Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

How to Pair Dell Bluetooth Devices in Windows 11, and Windows 10

Zhrnutie: This article provides information about how to pair a Dell Bluetooth enabled computer to a Dell Bluetooth device, in addition to providing basic troubleshooting assistance.

Je možné, že tento článok bol preložený automaticky. Ak máte nejaké pripomienky ku kvalite prekladu, pošlite nám ich prostredníctvom formulára naspodku stránky.

Obsah článku


Symptómy

Príčina

For other versions of Windows, see Dell Knowledge Base article, Bluetooth Troubleshooting and Usage Guide.

Riešenie

1. Pair to a Bluetooth Device (new and re-pair)

Notes:
 • For non-Dell branded devices, see your Bluetooth device owner's manual for additional instructions on how to put your device in discovery mode.
 • For Dell-branded external Bluetooth devices, select your device below to learn how to put the device in discovery mode and pair it to the computer.

How to Connect Bluetooth Device to your PC in Windows 11

Duration: 02:09
When available, closed caption (subtitles) language settings can be chosen using the Settings or CC icon on this video player.

 1. Ensure that the following conditions have been met:
  • Fresh batteries are installed in the Bluetooth keyboard.
  • The latest driver for the Bluetooth adapter in the computer is installed. For more information, see Dell Knowledge Base Article: How to Download and Install a Driver.
  • The Bluetooth keyboard that you are going to pair is within 30 feet (10 meters) of the computer.

 2. In the Search box, type Bluetooth.
   
 3. Touch or click Bluetooth and other devices settings (System settings).
   
 4. Ensure that Bluetooth is set to on (touch or click to turn off and on).
  Note: When there is no Bluetooth toggle, see the The Bluetooth Toggle Icon Does not Appear section.
   
 5. Touch or click Add Bluetooth or other device.
   
 6. Touch or click Bluetooth.
   
 7. Starting with the Bluetooth keyboard off, press the power switch that is located on the bottom of the keyboard.
   
 8. Find and press the Bluetooth button that is located on the bottom of the keyboard. The Bluetooth LED on the top of the keyboard blinks when it is in discovery mode and is off when the keyboard is not in discovery mode.
   
 9. On the Bluetooth & other devices window, touch or click to highlight the wanted device, then touch or click Done.
   
 10. You may be requested to input the passkey found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.
  Note: You may be requested to input the passkey (password) found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.

 11. The devices are paired together and completes.
 1. Ensure that the following conditions have been met:
  • Fresh batteries are installed in the external Bluetooth device.
  • The latest driver for the Bluetooth adapter in the computer is installed. For more information, see Dell Knowledge Base Article: How to Download and Install a Driver.
  • The Bluetooth device that you are going to pair is within 30 feet (10 meters) of the computer.
   
 2. In the Search box, type Bluetooth.
   
 3. Touch or click Bluetooth and other devices settings (System settings).
   
 4. Ensure that Bluetooth is set to on (touch or click to turn off and on).
   
 5. Touch or click Add Bluetooth or other device.
   
 6. Touch or click Bluetooth.
   
 7. Starting with the Bluetooth mouse off, press or slide the power switch that is located on the bottom of the mouse to on.
   
 8. Find and press the Bluetooth button that is located on the bottom of the mouse for 2 seconds. The Bluetooth LED on the top of the mouse blinks when in discovery mode and is off when not in discovery mode.
   
 9. On the Bluetooth & other devices window, touch or click to highlight the wanted device, then touch or click Done.
  Note: You may be requested to input the passkey (password) found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.

 10. The devices are paired together and completes.
 1. Ensure that the following conditions have been met:
  • Fresh batteries are installed in the external Bluetooth device.
  • The latest driver for the Bluetooth adapter in the computer is installed. For more information, see Dell Knowledge Base Article: How to Download and Install a Driver.
  • The Bluetooth device that you are going to pair is within 30 feet (10 meters) of the computer.
   
 2. In the Search box, type Bluetooth.
   
 3. Touch or click Bluetooth and other devices settings (System settings).
   
 4. Ensure that Bluetooth is set to on (touch or click to turn off and on).
   
 5. Touch or click Add Bluetooth or other device.
   
 6. Touch or click Bluetooth.
   
 7. Find the Power button located on the bottom of the mouse.
   
 8. Press the Power button for two seconds. The blue LED blinks to indicate that the device is discoverable for 180 seconds and is off when not in discovery mode.
   
 9. On the Bluetooth & other devices window, touch or click to highlight the wanted device, then touch or click Done.
   
 10. You may be requested to input the passkey found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.
  Note: You may be requested to input the passkey (password) found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.

 11. The devices are paired together and completes.
 1. Ensure that the following conditions have been met:
  • Fresh batteries are installed in the external Bluetooth device.
  • The latest driver for the Bluetooth adapter in the computer is installed. For more information, see Dell Knowledge Base Article: How to Download and Install a Driver.
  • The Bluetooth device that you are going to pair is within 30 feet (10 meters) of the computer.
   
 2. In the Search box, type Bluetooth.
   
 3. Touch or click Bluetooth and other devices settings (System settings).
   
 4. Ensure that Bluetooth is set to on (touch or click to turn off and on).
   
 5. Touch or click Add Bluetooth or other device.
   
 6. Touch or click Bluetooth.
   
 7. Starting with the Bluetooth headset off, press and hold the play/pause center button on the right ear piece until the blue LED starts blinking. This usually takes about 8 seconds.
   
 8. On the Bluetooth & other devices window, touch or click to highlight the wanted device, then touch or click Done.
   
 9. You may be requested to input the passkey (password) found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.
   
 10. The devices are paired together and completes.
 1. Ensure that the following conditions have been met:
  • Fresh batteries are installed in the external Bluetooth device.
  • The latest driver for the Bluetooth adapter in the computer is installed. For more information, see Dell Knowledge Base Article: How to Download and Install a Driver.
  • The Bluetooth device that you are going to pair is within 30 feet (10 meters) of the computer.
   
 2. In the Search box, type Bluetooth.
   
 3. Touch or click Bluetooth and other devices settings (System settings).
   
 4. Ensure that Bluetooth is set to on (touch or click to turn off and on).
   
 5. Touch or click Add Bluetooth or other device.
   
 6. Touch or click Bluetooth.
   
 7. Starting with the Bluetooth speaker off, press the power button that is located on the end of the speaker.
   
 8. Find and press the Bluetooth button that is located below the power button for two seconds.
  The Bluetooth LED blinks white to indicate that the device is in discovery mode. 
 9. On the Bluetooth & other devices window, touch or click to highlight the wanted device, then touch or click Done.
  Note: You may be requested to input the passkey (password) found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.

 10. The devices are paired together and completes.
 1. Ensure that the following conditions have been met:
  • Fresh batteries are installed in the external Bluetooth device.
  • The latest driver for the Bluetooth adapter in the computer is installed. For more information, see Dell Knowledge Base Article: How to Download and Install a Driver.
  • The Bluetooth device that you are going to pair is within 30 feet (10 meters) of the computer.
   
 2. In the Search box, type Bluetooth.
   
 3. Touch or click Bluetooth and other devices settings (System settings).
   
 4. Ensure that Bluetooth is set to on (touch or click to turn off and on).
   
 5. Touch or click Add Bluetooth or other device.
   
 6. Touch or click Bluetooth.
   
 7. Find the Power button located on the bottom of the mouse.
   
 8. Press and hold the power button on the mouse for two seconds.
  The power-status light blinks blue, indicating the mouse is in pairing mode. 
 9. On the Bluetooth & other devices window, touch or click to highlight the wanted device, then touch or click Done.
  Note: You may be requested to input the passkey (password) found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.

 10. The devices are paired together and completes.
 1. Ensure that the following conditions have been met:
  • Fresh batteries are installed in the external Bluetooth device.
  • The latest driver for the Bluetooth adapter in the computer is installed. For more information, see Dell Knowledge Base Article: How to Download and Install a Driver.
  • The Bluetooth device that you are going to pair is within 30 feet (10 meters) of the computer.
   
 2. In the Search box, type Bluetooth.
   
 3. Touch or click Bluetooth and other devices settings (System settings).
   
 4. Ensure that Bluetooth is set to on (touch or click to turn off and on).
   
 5. Touch or click Add Bluetooth or other device.
   
 6. Touch or click Bluetooth.
   
 7. Rotate the rear key plate clockwise to turn on the mouse.
   
 8. Press the Bluetooth pairing button (located on the bottom) for 3 seconds.
  The Bluetooth pairing LED (located on the top) blinks white within 2 minutes, indicating the Bluetooth pairing is initiated. 
 9. On the Bluetooth & other devices window, touch or click to highlight the wanted device, then touch or click Done.
  Note: You may be requested to input the passkey (password) found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.

 10. The devices are paired together and completes.
 1. Ensure that the following conditions have been met:
  • Fresh batteries are installed in the external Bluetooth device.
  • The latest driver for the Bluetooth adapter in the computer is installed. For more information, see Dell Knowledge Base Article:  How to Download and Install a Driver.
  • The Bluetooth device that you are going to pair is within 30 feet (10 meters) of the computer.
   
 2. In the Search box, type Bluetooth.
   
 3. Touch or click Bluetooth and other devices settings (System settings).
   
 4. Ensure that Bluetooth is set to on (touch or click to turn off and on).
   
 5. Touch or click Add Bluetooth or other device.
   
 6. Touch or click Bluetooth.
   
 7. Press the Bluetooth pairing button located on the top.
  The Bluetooth pairing LED (located on the top) blinks white within 2 minutes, indicating the Bluetooth pairing is initiated. 
 8. On the Bluetooth & other devices window, touch or click to highlight Dell Wireless 360 Speaker AE715, then touch or click Done.
  Note: You may be requested to input the passkey (password) found in the documentation of your Bluetooth device. If so, input the passkey.

 9. The devices are paired together and completes.
 1. Ensure that the following conditions have been met:
  • Fresh batteries are installed in the external Bluetooth device.
  • The latest driver for the Bluetooth adapter in the computer is installed. For more information, see Dell Knowledge Base Article:  How to Download and Install a Driver.
  • The Bluetooth device that you are going to pair is within 30 feet (10 meters) of the computer.
   
 2. In the Search box, type Bluetooth.
   
 3. Touch or click Bluetooth and other devices settings (System settings).
   
 4. Ensure that Bluetooth is set to on (touch or click to turn off and on).
   
 5. Touch or click Add Bluetooth or other device.
   
 6. Touch or click Bluetooth.
   
 7. Ensure that your device is in Discovery mode.
  Note: For non-Dell branded devices, see your Bluetooth device owner's manual for additional instructions on how to put your device in discovery mode.

 8. On the Bluetooth & other devices window, touch or click to highlight the wanted device, then touch or click Done.
  Note: You may be requested to input the passkey (password) found in the documentation of your Bluetooth device> If so, input the passkey.

 9. The devices are paired together and completes.

Back to Top


 

2. Setting up Swift Pair with a Bluetooth Device

Introduced in Windows 11 and Windows 10, Swift Pair is the newest way to pair your Bluetooth devices to Windows 11 and Windows 10 computers.

For more information, see Microsoft Base article Swift Pair. (English Only)

Back to Top


3. Other Troubleshooting for When the Dell Bluetooth Adapter Did Not Pair

See Dell Knowledge Base article The Dell Bluetooth Adapter Did Not Pair, for additional troubleshooting steps for when the Dell Bluetooth adapter did not pair.

How To Run Bluetooth Troubleshooter

Duration: 00:35
When available, closed caption (subtitles) language settings can be chosen using the Settings or CC icon on this video player.

Back to Top


4. The Bluetooth Toggle Icon Does not Appear

 1. Press and hold the Windows (Windows Button) key, and then press the q key.
   
 2. In the Search box type device manager.
   
 3. Select Device Manager (Control panel) in the list of programs.
   
 4. Click Plus (+) next to Bluetooth.
  Note: When there is no listing for Bluetooth, go to Step 6.
   
 5. Look for any listing that has a down arrow next to it.
  Note: When such a listing is showing, right-click the listing and select Enable device, no other actions are needed. Close the Device Manager window.
   
 6. Browse to the "Dell Support" website.
   
 7. You are given three options to identify your computer.

  Either:

  • Touch or click the listing for your computer under THIS PC.
   Note: When there is no listing for your computer under THIS PC, you can touch or click Download & Install SupportAssist, which will automatically identify your computer for you. Follow the prompts to download and install SupportAssist.
  • Enter the Service Tag, Dell EMC Product ID, or Model, and then touch or click the Search button and select your computer from the list.
  • Touch or click Browse all products: You must select the type of device you have, the brand name, and then the product model.
   
 8. Touch or click the DIAGNOSTICS tab.
   
 9. Under Custom Component Test, touch or click Select individual components.
   
 10. In the list, touch or click to select Bluetooth Device under System Devices.
  Note: Other hardware tests are also available.
   
 11. Touch or click the Run Your Test. The test is run, and the results are shown.

Back to Top

Ďalšie informácie

Vlastnosti článku


Dotknutý produkt
Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Dell AD211 Bluetooth Portable Speaker, Dell BH200 Bluetooth 2.0 EDR Stereo Headset, Dell Bluetooth Mouse WM615 , Dell Bluetooth Travel Mouse MS700 ...
Dátum posledného zverejnenia

21 nov 2023

Verzia

14

Typ článku

Solution