跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Jak korzystać z funkcji przywracania systemu Microsoft Windows

摘要: Ten artykuł zawiera informacje na temat przywracania systemu Microsoft Windows. Dowiedz się, jak utworzyć punkt przywracania oraz jak przywrócić pliki systemowe i ustawienia w systemie Microsoft Windows. Znajdź instrukcje krok po kroku dotyczące odzyskiwania komputera za pomocą funkcji przywracania systemu w systemie Microsoft Windows. ...

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


说明

Narzędzie Przywracania systemu w systemie Microsoft Windows pomaga tworzyć punkty przywracania podczas instalacji nowej aplikacji, sterownika, aktualizacji systemu Windows lub ręcznego tworzenia punktu przywracania. Korzystanie z funkcji Przywracania systemu nie wpłynie na pliki prywatne, ale spowoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po wykonaniu punktu przywracania.

Narzędzie Przywracania systemu automatycznie tworzy punkt przywracania raz dziennie. Funkcja ta stale monitoruje aktywność systemu i tworzy punkt przywracania w przypadku wystąpienia zdarzeń takich jak instalacja aplikacji, sterowników lub aktualizacja systemu Windows.

UWAGA: Funkcja Przywracania systemu nie wpływa na dokumenty, zdjęcia ani inne dane prywatne. Ostatnio zainstalowane programy i sterowniki mogą zostać odinstalowane.

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8 lub 8.1
 • Windows 7

Narzędzie Przywracania systemu w systemie Microsoft Windows może służyć do przywracania komputera do stanu ostatniego znanego stanu sprawności podczas rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem.

Włączanie funkcji Przywracania systemu w systemie Windows

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wyszukaj opcję Utwórz punkt przywracania i otwórz Właściwości systemu.
 3. W oknach Właściwości systemu przejdź do karty Ochrona systemu.
 4. Jeśli ochrona dysku systemowego (Rysunek 1) jest włączona, funkcja Przywracania systemu jest już włączona na komputerze. Jeśli ochrona dysku systemowego jest wyłączona, przejdź do następnego kroku.


  Rysunek 1. Sekcja Przywracanie systemu w oknie Właściwości systemu. Obraz jest w języku angielskim.

 5. Kliknij pozycję Configure (Konfiguruj).
 6. Wybierz opcję Włącz ochronę systemu.


  Rysunek 2. Włącz lub wyłącz ochronę systemu w systemie Windows. Obraz jest w języku angielskim.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj.
 8. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

System Microsoft Windows automatycznie tworzy punkt przywracania po zastosowaniu nowej aktualizacji systemu Windows lub po dokonaniu określonych zmian w systemie.

OSTRZEŻENIE: Przywracanie systemu nie zastąpi tworzenia kopii zapasowych danych. Funkcja Przywracania systemu nie wykonuje kopii zapasowej aplikacji, dokumentów, zdjęć i innych danych prywatnych.

Jak utworzyć punkt przywracania w systemie Windows

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wyszukaj opcję Utwórz punkt przywracania i otwórz Właściwości systemu.
 3. W oknach Właściwości systemu przejdź do karty Ochrona systemu.


  Rysunek 3. Sekcja Przywracanie systemu w oknie Właściwości systemu. Obraz jest w języku angielskim.

 4. Kliknij przycisk Create.
 5. Wpisz opisową nazwę punktu przywracania. Na przykład wpisz „przed zainstalowaniem oprogramowania ABC”.


  Rysunek 4. Wpisz opis punktu przywracania. Obraz jest w języku angielskim.

 6. Kliknij przycisk Create.
 7. Kliknij przycisk Zamknij.


  Rysunek 5. Komunikat potwierdzający pomyślne utworzenie punktu przywracania. Obraz jest w języku angielskim.

 8. Kliknij przycisk OK.

Jak odzyskać komputer za pomocą funkcji Przywracania systemu w systemie Microsoft Windows

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wyszukaj opcję Utwórz punkt przywracania i otwórz Właściwości systemu.
 3. W oknach Właściwości systemu przejdź do karty Ochrona systemu.


  Rysunek 6. Sekcja Przywracanie systemu w oknie Właściwości systemu. Obraz jest w języku angielskim.

 4. Kliknij opcję Przywracanie systemu.
  UWAGA: Opcja Przywracania systemu jest wyłączona, jeśli na komputerze nie ma dostępnych punktów przywracania systemu.
 5. Kliknij przycisk Next.


  Rysunek 7. Przywróć pliki i ustawienia systemowe. Obraz jest w języku angielskim.

 6. Wybierz punkt przywracania, aby cofnąć zmiany i rozwiązać problemy.
  UWAGA: Wybierz punkt przywracania, gdy komputer działał bez żadnych problemów.
   


  Rysunek 8. Wybierz punkt przywracania z listy. Obraz jest w języku angielskim.

 7. Kliknij przycisk Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów, aby potwierdzić, które aplikacje i sterowniki zostaną usunięte, ponieważ zostały dodane po utworzeniu punktu przywracania.


  Rysunek 9. Zeskanuj i zidentyfikuj listę programów i sterowników, które zostaną usunięte i przywrócone podczas procesu przywracania systemu. Obraz jest w języku angielskim.

 8. Kliknij przycisk Zamknij.
 9. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć przywracanie plików i ustawień systemowych.


  Rysunek 10. Wybierz punkt przywracania z listy. Obraz jest w języku angielskim.

 10. Kliknij przycisk Zakończ.
  UWAGA: Jeśli odnaleziono jedną lub kilka aplikacji lub sterowników zależnych, zainstaluj je ponownie po zakończeniu procesu odzyskiwania (jeśli jest to konieczne).
   


  Rysunek 11. Potwierdź punkt przywracania systemu, aby zastosować zmiany. Obraz jest w języku angielskim.

其他信息

Często zadawane pytania

Kliknij sekcję poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Dostęp do narzędzia przywracania systemu można uzyskać za pośrednictwem środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE) w systemach Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8. Komputer automatycznie uruchomi się w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE), jeśli system operacyjny nie uruchomi się dwa razy z rzędu.

Aby ręcznie uruchomić środowisko odzyskiwania systemu Windows (WinRE):

 1. Aby wyłączyć komputer, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
 2. Włącz komputer.
 3. Aby wyłączyć komputer, na ekranie startowym systemu Windows naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
 4. Włącz komputer.
 5. Aby wyłączyć komputer, na ekranie startowym systemu Windows naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
 6. Włącz komputer. Komputer uruchomi środowisko odzyskiwania systemu Windows (WinRE).
 7. Kliknij opcję Rozwiązywanie problemów.
 8. Kliknij Opcje zaawansowane.
 9. Kliknij opcję Przywracanie systemu.
 • Odświeżanie systemu — instaluje ponownie system Windows i zachowuje Twoje osobiste pliki i ustawieni. Zachowywane są również aplikacje instalowane razem z systemem komputera oraz aplikacje zainstalowane ze sklepu Microsoft Store.
  OSTRZEŻENIE: Funkcja odświeżania systemu usuwa aplikacje, które nie zostały fabrycznie zainstalowane na komputerze. Na przykład aplikacje zainstalowane przez użytkownika z nośnika CD, DVD, USB lub pobranych plików.
 • Resetowanie ustawień systemu — ponownie instaluje system Windows i usuwa pliki, ustawienia i aplikacje użytkownika. Z wyjątkiem aplikacji zainstalowanych fabrycznie na komputerze.

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.

文章属性


受影响的产品

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

上次发布日期

07 11月 2023

版本

8

文章类型

How To