Rozwiązania IT do sprzedaży detalicznej i transformacja cyfrowa pomagają wzbogacić i spersonalizować wrażenia klientów

Realizuj strategię sprzedaży detalicznej z myślą o przyszłości. Urzeczywistnij transformację cyfrową sprzedaży detalicznej, wprowadzając innowacje IT, aby lepiej zaangażować obecnych klientów dzięki wysoce spersonalizowanym i bezproblemowym środowiskom w każdym kanale zakupowym. Rozwiązania IT do sprzedaży detalicznej pozwalają wejść na wyższy poziom — od sklepu przez centrum przetwarzania danych po chmurę. Zacznijmy już dziś.

Usprawnij podejmowanie decyzji w całym łańcuchu wartości sprzedaży detalicznej w celu gromadzenia, agregowania i analizowania danych, zwiększania marż, zmniejszania kosztów i ograniczania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.

Zapewnienie infrastruktury opartej na chmurze i możliwości zwinnego

Zapewnienie infrastruktury opartej na chmurze i możliwości zwinnego programowania, które napędzają innowacje w sprzedaży detalicznej

Modernizacja infrastruktury IT, spełnienie rosnących oczekiwań klientów i wyróżnienie się na wysoce konkurencyjnym rynku.

  • Rozwiązania chmurowe do centrum przechowywania i dystrybucji
  • Elastyczne ramy sprzedaży detalicznej

Tworzenie inteligentnych środowisk dzięki analizie

Tworzenie inteligentnych środowisk dzięki analizie danych w celu zwiększenia przychodów i marż

Poprawa szybkości, elastyczności i skuteczności organizacji dzięki IoT, oprogramowaniu i analizom opartym na danych.

  • Integracja danych w celu przechwytywania danych z wielu źródeł 
  • Analiza danych IoT w celu uzyskania pełnego wglądu w zachowania kupujących

Zagwarantowanie bezpiecznej, wszechobecnej, wielokanałowej platformy sprzedaży detalicznej

Zagwarantowanie bezpiecznej, wszechobecnej, wielokanałowej platformy sprzedaży detalicznej

Zapewnienie klientom i pracownikom bezproblemowej obsługi w dowolnym miejscu i czasie na każdym urządzeniu.

  • Rozwiązania dla punktów sprzedaży detalicznej zwiększające produktywność
  • Przestrzeń robocza dla sprzedaży detalicznej z bezpiecznym dostępem do wszystkich aplikacji

Udoskonalenie ochrony zasobów, metod zapobiegania stratom i bezpiecznych transakcji

Udoskonalenie ochrony zasobów, metod zapobiegania stratom i bezpiecznych transakcji

Ochrona przed zaawansowanymi cyberatakami, przestrzeganie standardów PCI i spełnianie wymagań RODO.

  • Monitoring komputerowy w celu ograniczenia ubytków i zapewnienia lepszych wrażeń klientom
  • Zabezpieczona sieć sklepu w celu zmniejszenia ryzyka i zarządzania dostępem

Ochrona zasobów w zakresie handlu detalicznego i odblokowanie

Ochrona zasobów w zakresie handlu detalicznego i odblokowanie potencjału danych dzięki widzeniu komputerowemu opartemu na sztucznej inteligencji

Przekonaj się, w jaki sposób rozwiązania Dell Technologies i NVIDIA do ochrony zasobów łączą zintegrowany ekosystem funkcji opartych na komputerowym monitoringu i sztucznej inteligencji, które pomagają sprzedawcom detalicznym ograniczyć kradzieże i chronić zyski.

Przypadki użycia sztucznej inteligencji w sprzedaży detalicznej

Gdy sztuczna inteligencja działa sprawnie, organizacje mogą podejmować ważne decyzje i wykonywać odważne ruchy, korzystając z informacji opartych na danych. Dowiedz się, jak firma Dell Technologies może pomóc Ci w osiągnięciu lepszych wyników dzięki sztucznej inteligencji.

Wdrożenie kolejnego etapu wygodnej realizacji transakcji detalicznych dzięki autonomicznym zakupom opartym na sztucznej inteligencji

Rozwiązania Dell Technologies i NVIDIA do sprzedaży detalicznej łączą zintegrowany ekosystem innowacyjnych funkcji komputerowego monitoringu i sztucznej inteligencji, które ułatwiają sprzedawcom detalicznym wdrożenie całkowicie bezproblemowych zakupów autonomicznych.

Przyszłościowe rozwiązania do zapobiegania stratom: usprawnienie funkcji wykrywania oszustw przy kasach samoobsługowych i w punktach sprzedaży detalicznej

Opracowanie firmy IDC — potrzeba jest matką wynalazków/innowacji. Sprzedawcy detaliczni wiedzą, że muszą przyspieszyć inwestycje technologiczne w sklepie, aby usprawnić sprzedaż wielokanałową i realizację zamówień.

Rozwijaj strategię opartą na danych dotyczących sprzedaży detalicznej

Wykorzystaj wszystkie swoje dane do przedefiniowania modeli dostaw — wielokanałowych, sklepowych i nie tylko — dzięki platformie danych firmy Microsoft i infrastrukturze firmy Dell Technologies.

Rozwiązania brzegowe i monitoring komputerowy zapewniają lepsze wyniki sprzedaży detalicznej

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania w zakresie monitoringu komputerowego, rozwiązania brzegowe i IoT stymulują sukcesy sprzedawców detalicznych. Poznaj potencjał informacji, które Twoja firma uzyskuje dzięki monitoringowi komputerowemu.

Architektura referencyjna przetwarzania brzegowego w sprzedaży detalicznej

Przekonaj się, w jaki sposób nasze produkty pomagają sprzedawcom detalicznym skonsolidować zastosowania i uprościć rozwiązania brzegowe.