C2G Power Cord Splitter - rozgałęźnik zasilania - CEE 7/7 do IEC 60320 C13 - 3 m


Wymień zużyty lub brakujący przewód zasilający lub zarządzaj zasilaniem bardziej wydajnie. Ten wygodny w użyciu przewód posiada wtyczkę UK, która rozdziela przewód na dwa złącza żeńskie C13. Po prostu podłącz wtyczkę męską przewodu zasilającego do standar
...  Pokaż więcej
Część producenta 80629 | Część firmy Dell A7584221 | Kod zamówienia a7584221 | C2G