Transformacja działalności w zakresie użyteczności publicznej dzięki firmie Dell Technologies

Rozwój nowej, cyfrowej gospodarki energetycznej dzięki zintegrowanemu i skalowalnemu podejściu do technologii

Firma Dell Technologies ma kompleksową ofertę rozwiązań i relacje partnerskie, które są niezbędne, aby umożliwić przedsiębiorstwom świadczącym usługi w zakresie dostarczania energii przekształcenie się w zwinnych, dynamicznych producentów i dostawców energii z coraz czystszych i bardziej efektywnych źródeł.

Szybsze osiąganie wartości dzięki firmie Dell Technologies

  • Pomóż firmom dostarczającym energię przekształcić działalność w celu spełnienia zmieniających się wymagań rynkowych z nawiązką.
  • Wykorzystaj nasz globalny zasięg oraz pojedynczy punkt integracji, usług i pomocy technicznej.
  • Zarządzaj systemami energetycznymi nowej generacji i procesami operacyjnymi, odpowiednio je skalując, aby zapewnić niezawodność, bezpieczeństwo, niskie koszty i dostosowaną obsługę klienta.

Inteligentne rozwiązania do modernizacji firm energetycznych

Zwiększ niezawodność, odporność na awarie i efektywność operacyjną dzięki standardowym platformom operacyjnym.

Nowy kształt modernizacji sieci dystrybucji

Wspólna architektura platformy zarządzania siecią przesyłową

Wspólna architektura platformy zarządzania siecią przesyłową

Wspólna architektura zarządzania siecią przesyłową wykorzystuje nowe technologie wzmacniania i modernizacji sieci energetycznej w celu poprawy niezawodności, zabezpieczeń, bezpieczeństwa i działań operacyjnych. Oferujemy bardziej elastyczne, opłacalne i trwałe rozwiązanie zapewniające większą niezawodność sieci energetycznej i odporność systemu na awarie.

Wspólna architektura platformy zarządzania stacjami elektroenergetycznymi

Wspólna architektura platformy zarządzania stacjami elektroenergetycznymi

Wspólna architektura zarządzania stacjami elektroenergetycznymi jest oparta na nowym podejściu do dostarczania energii. Jest to jednolita architektura wirtualna obejmująca centrum przetwarzania danych i brzeg środowiska, która zapewnia większą elastyczność oraz wyższy poziom zgodności operacyjnej, bezpieczeństwa i niezawodności.

Transformacja energetyczna i dekarbonizacja dzięki zwirtualizowanym podstacjom

Transformacja energetyczna i dekarbonizacja dzięki zwirtualizowanym podstacjom

Nasz zespół ekspertów branżowych dba o przyspieszenie transformacji energetycznej i przyspieszenie dekarbonizacji sieci dzięki współpracy z czołowymi dostawcami energii elektrycznej. Poniższy opis rozwiązania dotyczy w szczególności naszego wspólnego rozwiązania branżowego wirtualnej ochrony, automatyzacji i kontroli (vPAC), które zapewnia architekturę referencyjną i ustrukturyzowane podejście do wdrażania zmodernizowanej podstacji w celu spełnienia wymagań dynamicznego systemu energetycznego.

Łączenie w całym ekosystemie narzędzi

Połączony kapitał ludzki

Połączony kapitał ludzki

Przedsiębiorstwa dostarczające energię mierzą się z wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem technologii przyjaznych użytkownikom. Firma Dell Technologies oferuje rozwiązania do transformacji połączonego kapitału ludzkiego, które rozwiązują wiele problemów w sektorze energetycznym.

Aplikacje SAP Intelligent Enterprise

Aplikacje SAP Intelligent Enterprise

W czasach szybkich zmian przyszłościowe narzędzia energetyczne znajdą nowe zastosowania w celu umożliwienia konwergencji IT i OT z wykorzystaniem certyfikowanych rozwiązań brzegowych, rdzeniowych i chmurowych firmy Dell dla SAP HANA, SAP S/4HANA i inteligentnych technologii SAP ograniczających ryzyko i przyspieszających osiąganie korzyści operacyjnych za sprawą wglądu w dane pozyskane ze środowiska SAP.

Wykorzystanie analiz i zabezpieczeń opartych na sztucznej inteligencji

Zaawansowane platformy obliczeniowe i analityczne dla firm energetycznych

Zaawansowane platformy obliczeniowe i analityczne dla firm energetycznych

W ramach współpracy firmy Dell Technologies, NVIDIA i Domino opracowały jednolitą platformę dla przedsiębiorstw ze specjalnie zaprojektowanymi funkcjami obsługi wszystkich etapów realizacji projektów w zakresie dostarczania energii. Wspólne rozwiązanie zwiększa produktywność specjalistów zajmujących się danymi, udostępniając samoobsługowe przestrzenie robocze z możliwością konfiguracji własnego środowiska. Ułatwia to dostawcom energii wdrożenie i uruchomienie efektywnego systemu analizy danych w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy.

Technologia brzegowa dla firm energetycznych

Technologia brzegowa dla firm energetycznych

Firmy w branży energetycznej zarządzają coraz bardziej złożonymi sieciami przesyłowymi poprzez analizę zbieranych danych u źródła przy użyciu technologii brzegowej. Zapewnia to prognozowanie popytu w czasie rzeczywistym, przystępne cenowo i niezawodne świadczenie usług, lepsze zabezpieczenia oraz większe zadowolenie klientów.

Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

Zestaw do zapewniania zabezpieczeń i zgodności z przepisami, który pomaga organizacji znacznie skrócić czas realizacji audytu. Zestaw umożliwia organizacjom spełnienie oczekiwań audytorów. Obejmuje narzędzia ułatwiające utrzymanie kontroli nad dyskusjami na temat zgodności z przepisami.

Zautomatyzowana kontrola zasobów mediów przy użyciu chmurowej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Zautomatyzowana kontrola zasobów mediów przy użyciu chmurowej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Firmy Dell Technologies, Noteworthy AI oraz NVIDIA współpracują w celu zapewnienia rozwiązania, które automatyzuje kontrolę i inwentaryzację zasobów dystrybucyjnych przy użyciu sprzętu zamontowanego w pojazdach, zastrzeżonej technologii komputerowej monitorowania, przetwarzania na brzegu, oprogramowania chmurowego, baz danych geoprzestrzennych i sztucznej inteligencji. Rozwiązanie to pomaga podstacjom energetycznym zapewnić niezawodność, odporność i bezpieczeństwo sieci dystrybucji prądu.

Inteligentne zarządzanie dzięki strategicznej modernizacji technologii

Firma Dell Technologies dysponuje kompleksową ofertą — od brzegu i rdzenia środowiska po rozwiązania, produkty i usługi w chmurze — które pomagają firmom energetycznym sprostać stale zmieniającym się wyzwaniom biznesowym i rosnącej konkurencji na rynku.

100%

przedsiębiorstw na liście S&P 500 Utilities Index wdraża rozwiązania Dell Technologies

Pierwsza

sprawdzona platforma do analizy inteligentnych sieci elektroenergetycznych i zapewniania przychodów

Dowiedz się więcej o ofercie firmy Dell Technologies dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym

Przykłady wdrożeń

Ciągła replikacja systemów o znaczeniu krytycznym

Ciągła replikacja systemów o znaczeniu krytycznym

Rushmore Electric bezpiecznie prowadzi działalność dzięki odzyskiwaniu danych z dowolnego punktu w czasie w kluczowych systemach monitorowania sieci energetycznej i zarządzania nią. Zintegrowane rozwiązanie do ochrony danych zabezpiecza dwukrotnie więcej informacji szybciej niż kiedykolwiek.

Jak DEWA tworzy zrównoważone, inteligentne miasto

Jak DEWA tworzy zrównoważone, inteligentne miasto

Dzięki współpracy z Dell Technologies firma DEWA realizuje inicjatywę Smart Dubai, która ma uczynić Dubaj najbardziej inteligentnie zarządzanym miastem na świecie.

Biblioteka edukacyjna

Droga do dekarbonizacji przyszłości dzięki modernizacji podstacji energetycznej

Przekonaj się, w jaki sposób zmiany w architekturze sieci zasilania wymagają modernizacji infrastruktury w celu zmaksymalizowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii na brzegu.

Analiza danych przyspiesza transformację w przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem energii

Dowiedz się, jak zarządzać projektami w zakresie nauki o danych w sektorze elektroenergetycznym dzięki technologiom firm Dell Technologies, NVIDIA i Domino Data Lab.

Rozwiązania Cyber Recovery dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Poznaj sprawdzone, nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony najważniejszych danych przed zagrożeniami typu ransomware i destrukcyjnymi cyberatakami w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.

Integracja cyfrowa narzędzia platformowego opartego na danych

Dowiedz się, w jaki sposób koncentrator Greenbird Utilihive Digital Data Integration Hub oparty na sprzęcie firmy Dell Technologies i technologiach firmy Intel może napędzać transformację energii elektrycznej, umożliwiając i przyspieszając integrację OT/IT z rozproszonymi zasobami energii.

Zalety inteligentnego wykorzystywania danych w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych

Przekształcanie statystyk opartych na danych w narzędzia do optymalizacji działalności dzięki modernizacji za pomocą rozwiązań IT firmy Dell Technologies oraz inteligentnym technologiom SAP HANA, SAP S/4HANA i SAP w całym sektorze użyteczności publicznej.

Nowa epoka dynamicznego dostarczania energii w oparciu o dane

Cyfrowa transformacja działalności firm elektroenergetycznych dzięki zintegrowanemu, skalowalnemu podejściu.

Środowiska brzegowe dostawców energii: inteligentne zarządzanie dzięki strategicznej modernizacji

Ograniczenie wymagań dotyczących przesyłania danych i przeprowadzanie analiz za pomocą urządzeń rozproszonych.