• Transformacja działalności w zakresie użyteczności publicznej dzięki firmie Dell Technologies

  • Rozwój nowej, cyfrowej gospodarki energetycznej dzięki zintegrowanemu i skalowalnemu podejściu do technologii

   Firma Dell Technologies ma kompleksową ofertę rozwiązań i relacje partnerskie, które są niezbędne, aby umożliwić przedsiębiorstwom świadczącym usługi w zakresie dostarczania energii przekształcenie się w zwinnych, dynamicznych producentów i dostawców energii z coraz czystszych i bardziej efektywnych źródeł.

  • Szybsze osiąganie wartości dzięki firmie Dell Technologies

   • Pomóż firmom dostarczającym energię przekształcić działalność w celu spełnienia zmieniających się wymagań rynkowych z nawiązką.
   • Wykorzystaj nasz globalny zasięg oraz pojedynczy punkt integracji, usług i pomocy technicznej.
   • Zarządzaj systemami energetycznymi nowej generacji i procesami operacyjnymi, odpowiednio je skalując, aby zapewnić niezawodność, bezpieczeństwo, niskie koszty i dostosowaną obsługę klienta.
  • Inteligentne rozwiązania do modernizacji firm energetycznych

   Zwiększ niezawodność, odporność na awarie i efektywność operacyjną dzięki standardowym platformom operacyjnym.

  • Wspólna architektura platformy zarządzania siecią przesyłową

   Wspólna architektura zarządzania siecią przesyłową wykorzystuje nowe technologie wzmacniania i modernizacji sieci energetycznej w celu poprawy niezawodności, zabezpieczeń, bezpieczeństwa i działań operacyjnych. Oferujemy bardziej elastyczne, opłacalne i trwałe rozwiązanie zapewniające większą niezawodność sieci energetycznej i odporność systemu na awarie.

  • Wspólna architektura platformy zarządzania stacjami elektroenergetycznymi

   Wspólna architektura zarządzania stacjami elektroenergetycznymi jest oparta na nowym podejściu do dostarczania energii. Jest to jednolita architektura wirtualna obejmująca centrum przetwarzania danych i brzeg środowiska, która zapewnia większą elastyczność oraz wyższy poziom zgodności operacyjnej, bezpieczeństwa i niezawodności.

  • Zaawansowane platformy obliczeniowe i analityczne dla firm energetycznych

   W ramach współpracy firmy Dell Technologies, NVIDIA i Domino opracowały jednolitą platformę dla przedsiębiorstw ze specjalnie zaprojektowanymi funkcjami obsługi wszystkich etapów realizacji projektów w zakresie dostarczania energii. Wspólne rozwiązanie zwiększa produktywność specjalistów zajmujących się danymi, udostępniając samoobsługowe przestrzenie robocze z możliwością konfiguracji własnego środowiska. Ułatwia to dostawcom energii wdrożenie i uruchomienie efektywnego systemu analizy danych w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy.

  • Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

   Zestaw do zapewniania zabezpieczeń i zgodności z przepisami, który pomaga organizacji znacznie skrócić czas realizacji audytu. Zestaw umożliwia organizacjom spełnienie oczekiwań audytorów. Obejmuje narzędzia ułatwiające utrzymanie kontroli nad dyskusjami na temat zgodności z przepisami.

  • Technologia brzegowa dla firm energetycznych

   Firmy w branży energetycznej zarządzają coraz bardziej złożonymi sieciami przesyłowymi poprzez analizę zbieranych danych u źródła przy użyciu technologii brzegowej. Zapewnia to prognozowanie popytu w czasie rzeczywistym, przystępne cenowo i niezawodne świadczenie usług, lepsze zabezpieczenia oraz większe zadowolenie klientów.

  • Inteligentne zarządzanie dzięki strategicznej modernizacji technologii

   Firma Dell Technologies dysponuje kompleksową ofertą — od brzegu i rdzenia środowiska po rozwiązania, produkty i usługi w chmurze — które pomagają firmom energetycznym sprostać stale zmieniającym się wyzwaniom biznesowym i rosnącej konkurencji na rynku.