Przywracanie systemu operacyjnego na komputerze Dell w systemie Windows 8

Przywracanie systemu operacyjnego na komputerze Dell w systemie Windows 8


Uzyskiwanie nośników odzyskiwania

Jeśli potrzebujesz nośników do naprawy lub przywrócenia systemu operacyjnego do oryginalnego stanu fabrycznego, odwiedź stronę Kopia zapasowa na nośnikach, aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysków przywracania na komputerze Dell lub pobierania obrazu przez Internet.


Korzystanie z programu Dell Backup and Recovery 

Program Dell Backup and Recovery umożliwia przywrócenie pierwotnej konfiguracji komputera. Informacje na temat tej usługi znajdują się na stronie Dell Back-up and Recovery. Istnieje także możliwość utworzenia kopii zapasowej systemu. Użytkownik może użyć tej kopii zapasowej do przywrócenia systemu operacyjnego lub do odzyskania osobistych danych, w tym zdjęć, filmów wideo, dokumentów i muzyki.

Aby przywrócić komputer do oryginalnej konfiguracji:

 1. Jeśli został utworzony kafelek programu Dell Backup and Recovery, wystarczy kliknąć ten kafelek i przejść do czynności 5.
   
 2. Kliknij kafelek Pulpit systemu Windows.
   
 3. Przesuń palcem od prawej lub przesuń myszkę w prawy róg, aby otworzyć pasek Panele, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
   
 4. Kliknij opcję Aplikacje i wyszukaj program Dell Backup and Recovery, a następnie kliknij jego ikonę.
   
 5. Na ekranie programu Dell Backup and Recovery kliknij opcję Przywracanie.
   
 6. Po lewej stronie ekranu kliknij opcję Przywracanie systemu, a następnie kliknij przycisk Tak, kontynuuj i wybierz z listy opcję Obraz fabryczny.
   
 7. Kliknij przycisk Uruchom ponownie i postępuj zgodnie z odpowiednimi wskazówkami.

Aby utworzyć kopię zapasową systemu lub danych:

 1. Jeśli został utworzony kafelek programu Dell Backup and Recovery, wystarczy kliknąć ten kafelek i przejść do czynności 5.
   
 2. Kliknij kafelek Pulpit systemu Windows.
   
 3. Przesuń palcem od prawej lub przesuń myszkę w prawy róg, aby otworzyć pasek Panele, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
   
 4. Kliknij opcję Aplikacje i wyszukaj program Dell Backup and Recovery, a następnie kliknij jego ikonę.
   
 5. Na ekranie programu Dell Backup and Recovery kliknij opcję Kopia zapasowa.
   
 6. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy kopią zapasową systemu, która umożliwia przywrócenie całego systemu operacyjnego, kopią zapasową danych, która umożliwia odzyskanie osobistych danych, lub kopią zapasową danych w chmurze, która umożliwia przechowywanie kopii zapasowej danych w chmurze firmy Dell, co pozwala na zaoszczędzenie własnego miejsca do przechowywania danych.
   
 7. Ta strona umożliwia ustawienie harmonogramu tworzenia kopii zapasowych i wybór kopii zapasowych, które będą przechowywane.
   
 8. Gdy wszystkie opcje są już ustawione w pożądany sposób, kliknij Utwórz kopię zapasową teraz i postępuj zgodnie z odpowiednimi wskazówkami.

Aby przywrócić system lub dane do wcześniejszej kopii zapasowej:

 1. Jeśli został utworzony kafelek programu Dell Backup and Recovery, wystarczy kliknąć ten kafelek i przejść do czynności 5.
   
 2. Kliknij kafelek Pulpit systemu Windows.
   
 3. Przesuń palcem od prawej lub przesuń myszkę w prawy róg, aby otworzyć pasek Panele, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
   
 4. Kliknij opcję Aplikacje i wyszukaj program Dell Backup and Recovery, a następnie kliknij jego ikonę.
   
 5. Na ekranie programu Dell Backup and Recovery kliknij opcję Przywracanie.
   
 6. Jeśli chcesz wykonać przywrócenie systemu, wybierz tę opcję, a następnie wybierz z listy kopię zapasową, którą chcesz przywrócić.
   
 7. Jeśli chcesz wykonać przywrócenie danych, wybierz tę opcję, a następnie kliknij Tak, kontynuuj.
   
 8. Wybierz z listy kopię zapasową, którą chcesz przywrócić. Postępuj zgodnie z odpowiednimi wskazówkami.

Po ponownym zainstalowaniu systemu Windows należy przeprowadzić jego konfigurację wstępną. Więcej informacji znajduje się w artykule bazy wiedzy Dell, pod tytułem „Jak skonfigurować nowy komputer firmy Dell z systemem Windows 8”


Użycie opcji Przywracanie systemu Windows

System Windows może przywrócić system komputera do wcześniejszego stanu przed wprowadzeniem zmian. Istnieje możliwość ręcznego utworzenia punktu przywracania, ale system Windows powinien także utworzyć taki punkt automatycznie, gdy użytkownik wprowadza zmiany do oprogramowania komputera.

 • Aby utworzyć punkt przywracania systemu:
  1. Zmień ekran systemu Windows 8 na tradycyjny pulpit Windows.
    
  2. Przesuń palcem od prawej lub przesuń myszkę w prawy róg, aby otworzyć pasek Panele, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
    
  3. Kliknij polecenie Panel sterowania.
    
  4. Kliknij opcję System i bezpieczeństwo, a następnie kliknij Centrum akcji.
    
  5. U dołu po prawej stronie okna Centrum akcji kliknij przycisk Przywracanie.
    
  6. Kliknij opcję Skonfiguruj przywracanie systemu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
    
  7. Wpisz nazwę punktu przywracania i kliknij przycisk Utwórz.
    
 • Aby przywrócić system do utworzonego wcześniej punktu przywracania systemu:
  1. Zmień ekran systemu Windows 8 na tradycyjny pulpit Windows.
    
  2. Przesuń palcem od prawej lub przesuń myszkę w prawy róg, aby otworzyć pasek Panele, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
    
  3. Kliknij polecenie Panel sterowania.
    
  4. Kliknij opcję System i bezpieczeństwo, a następnie kliknij Centrum akcji.
    
  5. U dołu po prawej stronie okna Centrum akcji kliknij przycisk Przywracanie.
    
  6. Kliknij opcję Otwórz przywracanie systemu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    
  7. Kliknij punkt przywracania, który chcesz użyć.

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu przy użyciu funkcji Przywracanie systemu, efekty działania tej funkcji można wycofać:

 1. Zmień ekran systemu Windows 8 na tradycyjny pulpit Windows.
   
 2. Przesuń palcem od prawej lub przesuń myszkę w prawy róg, aby otworzyć pasek Panele, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
   
 3. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   
 4. Kliknij opcję System i bezpieczeństwo, a następnie kliknij Centrum akcji.
   
 5. U dołu po prawej stronie okna Centrum akcji kliknij przycisk Przywracanie.
   
 6. Kliknięcie Otwórz przywracanie systemu umożliwi cofnięcie ostatniego przywrócenia systemu.

Użycie automatycznych opcji przywracania systemu Windows

Jeśli wystąpił problem z systemem operacyjnym Windows, system Windows podejmie próbę wykonania automatycznego przywrócenia systemu po ponownym uruchomieniu komputera. Ten proces może zająć kilka minut, ale zazwyczaj usunie problemy, które wystąpiły w systemie operacyjnym. Pozwól procesowi działać i reaguj wedle potrzeby na wyświetlające się na ekranie polecenia.

Identyfikator artykułu: SLN179202

Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2017 04:49


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.