• Dell Technologies Services dla Microsoft Azure Hybrid i Multicloud


  • Innowacje i rozwój w dzisiejszej gospodarce cyfrowej

   Oczekiwania klientów rosną. Wspieranie rozwoju działalności w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej jest zadaniem najważniejszym. Potrzebne jest w tym celu zwinne środowisko IT, które szybko dostosowuje się do zmieniających się potrzeb, napędza innowacje i wspiera rozwój.

   Aby utworzyć środowisko wspierające innowacje, organizacje korzystają z inicjatyw transformacji cyfrowej i IT zapewnianych przez rozwiązania Microsoft Azure Stack firmy Dell Technologies.

   Jeśli chcesz użyć innowacyjnej chmury hybrydowej Microsoft Azure w środowisku lokalnym lub skorzystać z platformy Microsoft Azure Arc w celu rozszerzenia usług i możliwości zarządzania danymi Azure na lokalne wdrożenia chmury firmy Dell Technologies, skorzystaj z naszych usług konsultingowych, by ułatwić sobie to zadanie. 


  • Podstawowe korzyści

   • Zrozumienie bieżącego stanu, celów biznesowych i sposobów ich osiągnięcia
   • Wdrożenie Azure Stack w dowolnym miejscu i w dowolny sposób
   • Stworzenie wydajnego zespołu DevOps, zdolnego opracowywać nowoczesne aplikacje

  • Strategia chmurowa

   Określenie właściwej ścieżki swojej firmy

   • Zdefiniowanie strategii i planu rozwoju wielu chmur
   • Zdefiniowanie strategii aplikacji i danych dla wielu chmur
   • Zaprojektowanie spersonalizowanych środowisk chmury
   • Dostosowanie umiejętności zespołu do potrzeb organizacji
  • Wdrożenie chmury

   Weryfikacja gotowości operacyjnej i zgodności z wymaganiami

   • Efektywna identyfikacja aplikacji, które można zmigrować do chmury
   • Pomoc klientom w ograniczeniu przerw w działalności i nieprzerwanym prowadzeniu działalności cyfrowej
   • Optymalizacja sposobu działania działu IT w ramach modelu chmury
   • Przyspieszenie wdrożenia chmury
   • Tworzenie i świadczenie podstawowych usług w zakresie infrastruktury, rozwoju i odporności
   • Integracja metodologii rozwoju oprogramowania w celu usprawnienia wdrożeń infrastruktury
   • Zapewnienie platformy Kubernetes klasy produkcyjnej
  • Wdrożenie chmury

   Działanie na podstawie planów operacyjnych w celu osiągnięcia celów biznesowych

   • Nasi eksperci pomagają skutecznie przenosić dane z miejsca, w którym się znajdują, do miejsca, w którym będą napędzać innowacje
   • Przyspieszenie aktualizacji aplikacji i modernizacji w chmurze
   • Zmniejszenie ryzyka, kosztów i zwiększenie szybkości oraz bezpieczeństwa aplikacji i kanałów przepływu danych
   • Realizacja planu szkoleniowego, który dostosowuje umiejętności zespołu do prognozowanych wyników biznesowych
   • Rozpocznij współpracę z ekspertem, który pomoże w realizacji kluczowych projektów w celu osiągania celów biznesowych w założonych terminach
  • Skala chmury

   Skalowanie i precyzyjne dostosowywanie chmury

   • Optymalizacja strategii zarządzania danymi i dostarczanie na żądanie wiedzy opartej na danych
   • Opracowanie atrakcyjnego wizualnie cyfrowego środowiska nastawionego na użytkownika
   • Mierzenie i potwierdzanie kluczowych kryteriów sukcesu dla interesariuszy biznesowych
   • Optymalizacja i konfiguracja systemów w celu utrzymania wydajności na najwyższym poziomie
   • Sprawdzone podejście do usług zarządzanych w celu skupienia wysiłków zespołu na innowacjach
   • Zwiększenie produktywności i skrócenie przestojów dzięki wsparciu na poziomie systemu oraz proaktywnej i predykcyjnej pomocy technicznej
  • MATERIAŁY

   Dell Technologies Services dla Microsoft Azure


  • Poradnik ProConsult na temat wielu chmur

   Rozpocznij transformację do wielu chmur.

  • Usługi dla Microsoft Azure Stack HCI

   Lepsza obsługa chmury hybrydowej i środowiska wielochmurowego Azure.

  • Usługi wdrożeniowe dla chmury publicznej Microsoft Azure

   Twórz bezpieczne, zgodne z przyszłymi standardami rozwiązania chmurowe na platformie Microsoft Azure.

  • Usługi wdrażania kontenerów i DevSecOps dla Microsoft Azure

   Zwiększ swoją odporność dzięki platformie Microsoft Azure.

  • Usługi modernizacji aplikacji na platformie Microsoft Azure

   Modernizacja aplikacji i poprawa ogólnej jakości pracy deweloperów.

  • Usługi wdrożeniowe rozwiązania Microsoft Azure VMware

   Uruchamianie natywnych zadań VMware na platformie Microsoft Azure.

  • Usługi wdrożeniowe w zakresie cyberodporności na platformie Microsoft Azure

   Uruchamianie natywnych zadań VMware na platformie Microsoft Azure.

  • Usługi modelu operacyjnego środowiska chmurowego

   Szybsze dostarczanie tradycyjnych usług IT i usług chmurowych

  • Aplikacje chmurowe i usługi DevOps

   Zmodernizowane aplikacje i ulepszone usługi DevOps.

  • Usługi infrastruktury w postaci kodu

   Szybka droga metodologii zwinnego programowania.

  • Usługi optymalizacji oferty aplikacji

   Identyfikowanie właściwej platformy aplikacji.

  • Usługi zarządzane

   Zmniejszenie ryzyka i kontrola kosztów.