メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Podpora modulů Dell EMC OpenManage Ansible

概要: Moduly Dell EMC RedHat Ansible umožňují správcům IT a datových center automatizovat a sladit zřizování, konfiguraci, nasazení a aktualizace serverů PowerEdge využitím mimopásmových (bez agenta) automatizačních funkcí správy integrovaných řadičů iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller), softwaru OpenManage Enterprise-Modular a sady OpenManage Enterprise. ...

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

Značka Ansible Ansible

Moduly Dell EMC OpenManage nástroje Ansible umožňují správcům IT a datových center používat software Red Hat Ansible ke zřizování, konfiguraci, nasazení a aktualizaci serverů PowerEdge pomocí automatizačních funkcí správy integrovaných řadičů iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller), softwaru OpenManage Enterprise a OpenManage Enterprise-Modular. Software Ansible společnosti Red Hat je nástroj DevOps, který dokáže konfigurovat systémy, nasazovat software a sladit pokročilé úlohy IT, jako jsou průběžné nasazování nebo aktualizace s nulovými prostoji.

Moduly OpenManage nástroje Ansible zjednodušují a automatizují zřizování, nasazování a aktualizace serverů PowerEdge a modulární infrastruktury. Umožňuje správcům systému a vývojářům softwaru zavést fyzické zřizování infrastruktury do svého stohu pro poskytování softwaru, integrovat do stávajících kanálů DevOps a spravovat jejich infrastrukturu pomocí playbooků se správou verzí, konfiguračních profilů serverů a šablon v souladu se zásadami IAC (Infrastructure-as-Code).

 

Moduly Dell EMC OpenManage nástroje Ansible

Vylepšení modulů OpenManage Ansible

OpenManage Ansible Collection
 • Moduly OpenManage Ansible jsou k dispozici v úložišti Ansible Galaxy jako Ansible Collection.
 • Sada OpenManage Ansible Collection je certifikovaná součást hlavní komunitní verze Ansible 3.0.0 a novější.
Moduly OpenManage Ansible pro software OpenManage Enterprise a OpenManage Enterprise-Modular
 • Správa Smart Fabric:
  • Konfigurace sítě VLAN
  • Správa topologie Fabric – vytvářejte, upravujte a odstraňujte topologie Fabric
  • Správa uplinků – vytvářejte, upravujte a odstraňujte uplinky
  • Rozbočovací porty – nakonfigurujte rozbočování portů pro konfiguraci topologie Fabric
Moduly OpenManage Ansible pro řadič iDRAC
 • Vylepšená aktualizace firmwaru:
  • Zkontrolujte kompatibilitu firmwaru s podporou režimu kontroly
  • Vylepšené sledování úloh do úplného dokončení pro aktualizace všech komponent
  • Odstraněna závislost na knihovně python omsdk pro řadič iDRAC9
 • Vylepšená uživatelská konfigurace:
  • Podpora konfigurace šifrovacích protokolů pro ochranu osobních údajů (AES, DES atd.)
 • Vylepšené řízení spotřeby serveru:
  • Odstraněna závislost na sadě omsdk pro řadiče iDRAC7/8 i iDRAC9
  • Standardní podpora rozhraní API Redfish pro operace řízení spotřeby
  • Opravy chyb a vyřazení – veškeré podrobnosti najdete v protokolu CHANGELOG
Role Ansible: V rámci této verze jsou k dispozici také následující role Ansible. Na rozdíl od sady a modulů jsou role poskytovány samostatně a jsou podporovány pouze komunitou.
 • Profil konfigurace importu serveru – umožňuje importovat protokol SCP ze souboru sdíleného ve vzdálené síti (CIFS, NFS, HTTP/S) nebo místního umístění
 • Správa certifikátů řadiče iDRAC – umožňuje vytvářet žádosti o podpis certifikátu (CSR), importovat/exportovat certifikáty a obnovovat certifikáty SSL do výchozího továrního nastavení
 • Úlohy nástroje LifeCycle Controller řadiče iDRAC – umožňuje získat stav úloh, odstranit úlohy a fronty úloh a vynutit si jejich odstranění
 • Stav nástroje LifeCycle Controller řadiče iDRAC – umožňuje zobrazit stav nástroje LifeCycle Controller a serveru
 • Konfigurace atributů řadiče iDRAC – konfigurace řadiče iDRAC, LC a jejich systémových atributů
 
 
 

Funkce modulů OpenManage Ansible

Moduly OpenManage Ansible pro software OpenManage Enterprise a OpenManage Enterprise-Modular
 • Automatizace správy životního cyklu serverů PowerEdge, šasi MX7000 a výpočetních blade modulů.
 • Inventář a stav zařízení – umožňuje zobrazit podrobný inventář, včetně stavu, všech zařízení spravovaných a monitorovaných softwarem OpenManage Enterprise a OpenManage Enterprise-Modular.
 • Nasazení serveru založené na šabloně:
  • Zaznamenejte šablony nasazení referencí ze základního serveru a nasaďte je na cílové servery, aby byla zajištěna konzistentní a opakovatelná konfigurace.
  • Upravujte šablony konfigurace podle požadovaného koncového stavu konfigurace serveru.
  • Nasazujte bitové kopie operačního systému jako součásti nasazení šablon pomocí jediné úlohy.
 • Kompatibilita směrného plánu firmwaru pomocí katalogu a úložiště firmwaru
 • Správa uživatelů – Automatizujte operace CRUD pro uživatele softwaru OpenManage Enterprise a OpenManage Enterprise-Modular.
 • Řízení spotřeby – Automatizujte operace řízení spotřeby, jako je například zapnutí/vypnutí, řádný restart atd. serverů a výpočetních modulů blade.
 • Správa úloh – Zobrazujte v playbooku podrobnosti o úlohách a sledujte jejich stav pro komplexní pracovní postupy.
 • Konfigurace zařízení – webový server, síťový server proxy, časové pásmo, NTP, DNS, a adresování IPv4/IPv6 včetně konfigurace vícesměrných sítí
 • Správa certifikátů webového serveru zařízení – umožňuje generovat žádosti o podepsání certifikátů (CSR) a nahrávat certifikáty
Moduly OpenManage Ansible pro řadič iDRAC
 • Podpora automatické konfigurace holého fyzického zařízení bez agenta, zřizování, nasazení a aktualizací serverů PowerEdge s řadiči iDRAC7, iDRAC8 a iDRAC9.
 • Využití rozhraní Redfish REST API řadiče iDRAC pro zřizování holého fyzického zařízení bez agenta (mimo pásmo), nasazení a aktualizaci serverů PowerEdge.
 • Export profilu SCP (Server Configuration Profile), který obsahuje úplné schéma konfigurace serveru ve formátu XML nebo JSON, do souboru sdíleného ve vzdálené síti (CIFS nebo NFS) nebo do místního souboru.
 • Import profilu SCP (Server Configuration Profile) ze souboru sdíleného ve vzdálené síti (CIFS nebo NFS) nebo z místního souboru pro konzistentní a opakovatelnou konfiguraci.
 • Používejte playbooky softwaru Ansible pro automatizovanou komplexní konfiguraci, zřizování, nasazování a aktualizaci serverů PowerEdge:
  • Cyklus vypnutí a zapnutí: Zapnutí, vypnutí a řádný restart.
  • Konfigurace řadiče iDRAC
   • Správa uživatelů a hesel – vytvoření, úprava a odstranění nastavení místního uživatele
   • Konfigurace sítě – síťová nastavení řadiče iDRAC včetně konfigurace DHCP a statické adresy
   • Služby – nastavení webového serveru a SNMP
   • Nastavení funkce SNMP Alerting a e-mailu
   • Konfigurace časového pásma a nastavení NTP
   • Zablokování systému
   • Resetování řadiče iDRAC
  • Konfigurace systému BIOS – konfigurace všech atributů systému BIOS pomocí jediné úlohy, včetně pořadí spouštění, nastavení jednorázového spuštění atd.
  • Konfigurace úložiště – vytvoření, úprava nebo odstranění více svazků RAID v úložišti přímo připojeném k řadiči úložiště.
  • Nasazení operačního systému – zavedení souboru ISO operačního systému ze souboru sdíleného ve vzdálené síti (CIFS, NFS).
 • Využití modulů nástroje Ansible pro udržení stavu úloh nástroje Lifecycle Controller a vytvoření podrobného pracovního postupu pro automatizovaný playbook.
 • Získejte podrobný inventář hardwaru a firmwaru na úrovni komponent.
 • Provádějte mimopásmové aktualizace firmwaru ze souboru sdíleného ve vzdálené síti (HTTP/HTTPS, CIFS, NFS) pomocí balíčků Dell EMC Update a katalogových souborů.
 
 

Licence pro moduly OpenManage Ansible

Moduly OpenManage Ansible jsou open source a licencovány na základě licence GNU GPL v3.0. Další informace >

 
 

Stažení modulů OpenManage Ansible

Moduly OpenManage Ansible jsou samostatný open source software. Společnost Dell EMC moduly neustále vylepšuje pomocí menších vydání, která obsahují nové funkce, vylepšení a opravy chyb. Podrobné informace naleznete v souboru CHANGELOG v úložišti GitHub. Využijte nové funkce a přispějte k pokračujícímu vývoji stažením nejnovější sady z webu Ansible Galaxy nebo naklonováním úložiště z webu Úložiště GitHub modulů OpenManage Ansible. Hlavní verze modulů lze také stáhnout z webu podpory Dell EMC.

 
 

Zdroje pro moduly OpenManage Ansible

Komunitní

Zapojte se do komunity pro správu systémů, kde najdete:

 • diskuzní fóra pro zveřejňování otázek a odpovědí,
 • blogy ke čtení s možností komentování článků,
 • sdílení nápadů na zlepšení produktů a možnost hlasovat pro nápady, které zveřejnili ostatní členové komunity,
 • a další...

Dokumentace

Prohlédněte si dokumentaci k modulům OpenManage Ansible. Ukázkové playbooky naleznete ve složce s playbooky.

Podpora

 • Společnost Dell EMC podporuje moduly OpenManage Ansible.
 • Kromě toho lze problémy zaznamenat přímo do úložiště GitHub.
 • Chcete-li týmu vývojářů poskytnout zpětnou vazbu, odešlete e-mail na adresu OpenManageAnsible@Dell.com.

Videa

Moduly OpenManage nástroje Ansible pro řadič iDRAC – přehled

 

Ukázka konfigurace serverů PowerEdge pomocí modulů OpenManage Ansible. Také ukázka nasazení celého stohu pomocí jediného playbooku Ansible.

Listopad 2018

Moduly OpenManage Ansible pro řadič iDRAC – aktualizace firmwaru mimo pásmo

 

Ukázka aktualizace firmwaru mimo pásmo na serveru PowerEdge pomocí vzdáleného síťového úložiště s moduly OpenManage Ansible.

Srpen 2018

原因

Dell EMC

解決方法

Dell Technologies 2021

文書のプロパティ


影響を受ける製品

OpenManage Ansible Modules

最後に公開された日付

28 2月 2023

バージョン

8

文書の種類

Solution