• Usługi konsultingowe Dell Technologies w zakresie Microsoft Azure Stack


  • Innowacje i rozwój w dzisiejszej gospodarce cyfrowej

   Oczekiwania klientów rosną. Priorytetem jest stymulacja rozwoju działalności w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Odpowiedzią na te wymagania są innowacje w zakresie aplikacji, napędzane przez rozwiązania chmury obliczeniowej.

   Aby utworzyć środowisko stymulujące innowacje, organizacje korzystają z inicjatyw związanych z transformacją cyfrową i IT dzięki rozwiązaniom w chmurze hybrydowej, takim jak zintegrowany system Dell dla Microsoft Azure Stack HCI i zintegrowany system Dell dla Microsoft Azure Stack Hub.

   Jeśli chcesz rozszerzyć chmurę Microsoft Azure na środowisko lokalne lub skorzystać z platformy Microsoft Azure Arc w celu rozszerzenia usług i zarządzania danymi Azure na lokalne wdrożenia chmury firmy Dell Technologies, skorzystaj z naszych usług konsultingowych, by ułatwić sobie to zadanie.


  • Podstawowe korzyści

   • Zrozumienie bieżącego stanu, celów biznesowych i sposobów ich osiągnięcia
   • Wdrożenie Azure Stack w dowolnym miejscu i w dowolny sposób
   • Stworzenie wydajnego zespołu DevOps, zdolnego opracowywać nowoczesne aplikacje

  • Strategia chmurowa

   Określenie właściwej ścieżki swojej firmy

   • Dopasowanie do potrzeb biznesowych i utworzenie planu, który je uwzględnia
   • Określenie optymalnej kombinacji platform wdrażania i dostarczania aplikacji
   • Zaprojektowanie spersonalizowanych środowisk chmury
   • Dostosowanie umiejętności zespołu do potrzeb organizacji
  • Wdrożenie chmury

   Weryfikacja gotowości operacyjnej i zgodności z wymaganiami

   • Optymalizacja aplikacji
   • Zbudowanie odporności
   • Integracja tradycyjnego świadczenia usług IT i usług chmurowych
   • Przyspieszenie wdrożenia chmury
   • Automatyzacja zużycia w chmurze
   • Innowacje dzięki kontenerom
  • Wdrożenie chmury

   Działanie na podstawie planów operacyjnych w celu osiągnięcia celów biznesowych

   • Przyspieszenie migracji aplikacji, baz danych i obciążeń roboczych oraz minimalizacja ryzyka tej operacji
   • Stopniowa modyfikacja istniejących aplikacji pod kątem ich przystosowania do chmury
   • Poprawa sposobu współpracy ludzi, procesów i technologii
   • Opracowanie planu działania w zakresie stałych pomiarów i doskonalenia wszystkich łańcuchów dostaw
   • Realizacja planu szkoleniowego, który dostosowuje umiejętności zespołu do prognozowanych wyników biznesowych
   • Rozpocznij współpracę z ekspertem, który pomoże w realizacji kluczowych projektów w celu osiągania celów biznesowych w założonych terminach
  • Skala chmury

   Skalowanie i precyzyjne dostosowywanie chmury

   • Przekształcanie danych w użyteczne spostrzeżenia
   • Opracowanie atrakcyjnego wizualnie cyfrowego środowiska nastawionego na użytkownika
   • Mierzenie i potwierdzanie kluczowych kryteriów sukcesu dla interesariuszy biznesowych
   • Optymalizacja i konfiguracja systemów w celu utrzymania wydajności na najwyższym poziomie
   • Sprawdzone podejście do usług zarządzanych w celu skupienia wysiłków zespołu na innowacjach
   • Zwiększenie produktywności i skrócenie przestojów dzięki wsparciu na poziomie systemu oraz proaktywnej i predykcyjnej pomocy technicznej
  • ZASOBY

   Dell Technologies Services dla Microsoft Azure


  • Poradnik ProConsult dotyczący wielu chmur

   Rozpoczęcie transformacji do wielu chmur

  • Usługi modelu operacyjnego środowiska chmurowego

   Szybsze dostarczanie tradycyjnych usług IT i usług chmurowych

  • Aplikacje chmurowe i usługi DevOps

   Zmodernizowane aplikacje i ulepszone usługi DevOps

  • Usługi infrastruktury w postaci kodu

   Szybka ścieżka w kierunku zwinnej metodologii rozwoju

  • Usługi optymalizacji oferty aplikacji

   Identyfikowanie właściwej platformy aplikacji

  • Usługi zarządzane

   Zmniejszenie ryzyka i kontrola kosztów