Dell Financial Services

Skorzystaj

Skorzystaj z rozwiązań w zakresie finansowania IT, aby zachować zdolność kredytową na podstawowe inwestycje firmowe.

KontaktKontakt

Zobacz najnowsze oferty tutaj

Prywatność i zasoby

Nasze zobowiązanie do przejrzystości i otwartości zaczyna się tutaj.
Firmie Dell Financial services, zależy na ochronie danych oraz na przejrzystości i otwartości wszystkich naszych działań. Poniżej podajemy więcej informacji na ten temat.

Opłaty administracyjne Krótki przegląd opłat administracyjnych pobieranych przez Dell Financial Services . Pobierz

Dell Financial Services Prywatność
Przeczytaj naszą Prywatność

Obsługa klienta

Strona usług obsługi klienta

Roczny raport (W języku angielskim) - Dell Bank International d.a.c. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie roczne.

Struktura organizacyjna jest to ogólne spojrzenie na strukturę własnościową firmy Dell Bank International d.a.c. Pobierz

Usługi leasingu i finansowania są świadczone kwalifikowanym podmiotom gospodarczym przez Dell Bank International d.a.c działający pod nazwą Dell Financial Services (DFS) , z siedzibą pod adresem Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Ireland. Podmiot ten podlega nadzorowi wykonywanemu przez Central Bank of Ireland. Oferty mogą być niedostępne i różnić się w poszczególnych krajach. Oferty mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego zawiadomienia. Są one uzależnione od dostępności produktów, zakwalifikowania klienta do objęcia ofertą, decyzji kredytowej i podpisania przedstawionych dokumentów możliwych do akceptacji przez DFS. Dell EMC i logo DELL EMC są znakami handlowymi Dell Inc.