systeminformation
  Bild 1

Om "Legacy" visas i BIOS-läget i startinställningarna i datorns BIOS måste det växlas från legacy - till UEFI-läge .

Kontrollera att datorn har testats för uppgraderingen till Windows 11 innan du fortsätter eftersom äldre datorer kanske inte uppfyller systemkraven för Windows 11.
Dell-datorer som testats för uppgradering till Windows 11

 
Obs! Genom att växla från äldre startläge till UEFI kan den aktuella Windows-installationen inte startas och Windows måste installeras om. Se till att säkerhetskopiera dina personliga data innan du fortsätter med den här åtgärden.
 
Obs! Dells BIOS-skärmar kan variera beroende på datormodell. Nedan finns ett allmänt exempel på hur du växlar till UEFI-läge och aktiverar säker start.

Växla från äldre läge till UEFI-läge

 1. Starta datorn.
   
 2. Tryck på F2 när Dell-logotypen visas för att öppna BIOS.
   
 3. Följande steg kan variera beroende på datormodell:

Alienware, Inspiron och Vostro

 • Gå till Boot> Change Secure Boot List Option till UEFI.
 • Tryck på F10 för att spara och avsluta.

OptiPlex, Precision, Wyse och XPS

 • Gå till Alternativet General>Boot Sequence>Boot List – Ändra till UEFI.
 • Klicka på Apply (verkställ>) och klicka på Exit (avsluta) – Spara ändringarna.

Aktivera säker uppstart
Säker start styrs av datorns fasta programvara (BIOS) och kan aktiveras med några enkla steg:

 1. Starta datorn.
   
 2. Tryck på F2 när Dell-logotypen visas för att öppna BIOS.
   
 3. Följande steg kan variera beroende på datormodell:

Alienware, Inspiron och Vostro

 • Gå till Secure Boot> Change Secure Boot till Enabled.
 • Tryck på F10 för att spara och avsluta.

OptiPlex, Precision, Wyse och XPS

 • Gå till Secure Boot>Secure Boot Enable> Check Secure Boot Enable.
 • Klicka på Apply> och klicka på Exit>Save the changes.

Datorn startas om och startar till Windows-skrivbordet.

Fler resurser:

Windows 11 – supportomfattning och systemkrav

Överst på sidan

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS

Dernière date de publication

05 janv. 2024

Version

6

Type d’article

How To