Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Download and Install The Latest Wireless Bluetooth Driver

Zhrnutie: See the information about how to download and install the Bluetooth driver on your computer that is running Windows 11, Windows 10, or Windows 8 (8.1).

Je možné, že tento článok bol preložený automaticky. Ak máte nejaké pripomienky ku kvalite prekladu, pošlite nám ich prostredníctvom formulára naspodku stránky.

Obsah článku


Symptómy

A Bluetooth Driver is a software program that allows your operating system to communicate with a Bluetooth device. Bluetooth drivers are operating system and device-specific. For example, a Bluetooth adapter requires specific drivers based on the operating system that is installed on the computer.

Bluetooth drivers, also known as a Bluetooth stack, are essential for the Bluetooth adapter on a computer to communicate with Bluetooth-enabled devices such as mobile phones, Bluetooth-enabled printers, keyboard, mice, and so on.

Príčina

An incorrect, corrupt, or missing driver can affect the performance of the Bluetooth-enabled devices such as unable to recognize or identify, unable to pair, intermittent connectivity with Bluetooth-enabled devices.

Riešenie

Dell Technologies recommends that you download the drivers for your Dell computer, printer, tablet, and other Dell devices from the Dell Drivers & Downloads website.

WARNING: Downloading and installing Dell-developed drivers or software from third-party or unknown sources can cause the computer or device not to work correctly, cause the computer to crash or not boot into the operating system, or in some rare instances infect the computer with virus, trojan, or other malicious software.
NOTE: Drivers for third-party or non-Dell products such as non-Dell branded printers, docking stations, webcams, scanners, monitors, and so on, must be downloaded from the device manufacturer's website.

To download and install the Bluetooth drivers on a Dell computer, follow the steps that are mentioned below.

 1. Browse to the Dell Drivers & Downloads website.
 2. You are given three options to identify your Dell product.
  • Touch or click the listing for your computer under THIS PC.
   NOTE: When there is no listing for your computer under THIS PC, you can touch or click Download & Install SupportAssist, which automatically identifies your computer. Follow the prompts to download and install SupportAssist. For more information, browse to the Dell SupportAssist page.

  • Enter the Dell Service Tag, Dell EMC Product ID, or Model, and then touch or click the Search button, and select your computer from the list.
  • Touch or click Browse all products: You must select the type of device you have, the brand name, and then the product model.

 3. Click Check for Updates to allow Dell to automatically find driver updates for you.
 4. Alternatively, you can manually locate and download the drivers.
  1. Click Find drivers.
  2. Use the drop-down menu under Operating System and select the operating system that is installed on your Dell computer.
  3. Use the drop-down menu under Category and select the Network category. The Bluetooth drivers are listed under the Network category.
  NOTE: To view drivers for your Dell computer, select This Device: (Your Service Tag.)

 5. Click the Download button next to the Bluetooth driver and save the file.
 6. Using File Explorer (also known as Windows Explorer), browse to the location where the downloaded file was saved.
 7. Double-click the .exe driver installation files that you downloaded and follow the on-screen instructions to complete the installation process.
 8. After the driver installation is complete, restart the computer.

Driver Series Bluetooth

Duration: 01:32
Closed captions: English Only

NOTE: On certain Dell computers, the Bluetooth drivers may be part of the WiFi (wireless or WLAN) driver package. The reference to Driver Series #5 Wireless Driver that is mentioned in the above video is to download and install the WiFi (wireless or WLAN) drivers.

Ďalšie informácie

How to Connect Bluetooth Device to Your Personal Computer in Windows 11

Duration: 02:09
When available, closed caption (subtitles) language settings can be chosen using the Settings or CC icon on this video player.

How To Run Bluetooth Troubleshooter

Duration: 00:35
When available, closed caption (subtitles) language settings can be chosen using the Settings or CC icon on this video player.


Recommended Articles

Here are some recommended articles related to this topic that might be of interest to you.


Bluetooth For more information and support for Bluetooth, browse to our dedicated Bluetooth support page.

Out of Warranty support Out of warranty? No problem. Browse to the Dell.com/support website and enter your Dell Service Tag and view our offers.

NOTE: Offers are only available for US, Canada, UK, France, Germany, China, and Japan personal computer customers. Server and Storage not applicable.

Vlastnosti článku


Dotknutý produkt
Software & Drivers, Dell AD211 Bluetooth Portable Speaker, Dell BH200 Bluetooth 2.0 EDR Stereo Headset, Dell Bluetooth Keyboard Folio WK415, Dell Bluetooth Mouse WM615, Dell Bluetooth Travel Mouse MS700 , Dell Wireless 355 Module with Bluetooth 2.0 + EDR Technology User Guide, Dell Wireless 365 Bluetooth Users Guide, Dell Wireless 370 Bluetooth Users Guide, Dell Wireless 375 Bluetooth - Windows 7 Users Guide ...
Dátum posledného zverejnenia

08 mar 2024

Verzia

27

Typ článku

Solution