Hjälp mig att välja: Intel® Xeon® processorer för servrar

Intel ikoner

En Xeon processor är en Intel processor som utformats och tillverkats främst för användning i företagsservrar. Varumärket Xeon finns för närvarande i två processorserier: Xeon skalbara processorer (SP) och Xeon E, som båda är utformade för att hantera varierande arbetsbelastningar.

Servrar som drivs av Xeon processorer används ofta för att utföra arbetsbelastningskrävande beräkningar för molndatacenter, program för analyser och trender, radarsystem, industriell tillverkning, program för insamling av information och mycket mer därtill.

Tre viktiga egenskaper hos en processor

Klockhastighet – mätt i megahertz (MHz), klockhastigheten representerar hur snabbt en processor rör sig. Detta beräknas utifrån antalet klockcykler per sekund.
Antal kärnor – Antalet beräkningskärnor som är tillgängliga på en processor eller hur mycket beräkningskapacitet en processor innehåller.
Thermal Design Power (TDP) – Strömmålet för processorn eller wattal som körs på processorn.

Intel Xeon SP processorer

Tredje generationens Intel Xeon skalbara processorer har en balanserad arkitektur som ger inbyggd AI-acceleration och avancerade säkerhetsfunktioner, så att du kan placera dina arbetsbelastningar på ett säkert sätt där de presterar bäst – från kant till moln.

Tredje generationens Intel Xeon skalbara processorer drar nytta av årtionden av innovation för de vanligaste arbetsbelastningskraven och har stöd för djupa integreringar med världens programvaruledare och lösningsleverantörer tack vare nära samarbeten med dem. Tredje generationens Intel Xeon skalbara processorer är optimerade för många arbetsbelastningstyper och prestandanivåer. Allt är med den konsekventa, öppna Intel arkitektur som du är bekant med och litar på.

Funktioner och fördelar med Intel Xeon SP processorer

• Förbättrad prestanda för ett stort antal arbetsbelastningar.
• Arbetsbelastningsoptimerade erbjudanden för nätverkshantering, moln och användarfall med en sockel.
• Förbättrade säkerhetsfunktioner som hjälper dig att hantera aktuella och framtida integritets- och säkerhetsproblem.
• De optimerade processorspecifikationerna och energibehoven gör att processorerna fungerar i miljöer med begränsat utrymme eller begränsad strömförsörjning utan att prestanda eller säkerhet försämras.
Intel ikoner

Intel® Xeon® Bronze processorer

 • Prisvärd prestanda för små företag och grundläggande lagring
 • Maskinvaruförstärkt säkerhet
 • Pålitlig skalbarhet med två socklar

Intel ikoner

Intel® Xeon® Silver processorer

 • Grundläggande prestanda och energieffektivitet
 • Förbättrad minneshastighet
 • Beräknings-, nätverks- och lagringslösningar på mellannivå

Intel ikoner

Intel® Xeon® Gold processorer

 • Prestanda optimerad efter arbetsbelastning och otrolig pålitlighet
 • Högst minneshastighet och kapacitet samt flest anslutningar
 • Förbättrad skalbarhet för två till fyra socklar

Intel ikoner

Intel® Xeon® Platinum processorer

 • Arbetsbelastningar för krävande program, verksamhetskritisk AI, analys och hybridmoln
 • Bästa prestandan
 • Skalbarhet för två, fyra, åtta eller fler socklar

Intel Xeon E processorer

Intel Xeon E processorer

Intel Xeon E processorer är ett attraktivt alternativ för serverprogram och arbetsbelastningar som inte kräver den prestandaskala och de avancerade funktioner som finns hos Intel Xeon skalbara processorer. Dessa energieffektiva och kostnadseffektiva processorer är utformade för serverplattformar med en processor och har de viktigaste serverfunktionerna och funktionerna som krävs för maskinvarulösningar på ingångsnivå, vilket gör dem till ett utmärkt hårdvarualternativ för molnvärdtjänster utan operativsystem. 

Med högre klockhastigheter, upp till 8 kärnor och lägre TDP:er är Xeon E perfekt för fleranvändarprogram som e-post, meddelanden, skrivarservrar, kalenderprogram, databaser, ERP (Enterprise Resource Planning), Customer Relationship Management (CRM) och annan programvara som underlättar datadelning och samarbete.

Fördelar med Intel Xeon E processorer
• Stöds i tornserverplattformar och rack med en sockel på ingångsnivå
• Grundläggande prestanda och I/O-utbyggbarhetsalternativ för servrar på ingångsnivå
• Pålitligt stöd för kritiska tjänster och databehov som är perfekt för företag
• Avancerad säkerhetsteknik, så kallad Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dataskydd