Hopp til hovedinnhold
 • Legg inn bestillinger raskt og enkelt
 • Vis bestillinger og spor forsendelsesstatus
 • Opprett og få tilgang til en liste over produktene dine
 • Administrer Dell EMC-områder, produkter og kontakter for produktnivå ved hjelp av virksomhetsadministrering.

Hva er Dell Display Manager

Sammendrag: Finn ut mer om funksjonene til Dell Display Manager-programvaren (DDM). Finn ut hvordan du installerer DDM for Dell-skjermer og administrerer skjermbehovene dine. Instruksjoner om hvordan du angir oppløsning, lysstyrke, snapin-applikasjoner, deling av tastaturet, video og mus, og så mye mer. ...

Det kan hende at denne artikkelen er oversatt automatisk. Hvis du har tilbakemeldinger angående kvaliteten, kan du gi oss beskjed ved hjelp av skjemaet nederst på denne siden.

Artikkelinnhold


Symptomer

Dell Display Manager (DDM) forbedrer den daglige produktiviteten gjennom omfattende administrasjonsverktøy som gir deg optimal skjermopplevelse, effektiv skjermadministrasjon og effektiv fleroppgavekjøring.

MERK: Dell Display Manager er programvare for Dell-skjermer og gjelder ikke for bærbare PC-er.

Innholdsfortegnelse

 1. Slik laster du ned Dell Display Manager (DDM)
 2. Koble til skjermen
 3. Funksjoner i Dell Display Manager
 4. Kommandolinjegrensesnitt for Dell Display Manager Remote Management
 5. Ekstern fastvareoppdatering for Dell Display Manager
 6. Dell-skjermmodeller (monitor) som støttes av Dell Display Manager
 7. Vanlige spørsmål

Årsak

MERK: Enkelte funksjoner er maskinvareavhengige. Se brukerveiledningen for skjermen hvis du vil ha informasjon om funksjonene som er tilgjengelige.
 
MERK: Skjermbildene i dette dokumentet er et eksempel. Det kan hende at skjermen ikke støtter enkelte funksjoner.

Oppløsning

Slik laster du ned Dell Display Manager

Se listen over Dell-skjermer som støtter Dell Display Manager. Det anbefales at du laster ned og bruker Dell Display Manager 2.x hvis skjermen støtter det.

I et oppsett med flere skjermer kan både DDM 1.x og DDM 2.x installeres på en datamaskin samtidig. Hvis alle skjermene støtter DDM 2.x, anbefaler vi at du avinstallerer DDM 1.x og bare bruker DDM 2.x.

Slik laster du ned og installerer Dell Display Manager for Dell-skjermen din:

 1. Gå til Dell Display Manager-siden .

 2. Klikk på last ned-knappen ved siden av Dell Display Manager-applikasjonen.

 3. Se listen over Dell-skjermer som støtter Dell Display Manager for å finne den støttede versjonen av Dell Display Manager.

 4. Bruk Filutforsker (også kjent som Windows Utforsker), til å bla til plasseringen der den nedlastede filen er lagret.

 5. Dobbeltklikk på .exe-installasjonsfilen for driveren som du lastet ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen.

 6. Når installasjonen er fullført, starter du datamaskinen på nytt.

Du kan også gå til https://www.dell.com/support/ddm og laste ned programvaren derfra.

Tilbake til toppen


Koble til skjermen

Koble skjermen til datamaskinen som beskrevet i brukerveiledningen for skjermen.

Illustrasjon for tilkobling av skjerm til stasjonær DATAMASKIN

Figur 1: Koble skjermen til en stasjonær PC

Illustrasjon for tilkobling av skjerm til bærbar PC

Figur 2: Koble skjermen til en bærbar PC

MERK: Tilkoblingsdiagrammene er bare ment som illustrasjon. Se brukerveiledningen for skjermen for å få fullstendig informasjon.

Starte Dell Display Manager

Før du starter Dell Display Manager, går du til Others (Andre ) i skjermens meny på skjermen og kontrollerer at DDC/CI-funksjonen er aktivert.

Bildet viser hvordan du aktiverer DDC/CI i OSD-menyen på Dell-skjermen før du bruker DDM 2.0

Figur 3: Aktivere DDC/CI i OSD-menyen på Dell-skjermen før du bruker DDM2.x

Tilbake til toppen


Funksjoner i Dell Display Manager

Velg Dell Display Manager-versjonen hvis du vil ha mer informasjon.

Dell Display Manager 2.x-funksjoner

Denne delen inneholder kort informasjon om funksjonene til DDM 2.x. Hvis du vil ha en fullstendig liste over funksjoner og mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for DDM 2.x på Dell Display Manager 2.x Documentation.

MERK: Noen funksjoner gjelder kanskje ikke for skjermmodellen din. Se brukerveiledningen for skjermen hvis du vil ha informasjon om funksjonene som er tilgjengelige.

Easy Arrange

Easy Arrange-menyen forenkler applikasjonsvindusorganisasjonen på skjermen. Slik bruker du den:

 • Velg hvilket som helst av de forhåndsdefinerte oppsettene for å dele skjermen inn i flere soner.
 • Dra applikasjonen til den valgte sonen for å plassere applikasjonen i sonen. Applikasjonen klikker på den valgte sonen.

Easy Arrange-oppsett

Figur 4: Easy Arrange-oppsett

Du kan også opprette tilpassede oppsett. Hold pekeren over oppsettet du ønsker, og klikk på penneikonet når det vises. Klikk på og dra partisjonslinjen til oppsettet er tilpasset din preferanse. Du kan også lagre tilpassede oppsett og bruke det i fremtiden.

Easy Arrange-innstillinger for å angi personlige preferanser

Figur 5: Tilpasset oppsett


Easy Arrange-minne

Med denne funksjonen kan du tilordne applikasjoner eller filer til partisjonene i Easy Arrange. Du kan lagre dette oppsettet for å opprette en profil og deretter gjenopprette profilen.

Tilordne applikasjoner eller dokumenter til Windows

Figur 6: Tilordne applikasjoner eller dokumenter til Windows.

Du kan til og med tilordne et tidspunkt når du vil at profilene skal starte. Easy Arrange Memory starter applikasjonene i det definerte oppsettet automatisk på det angitte tidspunktet.

Startalternativ

Figur 7: Startalternativ

MERK: Brukervennligheten til Easy Arrange-minnet kan variere avhengig av programtype og oppstartsatferd. Easy Memory fungerer med generelle produktivitetsapper som Microsoft Office, Adobe, nettlesere med mer.

Det kan hende at Easy Memory ikke kan utføre en vinduspartisjon ved oppstart hvis noe av følgende skjer:

 • Appen viser en åpen dialogboks ved oppstart (det vil se ut som påloggingsskjermbilde, feildialog eller ulagrede filer)
 • Appen startes i fullskjermmodus
 • Filer åpnes som individuelle faner i appen
 • Overlappende Easy Arrange-oppsett

Easy Arrange-innstillinger for å angi personlige preferanser

Figur 8: Easy Arrange-innstillinger for å angi personlige preferanser


Applikasjon Windows Snap

Applikasjon Windows Snap hjelper deg med å plassere et program raskt på alle skjermbilder. Når dette alternativet er aktivert i Dell Display Manager 2.x, vil det å dra applikasjonsvinduet utløse en flytende meny som inneholder nylig brukte Easy Arrange-oppsett . Du kan slippe applikasjonen til et hvilket som helst av de oppførte oppsettene for å utføre vindusplassering.

Aktivere Applikasjon Windows Snap fra DDM-ikonet på statuslinjen

Figur 9: Aktivere eller deaktivere applikasjonen Windows Snap fra DDM-ikonet på statuslinjen

MERK: Du kan slå av Windows Snap-funksjonen når du vil bruke Span på tvers av flere skjermer.

Tilbake til toppen


Spillinnstillinger

Du kan konfigurere spillmenyen som bare er tilgjengelig på Alienware- og Dell Gaming-skjermer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for DDM 2.x.

Spillmeny – Generelle innstillinger

Figur 10: Spillmeny – Generelle innstillinger

Spillmeny – Vision Engine-innstillinger

Figur 11: Spillmeny – Vision Engine-innstillinger

MERK: Vision Engine er bare tilgjengelig på utvalgte Dell Gaming-skjermer.

KVM

Denne funksjonen gjør det mulig å dele tastatur og mus mellom flere datamaskiner. Du kan konfigurere KVM med USB KVM-veiviseren.

KVM-funksjonen er tilgjengelig når tilkoblede skjermer støtter KVM-funksjonalitet. DDM 2.x kommuniserer med skjermen selv når skjermen viser video fra en annen datamaskin.

USB KVM-innstillinger

Figur 12: USB KVM-innstillinger

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer KVM, kan du se Setting up the KVM section of user guide available at Dell Display Manager 2.x | Håndbøker og dokumenter.


Fastvare- og programvareoppdateringer

Med DDM 2.x kan du få automatisk varsling for nye oppdateringer om skjermens fastvare og programvare.

Fastvare- og programvareoppdateringer for DDM2.0

Figur 13: Fastvare- og programvareoppdateringer


Fargestyring

DDM 2.x gjør det mulig å synkronisere fargerommet på skjermen med den tilknyttede ICC-profilen (International Color Consortium).

DDM 2.x Fargestyring

Figur 14: Fargestyring


Ekstern administrasjon og kontroll (kun for IT-administratorer)

DDM 2.1 leveres med CLI-kommandoer for følgende:

 1. Ressursadministrasjon – spørre etter skjermbeholdningslogger

 2. Vis informasjon og skjermkontroll – Spør etter gjeldende skjerminnstillinger og angi grunnleggende skjerminnstillinger som lysstyrke, forhåndsinnstilt farge, volum, oppløsning og mye mer.

 3. Eksporter og importer innstillinger – Kommandoen Export Settings (Eksporter innstillinger) skriver alle DDM-innstillinger for alle aktive skjermer til den angitte filen. Kommandoen Import Settings (Importer innstillinger) leser alle innstillingene som er registrert i det angitte filnavnet, og tilordner dem til andre skjermer av samme modell.

 4. Fastvareoppdateringer – Implementere fastvareoppdateringer på tvers av en flåte

CLI-kommandoer er bare begrenset for IT-ansvarlige. Kontakt Dells salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.

MERK: Hvis du vil ha en fullstendig liste over støttede funksjoner og funksjoner, kan du se brukerveiledningen for DDM 2.xDells produktdokumentasjon for Dell-skjermen din.

Dell Display Manager-funksjoner (1.x)

Tilgang til Dell Display Manager-funksjoner (DDM) og de nyeste Easy Arrange-oppsettene er enklere enn noensinne. Angi forhåndsinnstilte hurtigtaster for å få opp Dell Display Manager-brukergrensesnittet (DDM) ved å trykke på tastaturet. Bytt også mellom favorittoppsettene og -maler fra Easy Arrange.

Tabell 1: Hurtigtaster for Dell Display Manager
Funksjon Hurtigtaster
Hurtigtast for å aktivere brukergrensesnittet for Dell Display Manager (DDM) Ctrl + Skift + D
(kan tilpasses av brukeren)
Veksle mellom Easy Arrange-oppsett. Side opp eller side ned
, eller
klikk på ikonet > for å flytte på tvers av oppsett.
Få tilgang til fem sist brukte oppsett Ctrl + Skift + Home
(kan tilpasses av brukeren)
 

En mer intuitiv måte å konfigurere skjerminnstillinger på. Dra og slipp dell Display Manager-grensesnittmenyen fra én skjerm til en annen. I en konfigurasjon med flere skjermer kan du kontrollere og endre skjerminnstillingene.

Konfigurere innstillingsskjermbildet for Dell Display Manager

Figur 15: Konfigurere innstillingsskjermbildet for Dell Display Manager.

Flere tilpasningsalternativer for å vise data basert på individuelle preferanser. Brukere kan nå tilpasse opptil 48 maksimale soner og tilordne dem tilsvarende.

Skjermbilde for sonetilpasning i Dell Display Manager

Figur 16: Skjermbilde for sonetilpasning i Dell Display Manager

Gi skjermoppsettet et navn i Dell Display Manager

Figur 17: Gi skjermoppsettet et navn i Dell Display Manager.

Navn på popup-boksen

Figur 18: Gi nytt navn til egendefinert oppsettboks.

Det er nå mulig å vise og bruke Dell Display Manager (DDM) i portrettmodus. Dell Display Manager (DDM) Easy Arrange-maler bytter automatisk til portrettmodus når skjermretningen er dreid vertikalt.

Portrettmodusskjerm i Dell Display Manager

Figur 19: Portrettmodusskjerm i Dell Display Manager

KVM-veiviseren forenkler KVM-oppsettet. Følg den trinnvise åpne Windows-veiledningen ved å klikke på KVM-veiviserikonet på Brukergrensesnittet for Dell Display Manager (DDM). (kun tilgjengelig på utvalgte Dell-skjermer med KVM-funksjonalitet.)

Input Manager i Dell Display Manager

Figur 20: Input Manager i Dell Display Manage

Ekstern administrasjon og kontroll (kun for IT-administratorer)

 • IT-ansvarlige kan utstede spesifikke instruksjoner ved hjelp av kommandolinjer til Dell Display Manager (DDM) for å utføre oppgaver på bestemte tidspunkter for individuelle skjermer eller en hel flåte
 • Eksterne kontrollfunksjoner (inkluderer strøm på/av, gjenopprette fabrikkinnstillinger, endre skjerminnstillingene foran på skjermen, optimal oppløsning, skjermmoduser, deaktivere OSD-menytilgang, inndatasvitsjing).
 • Muligheter for ressursadministrasjon (inkluderer overvåking av ressursbeholdning og generering av diagnostikkrapporter på brukstidstider).

Demonstrasjon av Dell Display Manager

MERK: Noen funksjoner er basert på den spesifikke Dell-skjermfunksjonen.

Dell Display Manager 1.x

Varighet: 06:45

Undertekster: Bare tilgjengelig på engelsk


Flere muligheter for fleroppgavekjøring

Opptil 38 oppsett: Med Dell Display Managers Easy Arrange kan du organisere flere applikasjoner på skjermen. Du kan legge dem i en valgfri mal, noe som gjør fleroppgavekjøring enkelt.

Nylig brukte maler i Dell Display Manager

Figur 21: Nylig brukte maler i Dell Display Manager

Easy Arrange kan også brukes til tilpassing med to skjermer side ved side eller for å utvide skrivebordet ved å strekke det over to skjermer.

To skjermer i Dell Display Manager

Figur 22: To skjermer i Dell Display Manager

Ordne visning av to skjermer i Dell Display Manager

Figur 23: Ordne visning av to skjermer i Dell Display Manager.

Sømløse overganger: Gjenopprett tidligere applikasjonsvinduer raskt når du kobler til på nytt med Auto-restore, en funksjon som husker hvor du avsluttet.

Gjenopprettingsikonet i systemstatusfeltet

Figur 24: Gjenopprettingsikonet i systemstatusfeltet.

Automatisk gjenoppretting av vindusoppsett i menyen i systemstatusfeltet

Figur 25: Automatisk gjenoppretting av vindusoppsett i menyen i systemstatusfeltet.

Input Manager:

 • Aktiverer svitsjing på tvers av flere innganger
 • Du kan tilordne navn til hver inngang og definere en hurtigtast for rask tilgang til flere tilkoblede enheter – nyttig for programmerere og spillere.

Bruke flere innganger i Dell Display Manager

Figur 26: Bruke flere innganger i Dell Display Manager


Optimal skjermopplevelse

Skap best mulige arbeidsforhold: Juster lysstyrke, kontrast og oppløsning direkte gjennom programvaren for å få en optimal skjermopplevelse.

Optimal skjermoppløsning i Dell Display Manager

Figur 27: Optimal skjermoppløsning i Dell Display Manager

Optimer visningen: Automatisk modus konfigureres til de forhåndsinnstilte skjerminnstillingene når du utfører fleroppgavekjøring.

Forhåndsinnstilling etter applikasjon i Dell Display Manager

Figur 28: Forhåndsinnstilling etter applikasjon i Dell Display Manager


Effektiv administrasjon

Oppretting av utstyrsrapport: IT-ansvarlige kan lagre og dokumentere skjermens ressursinformasjon.

Opprettelse av verdirapport

Figur 29: Opprettelse av verdirapport

Slik genererer du en rapport om skjermaktiva:

 1. Hold nede Shift-tasten , og høyreklikk på Dell Display Manager-ikonet på oppgavelinjen.

 2. Velg Save monitor asset report (Lagre skjermressursrapport ), og lagre MIF-filen .

 3. Når du har lagret filen, kan du åpne den ved hjelp av Notisblokk-appen .

Loggen fra en C2722DE inkluderte for eksempel følgende informasjon:

Name = "ModelName" - "Dell C2722DE"
Name = "SerialNumber" - "Service Tag-xxxxxxxxxx"
Name = "UsageTime" - Value = "xxx hours"
Name = "OptimalResolution" - Value = "2560x1440 at 60 Hz"

PowerNap: Manage energy consumption using power management settings.

Tilbake til toppen


Kommandolinjegrensesnitt for Dell Display Manager Remote Management

IT-administratorer kan bruke kommandolinjegrensesnittkommandoene (CLI) i denne delen til å administrere Dell-skjermer eksternt.

MERK:
 • Dell Display Manager versjon 2.1 og nyere må installeres på alle datamaskiner ved hjelp av CLI-kommandoene. CLI-kommandoene kan brukes til masseinstallasjon.
 • De avanserte administrasjonsfunksjonene, for eksempel å sende fastvareoppdateringer eksternt på tvers av en flåte, er bare tilgjengelig på utvalgte modeller. (Inkludert Dell Ultrasharp- og Dell C-skjermer i C-serien.)

 

Nyttige kommandolinjekommandoer for ressursadministrasjon

Ressursadministrasjon inkluderer en liste over kommandoer som støtter generisk administrasjon av skjermer.

Se følgende tabell for de ulike kommandoene og en beskrivelse med et tilknyttet eksempel på bruken. (Eksemplet bruker /Number: Der tallet kan være 1, 2, 3 og så videre.) Den erstatter den med nummerert skjermnummer for målklientene. Du kan legge til utdataene for alle disse kommandoene i én enkelt logg.

Tabell 2: Overvåk kommandoer for ressursadministrasjon
Kommando Beskrivelse
Log [filename]

Skriv ut resultatene for lese-/skrivekommandoer til en angitt fil i en eksisterende katalog.

Eksempel:

[Windows OS] Mkdir c:\temp
ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadAssetAttributes

Inventory [filename]

Opprett en beholdningsrapport, og skriv utdataene i et angitt filformat. (For eksempel .txt.)

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /Inventory c:\temp\Inventory.txt

SaveDiagnosticReport [filename]

Skriv inn DDM-diagnostikkloggen til en bestemt tekstfil som er identifisert i banen.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /SaveDiagnosticReport c:\temp\ddmdiag.log

ReadFirmwareVersion

Den gir fastvareversjonen som en streng (for eksempel M2T109). Hvis flere skjermer er koblet til, kan du bruke prefikset til å spørre hver av skjermene.

Eksempel: (To skjermer tilkoblet)

[Windows OS] ddm.exe /Log C:\temp\fw.log /1:ReadFirmwareVersion /2:ReadFirmwareVersion

Forventet retur-ID

1:ReadFirmwareversion = M3T106

2:ReadFirmwareVersion = M3T102

ReadMonitorActiveHours

Gjennom VCPC0 angir denne kommandoen antall aktive timer skjermen ble slått på.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadMonitorActiveHours

ReadAssetAttributes

Den gir en kommadelt streng. Den inneholder PID, modellstreng, ASCII-serienummer, ISO-uke, produksjonsår og VCPC0-verdi (hvis fastvaren støtter det) eller alder i timer.

Les fra skjerm 1, eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadAssetAttributes

CountMonitorsCI

Denne kommandoen returnerer antallet skjermer som DDM støtter.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /Log c:\temp\ddm.log /CountMonitorsCI

ReadCapabilities

Angi en MCCS-funksjonalitetsstreng.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1:ReadCapabilities /2:ReadCapabilities

RestoreFactoryDefaults

Gjenopprett til fabrikkinnstillingene.

Eksempel:

ddm.exe /RestoreFactoryDefaults

AutoSetup

Kjører automatisk oppsett (analog)* Utfør automatisk oppsettfunksjon (H/V-posisjon, klokke, klokkefase, A/D-omformer osv.)

Eksempel:

ddm.exe /3:AutoSetup

RestoreLevelDefaults

Gjenoppretter nivåstandarder*. Gjenopprette fabrikkinnstillingene for justeringer av lysstyrke, lystetthet og kontrast.

Eksempel:

ddm.exe /1:RestoreLevelDefaults

RestoreColorDefaults

Gjenoppretter fargestandarder*.

Eksempel:

ddm.exe /2:RestoreColorDefaults

ReadPossible [opcode]

Gir kommadelte VCP-opkodeverdier som støttes av fastvaren. D6 er VCP-opkode.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadPossible D6

ReadMax [opcode]

Gi den maksimale verdien VCP kontinuerlig opcode (12) støtter.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadMax 12

ReadControl [opcode]

Gi VCP-opkoder gjeldende heksadesimalverdi.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadControl CC

WriteControl [opcode] [value]

Sett VCP-opkoden til en heksadesimal verdi.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /1:WriteControl CC 02

IncreaseControl [opcode] [value]

Øk verdien av VCP-kontrollen etter hvert som kommandoen angir.

Eksempel:

ddm.exe /IncreaseControl 12 05

DecreaseControl [opcode] [value]

Reduser verdien av VCP-kontrollen slik kommandoen angir.

Eksempel:

ddm.exe /DecreaseControl 10 10

WriteBrightnessLevel [x]

Angir lysstyrke til X% (0–100)*

MERK: For UP-serien med lystetthet er lystetthetsnivået de faktiske verdiene i stedet for prosentandelen.

Eksempel:

ddm.exe /WriteBrightnessLevel 75

ReadBrightnessLevel

Angi gjeldende lysstyrkenivå.

MERK: For UP-serien med lystetthet er lystetthetsnivået som er rapportert, de faktiske verdiene i stedet for prosentandelen.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadBrightnessLevel

WriteContrastLevel [x]

Sett kontrastnivået til X % (0–100)*.

Eksempel:

ddm.exe /WriteContrastLevel 70

ReadContrastLevel

Angi gjeldende kontrastnivå.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /ReadContrastLevel

ReadColorPreset

Angi den egendefinerte forhåndsinnstilte engelske navnet.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /2:ReadColorPreset /1:ReadColorPreset

WriteColorPreset [Movie/CAL1,etc]

Det endrer forhåndsinnstilt modus som skjermene støtter. Hvis du har slått på Forhåndsinnstilt automatisk farge, krever det at du slår av Auto-ColorPreset før du kjører denne kommandoen for å endre den manuelle forhåndsinnstilte fargen.

Eksempel:

ddm.exe /1: WriteColorPreset Standard /2: WriteColorPreset Movie /3: WriteColorPreset sRGB

AutoColorPreset [on/off]

Slå den forhåndsinnstilte automatiske fargefunksjonen på eller av.

Eksempel:

ddm.exe / AutoColorPreset Off

WritePower [on/standby/off]

 

MERK: Etter at WritePower er slått av, kan det hende at skjermen ikke reagerer på (siden skjermen kanskje ikke svarer på DDC-/CI-forespørsler). Sentral kontroll bør bruke ventemodus til på.

Eksempel:

ddm.exe /WritePower Standby

WriteActiveInput [DVI2/HDMI/DP2,etc]

Veksle mellom aktive innganger.

Eksempel:

[ddm.exe /1: WriteActiveInput HDMI2

ReadActiveInput

Oppgi inndata som for øyeblikket er aktiv.

Eksempel:

ddm.exe /Log c:\temp\ddm.txt /1: ReadActiveInput

SwapVideo

Bytt hovedinngangen og de (primære) underinngangene.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /SwapVideo

SwapUSB

Bytter USB-innganger på hovedunderinngangene.

MERK: Denne kommandoen fungerer bare i to PBP-moduser.

Eksempel:

ddm.exe /SwapUSB

WriteSubInput [DP1, DP2, HDMI1… etc]

Tilordne delinndata.

Eksempel:

[Windows OS] ddm.exe /1:WriteSubInput DP2,HDMI1,HDMI2,mDP1

WritePxP [mode]

Sett skjermen til PIP- eller PBP-modus (de tilgjengelige modusene er underlagt skjermmodellene).

Mulige innstillinger: (av, pip, pip-small, pip-large, pip-2h, pbp, delt, pbp-2h, pbp-2h-fill, pbp-3a, pbp-3b, pbp-3c, pbp-3d, pbp-3e, pbp-4a, quad, pbp-4b, pbp-2h-37, pbp-2h-73, pbp-2h-28, pbp-2h-82, pbp-2h-2575, pbp-2h-7525, pbp-2h-2674, pbp-2h-7426, pbp-2h-3367, pbp-2h-6733, pbp-2v.)

Eksempel:

ddm.exe /1: WritePxP PiP-Small /2:WritePxP Off

WritePxpMode [mode main sub1 sub2]

Sett skjermen til PIP- eller PBP-modus (de tilgjengelige modusene er underlagt skjermmodellene) og deres respektive inngangskilde.

Innstillingene er: (av, pip, pip-small, pip-large, pip-2h, pbp, delt, pbp-2h, pbp-2h-fill, pbp-3a, pbp-3b, pbp-3c, pbp-3d, pbp-3e, pbp-4a, quad, pbp-4b, pbp-2h-37, pbp-2h-73, pbp-2h-28, pbp-2h-82, pbp-2h-2575, pbp-2h-7525, pbp-2h-2674, pbp-2h-7426, pbp-2h-3367, pbp-2h-6733, pbp-2v.)

Eksempel:

ddm.exe /WritePxPMode Quad DP1 USB-C HDMI2 DP2

Zoom

Veksle mellom PxP- og fullskjermmodus.

Eksempel:

ddm.exe /Zoom

WriteOSDLanguage [language]

Angi OSD-språk. Dell-fastvaren støtter engelsk, fransk, tysk, japansk, portugisisk, russisk, spansk og forenklet kinesisk.

Eksempel:

ddm.exe /WriteOSDLanguage French

OSD [lock/unlock]

Lås eller lås opp tilgangen til OSD-menyen.

Eksempel:

ddm.exe /2:OSD Unlock

Rescan

Skann på nytt og oppdag skjermene hvis DDM- eller DDPM-applikasjonen ikke er i stand til å oppdage.

Eksempel:

ddm.exe /Rescan

WriteOptimalResolution

Angi optimal oppløsning for skjermen.

Eksempel:

ddm.exe /1:WriteOptimalResolution

WriteEALayout [x]

Sett gridtypen Easy Arrange til verdien X (X = 0–48), der 0 skal slå av EA-oppsettet.

Eksempel:

ddm.exe /1: WriteEALayout 18 /2:WriteEALayout 40

Exit

Lukk applikasjonen eller programmet.

Eksempel:

ddm.exe /exit

ExportSettings

ExportSettings-kommandoen skriver alle DDM-innstillingene for hver aktive skjerm til den angitte filen.

Hvis det finnes flere skjermer for eksport, bruker du nummerert skjermnummer til å eksportere innstillingene. (Eksempel: /1:ExportSettings .) Innstillingene må eksportere én skjerm om gangen.

Eksempel:

ddm.exe /1:ExportSettings C:\temp\model1.json

ImportSettings

Kommandoen ImportSettings leser alle innstillingene som er registrert i det angitte filnavnet, og tilordner dem til andre skjermer av samme modell. Du blir bedt om å importere når en skjerm av den konfigurerte modellen er koblet til.

Eksempel:

ddm.exe /ImportSettings [filename] To turn off the prompt, use this command line.

ddm.exe /writeimportpermission off /importsettings [filename]

 

Tilbake til toppen


Ekstern fastvareoppdatering for Dell Display Manager

Forutsetninger for å utføre en fastvareoppdatering

Koble til en utgående USB Type-C- eller USB-kabel mellom skjermen og datamaskinen. (Helst en direkte tilkobling mellom datamaskinen og skjermen.) Du kan koble til datamaskinen med skjerm 1 og deretter USB-kabler mellom skjermene med Multi Stream Transport (MST) slått på for flere skjermer.

Se konfigurasjonene nedenfor:

MERK: Skjerm 1 og skjerm 2 kan være identiske eller forskjellige modeller.

Konfigurasjon A (datamaskinen er koblet til skjerm 1, og skjerm 1 kjedekobles ved hjelp av en USB-tilkobling til skjerm 2.)

 • En USB A-til-B-kabel mellom skjermen og datamaskinen er obligatorisk for å tillate fastvareoppdatering (uthevet i rødt)
 • En USB A-til-B-kabel er nødvendig mellom datamaskinen og skjerm 1 hvis datamaskinen er koblet til skjerm 1 ved hjelp av enten en DP- eller mDP-kabel. (uthevet i rødt.)

Konfigurasjon A

Figur 30 Konfigurasjon A

Konfigurasjon B (datamaskinen er direkte koblet til skjerm 1 og skjerm 2).

 • En DP-, mDP- eller HDMI-kabel brukes mellom datamaskinen og skjerm 1. Datamaskinen må også kobles til skjerm 1 og skjerm 2 ved hjelp av en utgående USB-kabel.
 • En USB C- og/eller Thunderbolt-kabel mellom skjerm 1 og skjerm 2 krever ingen andre kabler som skal brukes.

Konfigurasjon B

Figur 31 Konfigurasjon B


Masseimplementering av fastvare for skjermene ved hjelp av kommandolinjekommandoer i Windows-operativsystemet

Det finnes to metoder som gjør det mulig å implementere fastvareoppdateringer eksternt:

 1. Distribuer fastvareoppdateringen via Enten Microsoft EndPoint Manager, SCCM eller Intune ved hjelp av PowerShell-skript (se delen for sammendrag for mer informasjon.)

 2. Send en kommando for å oppdatere fastvaren ved hjelp av dell Display Manager-kommandolinjen: (ddm.exe /fwupdate defer eller ddm.exe /fwupdate force)

MERK: DDM er deaktivert mens en fastvareoppdatering pågår. Oppdateringen kan ta mellom 15 og 30 minutter, avhengig av kompleksiteten til skjermmodellene. På slutten av oppdateringen må skjermen starte på nytt automatisk, og den blir tom et øyeblikk.

Her er kommandoer for å utføre programvare- og fastvareoppdateringer:

Tabell 3: Kommandoer for oppdatering av programvare og fastvare
Kommando Beskrivelse
LiveUpdate

Utsteder denne kommandoen for å oppdatere programvaren stille hvis oppdateringen er tilgjengelig. Installasjonen krever administratorrettigheter, og oppdateringen skjer bare etter at skjermen er koblet til.

ddm.exe /liveupdate

NoUpdate [on/off]

Slå på, av, SW, fastvare eller varsel om automatisk oppdatering. Som standard sender DDM varsling til deg for å informere om SW- eller fastvareoppdateringen når de er tilgjengelige.

ddm.exe /NoUpdate On (Turn off SW/FW notification)

ddm.exe /NoUpdate Off (Turn on SW/FW Notification)

 

LockUpdate

Deaktiver SW- og fastvareoppdateringen i brukergrensesnittet, slik at IT-administratoren administrerer oppdateringene sentralt. Når den er deaktivert, må IT-administratoren bruke /LiveUpdate den til å implementere programvareoppdateringen og /fwupdate for å implementere FW update. Av sikkerhetsgrunner finnes det ikke noe opplåsingsalternativ. En ny installasjon er nødvendig for å låse opp alternativet.

ddm.exe /lockupdate

 


Her er de ulike Windows-varslene som informerer deg om fremdriften og oppdateringsstatusen:

Tabell 3: Varslinger om fastvareoppdatering
Tilstand Melding Eksempel
Fastvaren er tilgjengelig. En oppdatering er tilgjengelig for . Oppdater skjermen ved å koble skjermen direkte til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel. Utsett
Oppdater nå eller nyere
styrke
Tving oppdateringen
Fastvaren oppdateres. ... Oppdatere fastvaren for . Applikasjonen gjenopptas etter fullføring. Oppdatere
Fastvaren er oppdatert. ... Oppdatert fastvaren for _ vellykket. Oppdatert
Fastvaren kan ikke oppdateres. ... Kunne ikke oppdatere fastvaren for _. Kunne ikke oppdatere

 


Kommandolinjekommandoene for å oppdatere fastvaren er som følger:

Tabell 5: Kommandoer for fastvareoppdatering

ddm.exe /fwupdate defer

Med denne modusen kan du utsette fastvareoppdateringen og oppdatere nå. Du kan utsette fastvareoppdateringen slik at de ikke forstyrrer gjeldende aktiviteter. Du blir minnet på neste dag når skjermen er koblet til igjen.

ddm.exe /fwupdate force

Med denne modusen kan du oppdatere fastvaren umiddelbart. Du er informert om aktivitetene før fastvareoppdateringene.

Implementering via EndPoint Manager, SCCM eller Intune

 1. Implementer klientskriptene til datamaskinene i Active Directory-domenet:

  [ddm.exe /inventory $assetlog]

 2. Behandle all informasjon som returneres fra klientdatamaskinene, og generere en beholdningsliste (.csv) over skjermer og deres respektive fastvareversjon:

  [$reportheader = "ComputerName,Monitor Model,ServiceTag,CurrentFimrwareVersion,UpdatedFirmwareVersion,Update_Status"

  $value = $ComputerName + "," + $line.split(",")[0] + "," + $line.split(",")[3].substring(0,7) + "," + $line.split(',')[12]]

 3. Last ned fastvarepakken til den angitte servermappen for de berørte modellene.

 4. Implementer klientskriptene* på nytt (klientdatamaskinen lastes bare ned hvis fastvareoppdateringen er nødvendig.)

 5. Oppdater ressursrapporten på den oppdaterte fastvareversjonen (-s er å kjøre fastvare-ISP-pakke med minimalt brukergrensesnitt (UI). -q skal kjøre fastvare-ISP i stille modus.):

  [Start-Process -Wait -FilePath $ISPFWExe -ArgumentList '-s -l' -PassThru $ISPLogPath = Split-Path $ISPFWExe $LocalVBScript xcopy $ISPLogPath\*ISPLog.txt $serverPath /Y /C /Q /I]

  Kjør det andre trinnet for å hente ressursloggen for fastvareversjonen:

  [$header = "ComputerName","Monitor Model","ServiceTag","CurrentFirmwareVersion","UpdatedFirmwareVersion","Update_status" $csv = Import-Csv $MasterLogFile -header $header -Delimiter ',' ForEach($row in $csv){ if ($row.ComputerName -match $PCName -and ($row.FirmwareVersion -notmatch $LatestFWVersion -or $ServiceTag -notmatch $row.ServiceTag )) { $row.UpdatedFirmwareVersion = $LatestFWVersion $row.Update_status = updateFwStatus $row."Monitor Model" $LatestFWVersion $csv |select-object -skip 1 |export-csv $MasterLogFile -NoTypeInformation } } ]

  Kontakt Dell-salg hvis du trenger hele eksempelskriptene.

 

Tilbake til toppen


Dell-skjermmodeller (monitor) som støttes av Dell Display Manager

Dell Display-modeller (skjerm) som støttes av Dell Display Manager (Windows-operativsystem)

Dell Display Manager 2.x krever Windows 11 eller Windows 10 build 17763 eller nyere.

Tabell 6: Kompatibilitetsliste for DDM 2.x- og DDM 1.x-skjermmodell
Modell Støtter DDM 2.x Støtter bare DDM 1.x
Alienware-skjermer
 • AW2521HF
 • AW2521HFA
 • AW2521HFL
 • AW2521HFLA
 • AW2523HF
 • AW2720HF
 • AW2720HFA
 • AW2723DF
 • AW2724DM
 • AW2724HF
 • AW5520QF
 • AW3423DWF
 • AW2518HF
Dells spillskjermer
 • G2422HS
 • G2722HS
 • G2723H
 • G2723HN
 • G3223D
 • G3223Q
 
Dell-skjermer i C-serien
 • C2422HE
 • C2423H
 • C2722DE
 • C2723H
 • C3422WE
 • C5519Q
 • C5519 HØYST
 • C5522QT
 • C6522QT
 • C7520QT
 • C8621QT
 • C5517H
 • C5518QT
 • C7016H
 • C7017T
 • C8618QT
Dell-skjermer i SE-serien
 • SE2219H
 • SE2219HX
 • SE2222H
 • SE2222HV
 • SE2419H
 • SE2419 TIMER
 • SE2419HX
 • SE2422H
 • SE2422HM
 • SE2422 TIMER
 • SE2422HX
 • SE2423DS
 • SE2719H
 • SE2719HR
 • SE2722H
 • SE2722 TIMER
 • SE2722HX
 • SE2723DS
 • SE3223Q
 • SE1918HV
 • SE2018HL
 • SE2018 TIMER
 • SE2018HV
 • SE2216H
 • SE2216HM
 • SE2216HV
 • SE2218HL
 • SE2218HV
 • SE2416H
 • SE2416HM
 • SE2416HX
 • SE2417GR
 • SE2417HG
 • SE2417HGR
 • SE2417HGX
 • SE2716H
 • SE2717H
 • SE2717 TIMER
 • SE3218H
 • SP2318H
 • SP2418H
Dell-skjermer i P-serien
 • P1424H
 • P1917S
 • P2219H
 • P2219HC
 • P2222H
 • P2223HC
 • P2319H
 • P2418HT
 • P2419H
 • P2419HC
 • P2421
 • P2421D
 • P2421DC
 • P2422H
 • P2422HE
 • P2423
 • P2423D
 • P2423DE
 • P2719H
 • P2719HC
 • P2720D
 • P2720DC
 • P2721Q
 • P2722H
 • P2722HE
 • P2723D
 • P2723DE
 • P2723QE
 • P3221D
 • P3222QE
 • P3223DE
 • P3223QE
 • P3421W
 • P1913
 • P1913B
 • P1914S
 • P1917SWH
 • P2014H
 • P2016
 • P2017H
 • P2018H
 • P2213F
 • P2214H
 • P2217
 • P2217H
 • P2217WH
 • P2314H
 • P2314T
 • P2317H
 • P2317HWH
 • P2414H
 • P2415Q
 • P2416D
 • P2417H
 • P2418D
 • P2418HZ
 • P2418HZM
 • P2714T
 • P2715Q
 • P2717H
 • P2815Q
 • P3418HW
 • P4317Q
Dell-skjermer i S-serien
 • S2319H
 • S2319HN
 • S2319HS
 • S2319NX
 • S2419H
 • S2419HGF
 • S2419HM
 • S2419HN
 • S2419NX
 • S2421H
 • S2421HGF
 • S2421HN
 • S2421HS
 • S2421HSX
 • S2421NX
 • S2422HG
 • S2422HZ
 • S2522HG
 • S2719DC
 • S2719DGF
 • S2719DM
 • S2719H
 • S2719HN
 • S2719HS
 • S2719NX
 • S2721D
 • S2721DGF
 • S2721DGFA
 • S2721DS
 • S2721H
 • S2721HGF
 • S2721HN
 • S2721HS
 • S2721HSX
 • S2721NX
 • S2721Q
 • S2721QS/S2721QSA
 • S2722DC
 • S2722DGM
 • S2722DZ
 • S2722QC
 • S2723HC
 • S3219D
 • S3220DGF
 • S3221QS/S3221QSA
 • S3222DGM
 • S3222HG
 • S3222HN
 • S3222HS
 • S3422DW
 • S3422DWG
 • S3423DWC
 • S2422HGFA
 • S2216H
 • S2216M
 • S2218H
 • S2218M
 • S2316H
 • S2316M
 • S2317HJ
 • S2317HWI
 • S2318H
 • S2318HN
 • S2318HX
 • S2318M
 • S2318NX
 • S2415H
 • S2418H
 • S2418HN
 • S2418HX
 • S2418NX
 • S2715H
 • S2718D
 • S2718H
 • S2718HN
 • S2718HN
 • S2718HX
 • S2817Q
Dell-skjermer i E-serien
 • E1715S
 • E1916HV
 • E1920H
 • E2016HV
 • E2020H
 • E2219HN
 • E2220H
 • E2221HN
 • E2222H
 • E2222HS
 • E2223HN
 • E2223HV
 • E2420H
 • E2420HS
 • E2421HN
 • E2422H
 • E2422HN
 • E2422HS
 • E2423H
 • E2423HN
 • E2424HS
 • E2720H
 • E2720HS
 • E2722H
 • E2722HS
 • E2723H
 • E2723HN
 • E2724HS
 • E1713S
 • E1913
 • E1913S
 • E1914H
 • E1916H
 • E1916HE
 • E1916HL
 • E1916HM
 • E2013H
 • E2014H
 • E2014T
 • E2015HV
 • E2016
 • E2016H
 • E2016HL
 • E2016HM
 • E2213
 • E2213H
 • E2214H
 • E2214HV
 • E2215HV
 • E2216H
 • E2216HV
 • E2218HN
 • E2313H
 • E2314H
 • E2318H
 • E2318HN
 • E2318HR
 • E2318HX
 • E2416H
 • E2417H
 • E2418HN
 • E2715H
 • E2715HM
 • E5515H
Skjermer i Dell UltraSharp-serien (U)
 • U2419H
 • U2419HC
 • U2419HS
 • U2419HX
 • U2421E
 • U2421HE
 • U2422H
 • U2422HE
 • U2422HX
 • U2520D
 • U2520DR
 • U2719D
 • U2719DC
 • U2719DS
 • U2719DX
 • U2720Q
 • U2720QM
 • U2721DE
 • U2722D
 • U2722DE
 • U2722DX
 • U2723QE
 • U2723QX
 • U3023E
 • U3219Q
 • U3223QE
 • U3223QZ
 • U3224 KB
 • U3419W
 • U3421WE
 • U3423WE
 • U3821DW
 • U4021QW
 • U4320Q
 • U4323QE
 • U4919DW
 • U4924DW
 • U2412M
 • U2413
 • U2414H
 • U2415
 • U2417H
 • U2417HA
 • U2417HJ
 • U2417HWI
 • U2515H
 • U2518D
 • U2518DA
 • U2713H
 • U2713HM
 • U2715H
 • U2717D
 • U2717DA
 • U2718Q
 • U2718QM
 • U2913WM
 • U2917W
 • U3014
 • U3415W
 • U3417W
 • U3818DW
 • UZ2215H
 • UZ2315H
 • UZ2715H
Skjermer i Dell Ultrasharp Premier-fargeserien (UP)
 • UP2720Q eller UP2720 AKA
 • UP3218K eller UP3218KA
 • UP3221Q
 • UP2414Q
 • UP2516D
 • Opp2715K
 • UP2716D
 • UP2716DA
 • UP2718Q
 • UP3017
 • UP3017A
 • UP3017Q
 • UP3214Q
 • UP3216Q
 

Tilbake til toppen


Dell Display-modeller (monitor) som støttes av Dell Display and Peripheral Manager (for macOS)

macOS-brukere støttes via Dell Display and Peripheral Manager for utvalgte modeller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dell Display and Peripheral Manager for macOS.

Tilbake til toppen


Tilleggsinformasjon

Vanlige spørsmål

DDM 2.x fungerer med følgende Microsoft Windows-operativsystemer: Windows 11, Windows 10 (build 17763) og nyere
DDM 1.x fungerer med følgende Microsoft Windows-operativsystemer: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 eller 8 og Windows 7

For macOS laster du ned Dell Display and Peripheral Manager. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dell Display and Peripheral Manager for macOS.

 

Dell Display Manager (DDM) fungerer bare med utvalgte Dell-skjermer. Se listen nedenfor for mer informasjon.

 

Nei. Både DDM 1.x og 2.x er like på tvers av alle modeller. Funksjonene som tilbys, kan imidlertid variere fra modell til modell.

 

Ja. Den kan støtte opptil 16 skjermer. (Noen avanserte grafikkort kan støtte opptil fire eksterne skjermer. Med fire slike kort kan Dell Display Manager (DDM) støtte opptil 16 skjermer.)

 

Ja, Dell-skjermen må oppdateres til den nyeste fastvareversjonen for å fungere med Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) for Mac. Slik oppdaterer du skjermfastvaren:

 1. Bla til Dell-driver og -nedlastinger.
 2. Finn Dell-skjermen din.
  1. Skriv inn service-ID-en eller modellnummeret til Dell-skjermen, og klikk på Søk.
  2. Du kan også klikke på Browse all products (Bla gjennom alle produkter ) for å velge Dell-skjermen manuelt fra katalogen.
 3. Velg operativsystemet som Apple macOS (som vist i figur 24 [bare på engelsk]), og last ned fastvarepakken.
 4. Koble USB-C- eller Thunderbolt-kabelen til skjermen, kjør fastvarepakken, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fastvareoppdateringen for skjermen.

Velge Apple OS i rullegardinmenyen på nettstedet Dell.com/support/drivers
Figur 37: Velge Apple i rullegardinlisten på Dell-driversiden

MERK: Fastvareoppdateringen kan ta flere minutter å fullføre. Deaktiver hvilemodus på Mac-en når du oppdaterer skjermfastvaren.
 

Dell Display Manager (DDM) støtter VDI Desktop.

 

Dell Display Manager (DDM) er kompatibel med alle grafikkort fra store grafikkortleverandører som NVIDIA, AMD og Intel.

 • Aktiverer svitsjing på tvers av flere innganger
 • Du kan tilordne navn til hver inngang og definere en hurtigtast for rask tilgang til flere tilkoblede enheter – nyttig for programmerere og spill
 

Se følgende artikkel i Microsofts kunnskapsbase : Avinstallere eller fjerne apper og programmer i Windows Denne hyperkoblingen tar deg til et nettsted utenfor Dell Technologies. hvis du vil ha informasjon om hvordan du avinstallerer programmer.

MERK: Programmet er oppført som Dell Display Manager.
 

Nei, du kan ha forskjellige Dell Display Manager-versjoner som kjører på datamaskinene. Dell anbefaler imidlertid på det sterkeste at du kjører den nyeste versjonen av Dell Display Manager, slik at du får oppdaterte feilrettinger, forbedringer og ny enhetsaktivering.

 

Nei, det finnes ulike innstillinger i Dell Display Manager som du kan konfigurere. Det trenger ikke å være de samme innstillingene, og det er opp til deg hvilke innstillinger du skal bruke.

MERK: For et Easy Arrange-oppsett kan du velge oppsettet som passer best for hver av inndatakildene, for å forbedre produktiviteten. Det er enklere å administrere begge inndatakildene på en konsekvent måte for hurtigtast og andre innstillinger.
 

Bruk av uthevingstaster som â,ôog r i ^^a, ^^e, ^^i, ^^o og ^^u blir sett i stedet.
Dette problemet er løst. Last ned og installer den nyeste DDM-versjonen (versjon 2.1.0.45 eller nyere).

 

Ekstern fastvareoppdatering er bare mulig for Windows for øyeblikket.

 

Nei, skjermen er fremdeles påkrevd for å koble til datamaskinen gjennom hele fastvareoppdateringen. Hvis du kobler fra kabelen under fastvareoppdateringen, ber Dell Display Manager deg om at fastvaren ikke ble oppdatert.

 

Fastvaren oppdateres ikke, og Dell Display Manager ber deg om at fastvaren ikke ble oppdatert. Hvis ITDM vil oppdatere på nytt, må du utstede kommandoen på nytt. Det anbefales ikke å koble fra under fastvareoppdateringen.  Hvis du ikke er klar til å utføre fastvareoppdateringen, kan du utsette oppdateringen til du er klar.

 

Implementer CLI-kommandoen for å samle inn fastvareversjonen, og kontroller mot fastvareversjonen på serveren.  Dette bidrar til å generere gjeldende versjon og oppdatert fastvareversjon. (Se kommandoene i artikkelen.)

 

Implementer CLI-kommandoen for å generere ressursrapporter på fastvareversjonen i flåten.

 

Fastvareoppdateringen kan utføres via dokkingstasjonen. Forutsetningen er imidlertid at det er databane mellom datamaskinen og skjermene. Dermed kan skjermen forbli tilkoblet dokkingstasjonen med en USB-C-, USB-oppstrømskabel eller Thunderbolt-kabel koblet mellom dokkingstasjonen og skjermen. Vi kan ikke bruke en DP- eller HDMI-kabel.

Anbefalte artikler

Her er noen anbefalte artikler relatert til dette emnet som kan være av interesse for deg.

Artikkelegenskaper


Berørt produkt

Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, E Series, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series, Dell Display Manager 2.x, Dell Webcam WB7022

Dato for siste publisering

23 mai 2023

Versjon

44

Artikkeltype

Solution