Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Naprawianie błędu modułu TPM podczas szyfrowania funkcją BitLocker na komputerze firmy Dell

Podsumowanie: Ten artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemu z błędem modułu TPM podczas szyfrowania funkcją BitLocker. Zgłaszany błąd to Brak wymaganego pomiaru modułu TPM.

Ten artykuł mógł zostać automatycznie przetłumaczony. Jeśli masz uwagi na temat jego jakości, przekaż je nam, korzystając z formularza u dołu tej strony.

Treść artykułu


Objawy

Przyczyna

Brak dostępnych informacji o przyczynach.

Rozwiązanie

Wprowadzenie

Podczas uruchamiania szyfrowania funkcją BitLocker zgłoszony został błąd modułu TPM. Zgłaszany błąd to Brak wymaganego pomiaru modułu TPM. Poniższy przewodnik zawiera informacje o krokach wymaganych do rozwiązania tego konkretnego problemu. Jeśli problem będzie nadal występował, dalsza część procedury rozwiązywania problemów powinna rozwiązać problem.

Powrót do góry

Upewnij się, że moduł TPM jest włączony

Na początek ważne jest sprawdzenie, czy zainstalowano najnowszą wersję systemu BIOS dla danego komputera.

Najnowszy sterownik systemu BIOS dla danego komputera można pobrać z witryny pomocy technicznej firmy Dell:

 1. Upewnij się, że wprowadzony został kod Service Tag lub kod usług ekspresowych systemu. Można też wybrać typ systemu z listy.

 2. Przejdź do sekcji Sterowniki w menu strony.

  1. Na karcie po lewej stronie zostaną wyświetlone aktualizacje wymagane na podstawie użytego kodu.

  2. Karta po prawej stronie umożliwia samodzielne znalezienie aktualizacji, jeśli wybrany został tylko typ systemu.

   1. Upewnij się, że system operacyjny został wybrany z listy rozwijanej.

   2. Przewiń stronę do sekcji BIOS a następnie wybierz sterownik, który się tam znajduje.

   3. Możesz porównać wersję pliku z wersją systemu BIOS wyświetlaną na głównej stronie systemu BIOS.

 3. Aby uruchomić plik, upewnij się, że komputer jest podłączony do zasilania sieciowego, a następnie kliknij plik dwukrotnie.

 4. Komputer uruchomi się ponownie. Po ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego wersja systemu BIOS zostanie zaktualizowana z pliku, który został zapisany i uruchomiony.

UWAGA: Uwaga: najłatwiejszy i najszybszy sposób na uzyskanie dostępu do systemu BIOS w komputerze firmy Dell jest następujący:
 1. Naciśnij szybko klawisz <F2>, gdy zobaczysz ekran powitalny firmy Dell, który zostanie wyświetlony podczas testu POST.

 2. Możesz także szybko dotknąć klawisza <F12> w tym samym momencie i wybrać opcję BIOS/Startup z wyświetlonego menu ekranowego.

Stan modułu TPM można sprawdzić na kilka sposobów:

Sprawdzanie w systemie BIOS

Po wejściu do systemu BIOS należy coś sprawdzić:

 1. Przejdź do opcji Security > TPM Security (Zabezpieczenia > Zabezpieczenia TPM).

 2. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Activate (Aktywuj).

 3. Zapisz zmiany i zamknij system BIOS.

Sprawdzanie w systemie Windows

Stan modułu TPM można wyświetlić i sprawdzić w systemach operacyjnych Windows:

 1. W większości systemów operacyjnych Windows możesz nacisnąć kombinację klawiszy <Win+R> jako skrót, aby otworzyć okno uruchamiania.

 2. Wpisz TPM.msc w polu uruchamiania i naciśnij klawisz <Enter>.

 3. Otworzy się konsola zarządzania.

 4. Jeśli moduł TPM jest aktywowany, można to zobaczyć głównej stronie modułu. Jeśli nie, można go tam również aktywować.

Powrót do góry


Czyszczenie modułu TPM

UWAGA: Uwaga: podczas zmiany trybu TPM narzędzie aktualizacji oprogramowania wbudowanego wygeneruje ostrzeżenie, że dane przechowywane w module TPM nie zostaną zachowane. Należy wyczyścić właściciela modułu TPM.

Dane, które mogą zostać usunięte w trakcie tego procesu:

 • Klucze zabezpieczeń BitLocker
  • Zabezpieczenie modułu TPM kluczem BitLocker można tymczasowo zawiesić za pomocą przełącznika manage-bde.exe -disable bez konieczności odszyfrowania zawartości zaszyfrowanego dysku.
  • Klucz zabezpieczeń BitLocker modułu TPM można ponownie włączyć ręcznie po zmianie trybu lub poprzez określenie kilku ponownych uruchomień systemu operacyjnego, po których zabezpieczenie TPM zostanie włączone automatycznie.
 • Konfiguracja wirtualnej karty Smart Card (system operacyjny Windows 8.x+ Enterprise)
  • Po zmianie trybu TPM należy ponownie zarejestrować wirtualną kartę SmartCard używaną do logowania.
 • Zmierzone wartości pomiarów poświadczenia zdalnego uruchamiania (system operacyjny Windows 8.x+ Enterprise)
  • W zależności od dostawcy usług poświadczenia zdalnego po zmianie trybu TPM usługi pomiarów poświadczenia zdalnego uruchamiania mogą wymagać ponownego włączenia lub ponownego zarejestrowania
 • Inne sekrety przechowywane przez oprogramowanie obsługujące moduł TPM (na przykład Dell Data Protection)

Następnym krokiem jest wyczyszczenie modułu TPM. Można to wykonać na kilka sposobów:

W systemie BIOS

 1. Uruchom ponownie komputer

 2. Naciśnij szybko klawisz F2, gdy zobaczysz logo firmy Dell, które zostanie wyświetlone w trakcie uruchamiania.

 3. Przejdź do opcji Security > TPM Security (Zabezpieczenia > Zabezpieczenia TPM).

 4. Kliknij pole wyboru z oznaczeniem wyczyść lub wyłącz.

 5. Zamknij system BIOS, zapisując swoje ustawienia.

W programie PowerShell

 1. Uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:

  powershell clear-TPM

W systemie operacyjnym Windows

Stan modułu TPM można wyświetlić i sprawdzić w systemach operacyjnych Windows:

 1. W większości systemów operacyjnych Windows możesz nacisnąć kombinację klawiszy <Win+R> jako skrót, aby otworzyć okno uruchamiania.

 2. Wpisz TPM.msc w polu uruchamiania i naciśnij klawisz <Enter>.

 3. Otworzy się konsola zarządzania.

 4. W sekcji Działania po prawej stronie kliknij opcję Wyczyść TPM.

 5. W polu Wyczyść sprzęt zabezpieczający TPM zaznacz obok Nie mam hasła właściciela TPM i kliknij OK.

 6. Zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Po wyświetleniu ekranu Dell POST pojawi się monit o naciśnięcie klawisza (zazwyczaj F10) w celu wyczyszczenia TPM. Naciśnij ten klawisz.

 7. Po ponownym uruchomieniu zostanie wyświetlony monit o kolejne uruchomienie i postępowanie zgodnie z instrukcjami włączania TPM. Uruchom ponownie.

 8. Po wyświetleniu ekranu Dell POST pojawi się monit o naciśnięcie klawisza w celu włączenia TPM. Naciśnij ten klawisz (zazwyczaj F10).

 9. Po powrocie do pulpitu zostanie wyświetlony Kreator konfiguracji TPM umożliwiający wprowadzenie hasła właściciela TPM.

Po pomyślnym wyczyszczeniu modułu TPM można sprawdzić, czy problem został rozwiązany:

 1. Otwórz konsolę zarządzania modułem TPM w systemie Windows. Powinna zgłaszać, że moduł TPM jest gotowy do użycia.

 2. Włącz szyfrowanie funkcją BitLocker. Szyfrowanie zakończy się pomyślnie lub nie powiedzie się z powodu tego samego błędu Brak wymaganego pomiaru modułu TPM.

  1. Jeśli szyfrowanie zakończy się pomyślnie, problem został rozwiązany.

  2. Jeśli wystąpi ten sam błąd, skorzystaj z następnej sekcji, aby kontynuować rozwiązywanie problemu.

Powrót do góry


Sprawdź sektor rozruchowy dysku twardego

Jeśli błąd Brak wymaganego pomiaru modułu TPM nadal występuje, następnym krokiem jest próba odzyskania sektora rozruchowego dysku twardego.

Systemy Windows 7, 8 i 8.1 można zainstalować w starszej wersji systemu BIOS przy użyciu rekordu MBR. Jednakże systemy Windows 8, 8.1 i 10 zostały zaprojektowane tak, aby instalować je w systemie UEFI BIOS przy użyciu programu ładującego EFI i tabeli GPT.

UWAGA: Wszelkie naprawy wykonywane w folderze głównym dysku twardego mogą zakończyć się niepowodzeniem. Z tego powodu mogą zostać utracone wszystkie dane na dysku, którego kopia zapasowa nie została wcześniej utworzona. Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie pełnej kopii zapasowej dysku przed rozpoczęciem pracy nad nim lub nad systemem operacyjnym. Przełącznik nt60 stosuje [nowszy] kod rozruchu dla polecenia BOOTMGR. SYS aktualizuje kod głównego rekordu rozruchowego na partycji używanej do uruchamiania systemu Windows.

W przypadku dysków twardych korzystających z MBR

Kroki są podobne, ale występują różnice między typami systemów operacyjnych.

Windows 10

Ten system operacyjny korzysta z tabeli GPT i systemu BIOS UEFI, a nie z rekordu MBR i starszej wersji systemu BIOS.

Ponów próbę szyfrowania funkcją BitLocker, a jeśli problem z tym samym błędem modułu TPM będzie nadal występował, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby uzyskać dalszą pomoc.

UWAGA: Uwaga: nie ma polecenia Bootsect dla tabeli GPT. Struktura GPT radzi sobie z wieloma problemami, które z założenia miał rozwiązać rekord MBR. W związku z tym nie ma instrukcji dotyczących korzystania z tego polecenia. Jeśli jednak okaże się, że konieczna jest naprawa programu inicjującego EFI, można wykonać instrukcje zamieszczone w artykule jak naprawić program inicjujący EFI na dysku twardym GPT na Windows 7, 8, 8,1 i 10 na komputerze Dell.

Windows 8 i Windows 8.1

Jeśli na pewno posiadasz nośnik instalacyjny:

 1. Włóż nośnik (DVD/USB) do komputera i uruchom go ponownie.

 2. Rozruch z nośnika.

 3. Wybierz opcję Napraw komputer.

 4. Wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.

 5. Wybierz z menu opcję Wiersz polecenia.

 6. Wpisz i uruchom polecenie:

  bootsect /nt60 sys

Jeśli nie posiadasz nośnika instalacyjnego:

 1. Uruchom komputer ponownie

 2. Naciskaj szybko klawisz <F8> zaraz po uruchomieniu się komputera, ale zanim pojawi się ekran powitalny systemu Windows.

  Może to się nie udać za pierwszym razem. Ustalony czas na włączenie tej opcji znacznie skrócono od tego w systemie Windows 7.

 3. Wybierz opcję Napraw komputer z wyświetlonego menu.

 4. Wybierz opcję Wiersz polecenia na ekranie Rozwiązywanie problemów.

 5. Wpisz i uruchom polecenie:

  bootsect /nt60 sys

Windows 7

Jeśli na pewno posiadasz nośnik instalacyjny:

 1. Włóż nośnik (DVD/USB) do komputera i uruchom go ponownie.

 2. Rozruch z nośnika.

 3. Wybierz opcję Napraw komputer.

 4. Wybierz system operacyjny i kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz z menu opcję Wiersz polecenia.

 6. Wpisz i uruchom polecenie:

  bootsect /nt60 sys

Jeśli nie posiadasz nośnika instalacyjnego:

 1. Uruchom komputer ponownie

 2. Naciskaj szybko klawisz <F8> zaraz po uruchomieniu się komputera, ale zanim pojawi się ekran powitalny systemu Windows.

 3. Wybierz opcję Napraw komputer z wyświetlonego menu.

 4. Wybierz opcję Wiersz polecenia z menu Opcje odzyskiwania.

 5. Wpisz i uruchom polecenie:

  bootsect /nt60 sys

Powrót do góry

Właściwości artykułu


Produkt, którego dotyczy problem

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Data ostatniej publikacji

19 gru 2023

Wersja

9

Typ artykułu

Solution