• Usługi w zakresie odporności biznesowej

  • Osiągnij odporność biznesową nieprzerwanej działalności cyfrowej

   Usługi Dell Technologies Services zapewniają dużą odporność na awarie w firmie, która w większym stopniu opiera się na usługach IT w chmurze, a także musi reagować na naciski ze strony interesariuszy i regulatorów. Nasi wykwalifikowani konsultanci będą współpracować z Tobą na każdym etapie, aby pomóc w transformacji sposobów odzyskiwania sprawności po cyberatakach, w ograniczeniu planowanych i nieplanowanych przestojów oraz w ochronie danych w ramach modeli operacyjnych opartych na aplikacjach. Nasze metodologie wykorzystują najlepsze praktyki branżowe w celu optymalizacji strategii odporności firmy zgodnie ze specyficznymi potrzebami biznesowymi.

  • Osiągnięcie wysokiej odporności biznesowej

  • USŁUGI CYBER RECOVERY

   Odzyskiwanie danych po destrukcyjnym ataku informatycznym

   Opracuj strategię ostatniej linii obrony przed atakami takimi jak ransomware. Ważne jest, aby przyjąć podejście holistyczne, które obejmuje trzy kluczowe elementy.

   • Specjalnie zaprojektowany, odizolowany magazyn odzyskiwania
   • Strategia odzyskiwania ukierunkowana na procesy biznesowe
   • Zespół przygotowany do ciągłego testowania i doskonalenia procesów
  • CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA APLIKACJI

   Skrócenie planowanych i nieplanowanych przestojów

   Wykorzystaj bardziej precyzyjne podejście, które ogranicza planowane i nieplanowane przestoje.

   • Grupowanie aplikacji do odzyskiwania na podstawie priorytetów biznesowych
   • Obsługa obciążeń roboczych w środowisku lokalnym i w chmurze
   • Większa efektywność w centrum przetwarzania danych
  • Zabezpieczenia w chmurze i ochrona danych

   Ochrona danych i zabezpieczenie środowisk operacyjnych Microsoft Azure

   Zyskaj dostęp do kluczowych funkcji, które zwiększają widoczność, chronią sieci i pozwalają tworzyć kopie zapasowe danych.

   • Proaktywne monitorowanie zagrożeń i reagowanie na nie
   • Zmniejszenie ryzyka dzięki zabezpieczeniu sieci
   • Odzyskiwanie aplikacji i danych
  • CUSTOMER STORY: FINANCIAL SERVICES COMPANY

   Minimizing risk with Dell EMC Services and RSA.

   “We see a centralized and consolidated view of our business impact scenario and the required remediation.”

    

   CIO, Managing Director


  • Usługi zwiększające odporność na awarie dotyczące platformy Microsoft Azure

   W miarę jak dane krytyczne rozszerzają się na wiele platform i chmur, stają się coraz bardziej narażone na cyberataki, przypadkowe usunięcie i uszkodzenia. Jeśli Twoja organizacja korzysta z platformy Azure, dzięki usługom firmy Dell możesz w sposób kompleksowy zwiększyć odporność na awarie, aby można było skutecznie przywracać systemy i reagować na szybko zmieniające się zagrożenia.
    

  • Optymalizacja strategii odporności biznesowej

   We współczesnym świecie nieprzerwanej działalności biznesowej solidna strategia odporności na awarie jest konieczna do zminimalizowania ryzyka i kosztownych przestojów w pracy. Transformacja architektury, infrastruktury i modelu operacyjnego jest kluczem do zapewnienia ochrony w środowiskach zorientowanych na aplikacje i na platformach wielochmurowych.

   Aby zapewnić wysoką odporność biznesową, usługi Dell Technologies Consulting Services skupiają się na trzech kluczowych elementach, które pomagają w osiągnięciu odporności na awarie: umożliwieniu powrotu do pierwotnego stanu po destrukcyjnym cyberataku, optymalizacji infrastruktury ochrony danych i powiązanych operacji oraz zapewnieniu dostępności aplikacji po awarii.

   • PRZYDATNE MATERIAŁY

    Dowiedz się więcej o tym, czego potrzeba, aby zwiększyć odporność biznesową


   • Cyber Recovery Solution and Services Video

    Destructive cyber-attacks are on the rise. Learn more about Dell EMC's Cyber Recovery Solution and Consulting Services.

   • Cyber Recovery Solution

    Dell EMC Cyber Recovery Solution enables data protection, data loss prevention, and recovery from a ransomware attack.

   • Case study: Redefining a backup architecture

    Explore how the Dell EMC can improve your data protection infrastructure and operations.

   • Dell EMC Global Data Protection Index

    Read more about the results of the 2018 Dell EMC Global Data Protection Index