• Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure

  Nieograniczona innowacyjność w chmurze hybrydowej Azure

  Skorzystaj z pierwszej na rynku oferty1 rozwiązań najwyższej klasy do środowisk Microsoft Azure Stack HCI.

  Intel, Innowacyjność to nasze DNA‎
   • Opracowane we współpracy z firmą Microsoft

    Rozwiązanie Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure umożliwia rozszerzanie i optymalizowanie lokalnych wdrożeń chmury hybrydowej Azure. Wybierz najszybszą ścieżkę2 aktualizacji platformy Azure Stack HCI w ramach gotowego do użycia systemu.

   • Krótszy czas do uzyskania wartości:

    • 88% mniej etapów wdrażania2
   • Bądź na bieżąco:

    • 4 godziny dostępności aktualizacji3

   • Uproszczone wdrażanie i obsługa


    Szybsze osiąganie korzyści dzięki zautomatyzowanemu wdrażaniu i zaawansowanemu, zintegrowanemu zarządzaniu cyklem życia całej platformy.

   • Przyspiesz modernizację aplikacji


    Szybsze wprowadzanie innowacji dzięki spójnym usługom z obsługą Arc na potrzeby zautomatyzowanych działań DevOps i przepływów pracy dotyczących aplikacji.

   • Optymalizacja przydzielania obciążeń roboczych


    Obsługa szerokiego zestawu obciążeń roboczych dzięki zdefiniowanej programowo pamięci masowej firmy Dell i konfiguracjom węzłów zoptymalizowanych pod kątem działania na brzegu środowiska.


   • Rozszerzanie platformy Azure z chmury na środowisko lokalne

    Dowiedz się, jak firmy Dell i Microsoft współpracują, aby pomóc klientom w optymalizacji środowiska chmury hybrydowej Azure. 

  • Z perspektywy analityków

  • Rozszerzanie chmury hybrydowej Azure w dowolnym miejscu

   Przekonaj się, jak dwaj liderzy branży współpracują, aby sprostać współczesnym potrzebom w zakresie chmury hybrydowej.

  • Dostarczanie chmury hybrydowej do wielu zastosowań

   Dowiedz się, w jaki sposób platformy Dell APEX Cloud przyspieszają osiąganie korzyści w kluczowych zastosowaniach.

  • Spójność chmury hybrydowej i gotowość na przyszłe wyzwania

   Dowiedz się, co mówią eksperci na temat zapewniania spójnego środowiska Azure.

  • Materiały

  • Szybsze działanie chmury hybrydowej Azure dzięki firmom Dell Technologies i Microsoft

   Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure pomaga zmniejszyć złożoność, poprawić łatwość obsługi i zoptymalizować koszty.

  • Prostsza perspektywa rozwoju ekosystemów chmury

   Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure upraszcza lokalne i brzegowe operacje na platformie Azure.

  • Wdrażanie baz danych o znaczeniu krytycznym i pulpitów wirtualnych

   Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure umożliwia organizacjom odblokowanie korzyści w ramach kluczowych zastosowań w środowiskach chmury hybrydowej.

  • Lepsza integracja z rozwiązaniem Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure

   Przekonaj się, w jaki sposób Twoja organizacja może osiągnąć spójność i wysoki poziom automatyzacji dzięki pierwszej ofercie rozwiązań najwyższej klasy do środowisk Microsoft Azure Stack HCI.

  • Więcej rozwiązań w zakresie platform Dell APEX Cloud

   Wybierz ekosystem chmury w celu zapewnienia uproszczonego, zautomatyzowanego środowiska w ramach gotowego do użycia rozwiązania.

  • Spojrzenie z bliska na rozwiązania firmy Dell dotyczące platformy Microsoft Azure

   Firmy Microsoft i Dell Technologies w ramach współpracy oferują najbezpieczniejsze, najbardziej innowacyjne i skalowalne rozwiązania, które umożliwiają klientom radzenie sobie ze współczesnymi problemami na każdym etapie drogi do transformacji.

 • Czy są jakieś pytania?
  Jesteśmy po to, by pomagać.
  Zapewniamy pomoc w zakresie specjalistycznych porad i rozwiązywania złożonych problemów.
  • 1 Na podstawie analizy wewnętrznej, sierpień 2023 r.

   2 W porównaniu z wdrożeniem ręcznym. Na podstawie wewnętrznej analizy. Wyniki mogą się różnić. Wrzesień 2023 r.

   3 Na podstawie ciągłych testów CI/CD przeprowadzanych we współpracy z firmą Microsoft. Wyniki mogą się różnić. Wrzesień 2023 r.