Återställa operativsystemet på en Dell-dator med Windows 8

Återställa operativsystemet på en Dell-dator med Windows 8


Hämta återställningsmedie

Om du behöver media för att reparera eller återställa operativsystemet till originalavbildningen från fabriken ska du besöka sidan Media Backup (Media för säkerhetskopiering) för att få information om hur du skapar återställningsskivor från Dell-datorn eller hur du hämtar en avbildning online.


Använda Dell Backup and Recovery 

Med Dell Backup and Recovery går det att återställa datorn till ursprungskonfigurationen. Du hittar information om den här tjänsten på sidan för Dell Backup and Recovery. Du kan också göra en säkerhetskopia av ditt datorsystem. Du kan använda säkerhetskopian för att återställa operativsystemet till den tidpunkten eller återställa dina personliga data, inklusive foton, videor, dokument och musik.

Så här återställer du systemet till den ursprungliga konfigurationen:

 1. Om du har gjort en Dell Backup and Recovery-ikon klickar du bara på den ikonen och går till steg 5.
   
 2. Klicka på Windows-skrivbordsikonen.
   
 3. Dra från höger eller flytta muspekaren till det högra hörnet för att öppna snabbknapparna och klicka sedan på Sök.
   
 4. Klicka på Program och leta reda på Dell Backup and Recovery. Klicka sedan på ikonen.
   
 5. På Dell Backup and Recovery-skärmen klickar du på Recover (återställ).
   
 6. På vänster sida av skärmen klickar du på System Recovery (systemåterställning) och sedan på Yes, Continue (ja, fortsätt) och välj Factory Image (fabriksavbildning) från listan.
   
 7. Klicka på Restart (starta om) och följ tillämpliga anvisningar.

Säkerhetskopiera dina data:

 1. Om du har gjort en Dell Backup and Recovery-ikon klickar du bara på den ikonen och går till steg 5.
   
 2. Klicka på Windows-skrivbordsikonen.
   
 3. Dra från höger eller flytta muspekaren till det högra hörnet för att öppna snabbknapparna och klicka sedan på Sök.
   
 4. Klicka på Program och leta reda på Dell Backup and Recovery. Klicka sedan på ikonen.
   
 5. Från skärmen Dell Backup and Recovery klickar du på Backup (säkerhetskopiera).
   
 6. Du kan välja mellan en System Backup (säkerhetskopia av systemet) som ger dig möjlighet att återställa hela operativsystemet, en Data Backup (säkerhetskopia av data) som gör att du kan återställa dina personliga data eller en Cloud Data Backup (säkerhetkopia av data i molnet), som du kan använda för att lagra säkerhetskopierade data i Dells moln, snarare än att ta upp ditt eget lagringsutrymme.
   
 7. På sidan kan du ställa in schemalagda säkerhetskopieringar och välja var säkerhetskopiorna ska lagras.
   
 8. När du har alla de alternativ som du vill klickar du på Backup Now (säkerhetskopiera nu) och följer lämpliga riktningar.

Så här återställer du ditt system eller data till en tidigare säkerhetskopia:

 1. Om du har gjort en Dell Backup and Recovery-ikon klickar du bara på den ikonen och går till steg 5.
   
 2. Klicka på Windows-skrivbordsikonen.
   
 3. Dra från höger eller flytta muspekaren till det högra hörnet för att öppna snabbknapparna och klicka sedan på Sök.
   
 4. Klicka på Program och leta reda på Dell Backup and Recovery. Klicka sedan på ikonen.
   
 5. På Dell Backup and Recovery-skärmen klickar du på Recover (återställ).
   
 6. Om du vill göra en systemåterställning väljer du det alternativet och sedan den säkerhetskopia som du vill återställa från listan.
   
 7. Om du vill göra en återställning av data väljer du det alternativet och klickar sedan på Yes, Continue (ja, fortsätt).
   
 8. Välj den säkerhetskopia som du vill återställa från listan. Följ lämpliga anvisningar.

När du har installerat om Windows måste du göra den ursprungliga Windows-konfigurationen. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: How to Set Up Your New Dell Windows 8 Computer (så här konfigurerar du din nya Dell-dator med Windows 8)


Använda alternativ Systemåterställning i Windows

Windows kan återställa datorn till en tidigare tidpunkt innan ändringarna gjordes. Du kan skapa en systemåterställningspunkt manuellt, men Windows bör också skapa en automatiskt när du gör ändringar i datorns programvara.

 • Skapa en systemåterställningspunkt:
  1. Ändra Windows 8 till att visa att det traditionella skrivbordet.
    
  2. Dra från höger eller flytta muspekaren till det högra hörnet för att öppna snabbknapparna och klicka sedan på Inställningar.
    
  3. Klicka på Kontrollpanelen.
    
  4. Klicka på System och säkerhet och klicka sedan på Åtgärdscenter.
    
  5. Längst ned till höger i Åtgärdscenter klickar du på Återställning.
    
  6. Klicka på Konfigurera systemåterställning och klicka på Skapa.
    
  7. Skriv in ett namn för denna återställningspunkt och klicka på Skapa.
    
 • Återställa systemet till en återställningspunkt som skapats tidigare:
  1. Ändra Windows 8 till att visa att det traditionella skrivbordet.
    
  2. Dra från höger eller flytta muspekaren till det högra hörnet för att öppna snabbknapparna och klicka sedan på Inställningar.
    
  3. Klicka på Kontrollpanelen.
    
  4. Klicka på System och säkerhet och klicka sedan på Åtgärdscenter.
    
  5. Längst ned till höger i Åtgärdscenter klickar du på Återställning.
    
  6. Klicka på Öppna systemåterställning och klicka på Nästa.
    
  7. Klicka på den återställningspunkt du vill använda.

I den händelse att systemåterställningen inte åtgärdar problemet kan du ångra den sista systemåterställningen:

 1. Ändra Windows 8 till att visa att det traditionella skrivbordet.
   
 2. Dra från höger eller flytta muspekaren till det högra hörnet för att öppna snabbknapparna och klicka sedan på Inställningar.
   
 3. Klicka på Kontrollpanelen.
   
 4. Klicka på System och säkerhet och klicka sedan på Åtgärdscenter.
   
 5. Längst ned till höger i Åtgärdscenter klickar du på Återställning.
   
 6. Klicka på Öppna systemåterställning så visas alternativet att ångra den senaste systemåterställningen.

Använda Windows automatiska återställningsalternativ

Om det uppstod ett problem med Windows-operativsystemet kommer Windows att försöka utföra automatisk systemåterställning när du startar om datorn. Den här processen kan ta flera minuter, men kommer ofta att reparera problem som uppstod med operativsystemet. Låt processen köra och svara på uppmaningarna på skärmen vid behov.

Artikel-ID: SLN179202

Senast ändrad: 2017-01-03 04:49


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.