• Dostawca numer 1 pamięci masowej klasy korporacyjnej1 oferuje teraz portfolio skalowalnych i elastycznych zasobów pamięci masowej w formie usług zaprojektowanych do obsługi wydatków operacyjnych i zapewniających dostępność3 na poziomie 99,9999%2. Wystarczy wybrać poziom usług wymaganych przez obciążenia robocze i płacić za to, co jest faktycznie używane. Zasoby można wdrażać lokalnie we własnym centrum przetwarzania danych lub w zarządzanym przez firmę Dell zintegrowanym ośrodku kolokacji4, co zapewnia możliwości współpracy z klientami, partnerami i innymi ekosystemami z myślą o generowaniu jak największej wartości.

  • Prostota

   Mniejsza złożoność zapewniająca większą wartość Twojej organizacji.

  • Zwinność

   Sprostaj nieprzewidywalności, dynamicznie reagując na zmieniające się potrzeby firmy.

  • Kontrola

   Zmniejsz ryzyko dzięki elastycznym, niezawodnym usługom pamięci masowej z obsługą wielu chmur.


  • Sprawdź, która usługa Dell APEX Storage Service jest odpowiednia dla Ciebie

   Prostszy proces kupowania, wdrażania i konserwacji infrastruktury.


  • Większa przejrzystość kosztów pamięci masowej w chmurze

   Poznaj koszty związane z pamięcią masową w chmurze i dowiedz się, jak je zmniejszyć dzięki usługom Dell APEX Data Storage Services.


  • Scentralizuj nawigację po środowisku jako usłudze za pomocą konsoli Dell APEX Console

   Konsola Dell APEX Console umożliwia wdrażanie rozwiązań Dell APEX w dowolnym miejscu oraz łatwe monitorowanie kosztów i prognoz pojemności za pomocą narzędzi do proaktywnego monitorowania. Konsola umożliwia optymalizację rozwiązań z jednego miejsca w celu zaspokojenia wymagań i potrzeb firmy.

  • 90-dniowy program zwrotu środków

   Poznaj prostotę i elastyczność usług Data Storage Services wspieranych przez firmę Dell. W przypadku braku pełnego zadowolenia w ciągu pierwszych 90 dni początkowej subskrypcji otrzymasz pełny zwrot środków — bez żadnych pytań.

   W celu uzyskania uprawnień należy zdecydować się na uczestnictwo w programie. Obowiązują warunki.

  • Prezentacje i materiały

  • Szczegółowa prezentacja usług Dell APEX Data Storage Services

   Wizualna prezentacja oferty Data Storage Services obejmująca funkcje, sposób działania i możliwości rozwiązywania typowych problemów klientów.

  • Korzyści z pamięci masowej jako usługi

   Analityk Scott Sinclair z firmy ESG omawia niedawny nagły wzrost popularności rozwiązań w postaci usług i opisuje zalety oferty Dell APEX Data Storage Services firmy Dell Technologies.

  • IDC Spotlight: przejście z centrów przetwarzania danych do centrów z danymi

   Firma IDC analizuje wartość dostawców IT współpracujących ze wzajemnie połączonymi dostawcami kolokacji w świecie wielu chmur.

  • Przewidywalne przejście do środowiska wielu chmur dzięki usługom Dell APEX

   Doświadcz zwinności i łatwości obsługi chmury dzięki większej kontroli nad swoimi aplikacjami i danymi.


  • 1 Przegląd WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker firmy IDC, poprzednie wydanie z III kw. 2022 r., 6 grudnia 2022 r. Ranking według przychodów dostawców. 

   2  Księgowanie nakładów na infrastrukturę jako wydatków operacyjnych zależy od wewnętrznego systemu rachunkowości klienta. [ ↑ ]

   3  W zależności od dostępności sprzętu w ramach typowych konfiguracji platform do przechowywania danych blokowych i plików. Faktyczna dostępność sprzętu może być inna. [ ↑ ]

   4  Wdrożenie modelu kolokacji zarządzanego przez firmę Dell nie jest dostępne w przypadku subskrypcji zarządzanych przez klienta. Informacje o regionalnej dostępności wdrożeń w ośrodkach kolokacji firmy Dell można znaleźć na stronie Dell.com/Access-APEX. [ ↑ ]

   Informacje o dostępności oferty w poszczególnych regionach można znaleźć w witrynie  Dell.com/Access-APEX