Odstraňování problémů s nízkým výkonem u počítače Dell

Odstraňování problémů s nízkým výkonem u počítače Dell
Pokud počítač Dell běží pomalu, přestane reagovat nebo mu reakce trvá déle, než očekáváte, došlo možná k problému s výkonem systému. Ať už Váš počítač postupně zpomaluje, anebo náhle přestal pracovat, problémy s výkonem mohou mít různé příčiny. Nízký výkon i další problémy mohou být způsobeny fragmentací dat na pevném disku, zastaralými ovladači zařízení, zastaralými soubory operačního systému, chybami disku, poškozenými soubory operačního systému, nedostatkem paměti (RAM), selháním hardwaru apod.

Na tomto místě je uvedeno několik kroků, které mohou pomoci odstranit problémy s nízkým výkonem počítače Dell. Provádějte kroky v uvedeném pořadí. Níže naleznete i pár doplňujících kroků pro odstraňování problémů a informační videa.


Odstraňování potíží

Další informace získáte rozbalením níže uvedených částí.

Spuštění diagnostického testu hardwaru může pomoci rozpoznat problémy související s hardwarem a poskytnout kroky vedoucí k jejich odstranění. Když chcete zjistit, zda má počítač Dell problém s hardwarem, doporučuje se na něm nejprve spustit diagnostický test hardwaru. Společnost Dell nabízí vestavěnou i online diagnostiku. Diagnostický test hardwaru ePSA od společnosti Dell pomůže zkontrolovat, zda hardwarová zařízení fungují správně.

Spuštění diagnostiky Dell Pre-boot System Assessment nebo Enhanced Pre-boot System Assessment (PSA nebo ePSA)
 1. Restartujte počítač Dell.
 2. Po zobrazení loga společnosti Dell stisknutím klávesy F12 otevřete jednorázovou spouštěcí nabídku.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete diagnostiku.
  Pokud test selže, nezapomeňte si zapsat kód chyby a ověřovací kód.

Pomocí nástroje Interaktivní podpora Dell (pouze v angličtině) získáte informace o chybových kódech diagnostiky ePSA nebo PSA.
Alternativně můžete získat více informací o chybových kódech diagnostiky ePSA nebo PSA na stránce Kontrola výkonu systémem Pre-Boot SupportAssist.

Více informací o diagnostice Dell ePSA nebo PSA naleznete v článku znalostní báze Dell Řešení problémů s hardwarem pomocí vestavěné a online diagnostiky (chybové kódy ePSA nebo PSA).

Pokud vestavěná diagnostika a další kroky odstraňování problémů nevedou k odhalení příčiny nízkého výkonu, doporučujeme uvážit spuštění online diagnostiky Dell. Online diagnostický test Dell vám pomůže odstranit problém, získat automatická nápravná opatření a objednat náhradní díly. Online diagnostika nainstaluje nástroj Dell SupportAssist, který vám pomůže s odstraňováním problémů počítače Dell.

Spuštění online diagnostiky na počítači Dell
 1. Přejděte na webovou stránku podpory společnosti Dell.
 2. Klikněte na položku Detect Product (Rozpoznat produkt) nebo zadejte výrobní číslo a klikněte na tlačítko Submit (Odeslat).
 3. Klikněte na kartu Diagnostics (Diagnostika).
 4. Vyberte jeden z dostupných diagnostických testů:
  • Když chcete spustit rychlý test – klikněte na možnost Rychlý test
  • Když chcete spustit kompletní test – klikněte na možnost Kompletní test
  • Když chcete spustit vlastní test – vyberte zařízení, která chcete otestovat, a klikněte na možnost Test Selected Devices (Testovat vybraná zařízení).
  • Když chcete spustit zátěžový test – klikněte na možnost Zátěžový test
Poznámka: Pro identifikování zařízení Dell a spuštění diagnostické kontroly jsou požadovány nástroje Dell System Detect a Dell SupportAssist. Stáhněte a nainstalujte aplikace Dell System Detect a Dell SupportAssist podle pokynů na obrazovce.
Poznámka: Některé diagnostické testy mohou zobrazovat grafické vzory pro otestování videa nebo zobrazení a některá dialogová okna stavu, která mohou vyžadovat reakci. Pokud systém nezaznamená reakci, když je tato reakce vyžadována, mohou být výsledky diagnostického testu nesprávné.

Diagnostika problémů s hardwarem notebooků nebo stolních počítačů Dell s použitím diagnostického testu Dell ePSA – (1:34)


Zpět na začátek

V mnoha případech mohou nízký výkon způsobovat zastaralé ovladače zařízení nebo nastavení systému BIOS (Basic Input/Output System). Přesvědčte se, že jsou ovladače pravidelně aktualizovány. Jen tak budete moci svůj hardware a software plně využívat. Doporučuje se nejen aktualizovat systém BIOS a ovladače pro počítač, ale aktualizovat i ovladače pro jakákoliv připojená periferní zařízení, jako jsou tiskárny, skenery apod.

Jak stáhnout a aktualizovat systém BIOS a ovladače zařízení pro počítač Dell se dozvíte v níže uvedených článcích znalostní báze Dell.

Chcete-li se dozvědět, jak nainstalovat ovladače zařízení ve správném pořadí, přečtěte si článek znalostní báze Dell Postup přeinstalace ovladačů ve správném pořadí

Zpět na začátek

Zablokované ventilační otvory mohou způsobit vážné problémy s výkonem v důsledku omezení proudění vzduchu. Může docházet k přehřívání procesoru, paměti (RAM) a dalšího hardwaru, což může vést k potenciálnímu selhání hardwaru. Nadměrné teplo může také způsobovat výrazné snížení výkonu, protože většina procesorů automaticky omezuje rychlost procesoru, když je potřeba kompenzovat problémy způsobené teplem. Pokud zjistíte, že ventilátor v systému nepřetržitě běží, může to znamenat, že počítač nepracujte tak efektivně, jak by mohl, anebo jsou ucpané ventilační otvory.

Aby se snížila úroveň zahřívání, je důležité zajistit, aby se v počítači nehromadil prach, a dále dobré odvětrávání. Hromadění chuchvalců a prachu brání proudění vzduchu okolo chladicích žeber a ztěžuje chod ventilátoru.

Upozornění: Než začnete čistit počítač stlačeným vzduchem, vypněte jej a odpojte napájecí kabel nebo adaptér střídavého proudu. Řiďte se pokyny na straně nádobky se stlačeným vzduchem, protože nesprávné použití stlačeného vzduchu by mohlo poškodit počítač.
Upozornění: Nepokoušejte se odfouknout prach ústy. Vlhkost by mohla způsobit neopravitelné poškození elektronických nebo elektrických součástí.
Čištění ventilačních otvorů počítače Dell
 • Vypněte počítač.
 • Zkontrolujte, že ve ventilačních otvorech počítače není prach ani nečistoty.
  V závislosti na modelu počítače se mohou ventilační otvory nacházet na různých místech. Tyto informace najdete v uživatelské příručce počítače Dell.
 • Odstraňte prach a nečistoty z ventilačních otvorů pomocí nádobky se stlačeným vzduchem.
  Upozornění: Doporučuje se používat pouze nádobku se stlačeným vzduchem. Nepoužívejte vysavače ani kompresory. Vysavače a kompresory mohou způsobit statický výboj, a poškodit tak elektrické nebo elektronické součásti v počítači.
 • Aby se předešlo problémům s přehříváním, uchovávejte počítač ve vzpřímené poloze a na pevném a odolném povrchu a ponechte dostatečný prostor okolo ventilačních otvorů.

Čištění systémových ventilátorů – (2:01)


Zpět na začátek

Místo na pevném disku je obvykle využíváno pro ukládání souborů a dat v počítači. Operační systém Microsoft Windows ale používá nevyužité místo pro nejrůznější funkce jako ukládání do paměti cache a virtuální paměť. Když na pevném disku dojde místo, bude počítač pracovat o poznání pomaleji. Doporučuje se nechávat na pevném disku neustále 15 % až 20 % volného místa.

Spuštění nástroje Vyčištění disku

Operační systém Microsoft Windows obsahuje vestavěný nástroj, který snadno vymaže dočasné soubory i další soubory, které nejsou důležité.

 1. Klikněte na tlačítko Start. Do pole pro vyhledávání napište příkaz Disk Cleanup (Vyčištění disku) a ze seznamu výsledků vyberte možnost Vyčištění disku.
 2. Když se zobrazí výzva, vyberte disk, který chcete vyčistit, a klepněte na tlačítko OK.
  Obvykle je to disk C:.
 3. Jakmile je skenování dokončeno, zaškrtněte políčka pro typy souborů, které chcete vymazat, a klikněte na tlačítko OK.
 4. V potvrzovacím okně klikněte na tlačítko Odstranit soubory.

Odstranění souborů pomocí funkce Vyčištění disku – (1:13)

Odinstalování nepotřebných aplikací

Nepotřebné aplikace odinstalujete pomocí volby Programy a funkce (dříve Přidat nebo odebrat programy). Nepotřebné aplikace zabírají místo na pevném disku.

Poznámka: Abyste mohli odinstalovat nebo nainstalovat aplikace, musíte být přihlášení jako uživatelé s oprávněními správce.
 1. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz appwiz.cpl a poté stiskněte klávesu Enter.
 3. Vyberte program ze seznamu a klikněte na možnost Odinstalovat.
Zpět na začátek

Aplikace SupportAssist pomáhá optimalizovat počítač spuštěním řady diagnostik s cílem určit úpravy souborů a nastavení počítače. Optimalizace počítače zlepšuje rychlost systému, dostupnost úložiště a stabilitu tím, že čistí dočasné soubory, ladí výkon systému a optimalizuje síť.

Čištění nepotřebných souborů

Čištění souborů pomáhá odstranit z počítače přebytečné soubory, dočasné složky a další zbytečné položky.

 1. Otevřete nástroj SupportAssist a klikněte na dlaždici Optimize My System (Optimalizovat můj systém).
 2. Na kartě Home (Domovská) pod položkou Clean Files (Čistit soubory) klepněte na tlačítko Run Now (Spustit nyní).
  Po dokončení optimalizace se na dlaždici zobrazí ikona „Check" (Kontrola) a datum poslední optimalizace.
  Poznámka: V průběhu optimalizace se pod lištou s nabídkou zobrazuje název prováděné úlohy. Na dlaždici se také zobrazí procento dokončení optimalizace.
  Pokud chcete optimalizaci zastavit, klikněte na možnost Cancel (Zrušit).
Poznámka: Pokud optimalizaci zrušíte, provedené změny se nevrátí zpět.
Ladění výkonu systému

Funkce pro ladění výkonu počítače umožňuje upravit nastavení napájení, registr a přidělení paměti za účelem maximalizace výpočetní rychlosti počítače.

 1. Otevřete nástroj SupportAssist a klikněte na dlaždici Optimize My System (Optimalizovat můj systém).
 2. Na kartě Home (Domovská) pod položkou Tune Performance (Ladit výkon) klepněte na tlačítko Run Now (Spustit nyní).
  Po dokončení optimalizace se na dlaždici zobrazí ikona „Check" (Kontrola) a datum poslední optimalizace.
  Poznámka: V průběhu optimalizace se pod lištou s nabídkou zobrazuje název prováděné úlohy. Na dlaždici se také zobrazí procento dokončení optimalizace.
  Pokud chcete optimalizaci zastavit, klikněte na možnost Cancel (Zrušit).
Poznámka: Pokud optimalizaci zrušíte, provedené změny se nevrátí zpět.
Optimalizace sítě

Funkce pro optimalizaci sítě umožňuje zajistit konektivitu sítě a aktualizuje nastavení počítače pro zajištění efektivního a spolehlivého připojení k síti.

 1. Otevřete nástroj SupportAssist a klikněte na dlaždici Optimize My System (Optimalizovat můj systém).
 2. Na kartě Home (Domovská) pod položkou Optimize Network (Optimalizovat síť) klepněte na tlačítko Run Now (Spustit nyní).
  Po dokončení optimalizace se na dlaždici zobrazí ikona „Check" (Kontrola) a datum poslední optimalizace.
  Poznámka: V průběhu optimalizace se pod lištou s nabídkou zobrazuje název prováděné úlohy. Na dlaždici se také zobrazí procento dokončení optimalizace.
  Pokud chcete optimalizaci zastavit, klikněte na možnost Cancel (Zrušit).
Poznámka: Pokud optimalizaci zrušíte, provedené změny se nevrátí zpět.

Optimalizovat můj systém pomocí nástroje SupportAssist – (1:39)


Zpět na začátek

Operační systém Microsoft Windows využívá rafinované animace nebo vizuální efekty pro určité úlohy jako možnosti nabídky blednutí nebo posouvání, animování oken při minimalizaci nebo maximalizaci, průsvitný výběrový obdélník apod. Tyto animace nebo vizuální efekty mohou způsobovat mírné zpomalení počítače oproti normálu. Deaktivováním některých vizuálních efektů můžete počítač zrychlit. Když deaktivujete přidružené animace, může například systém Windows minimalizovat a maximalizovat okna okamžitě.

Poznámka: Změněním možností výkonu se zvýší výkon systému, bude to však mít dopad i na vzhled systému Windows.
 1. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz sysdm.cpl a poté stiskněte klávesu Enter.
 3. Na kartě Upřesnit klikněte pod položkou Výkon na možnost Nastavení.
 4. Na kartě Vizuální efekty vyberte možnost Optimalizovat pro výkon.
Poznámka: Zvolením možnosti Optimalizovat pro výkon deaktivujete všechny vizuální efekty. Můžete vybrat možnost Vlastní a na základě svých preferencí ručně zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí vizuálních efektů.

Zpět na začátek

Když počítač vytěžuje veškerou dostupnou paměť (RAM), operační systém Microsoft Windows využívá virtuální paměť, známou také jako odkládací soubor nebo stránkovací soubor. Virtuální paměť poskytuje dočasné rozšíření nebo nadstavení systémové paměti (RAM) na pevném disku. Toto opatření umožňuje počítači zvládat více aplikací, než bylo možné dříve. Když dojde k naplnění systémové paměti (RAM), data uložená v této paměti se přesunou do odkládacího nebo stránkovacího souboru, čímž se získá další místo pro funkce náročné na paměť.

Když operační systém Microsoft Windows automaticky spravuje místo dostupné pro virtuální paměť, přidělení většího místa pro virtuální paměť může pomoci zlepšit výkon počítače. Windows nastaví počáteční minimální velikost stránkovacího souboru odpovídající velikosti paměti pro přístup v libovolném pořadí (RAM), která je nainstalována v počítači, a maximální velikost odpovídající trojnásobku velikosti RAM nainstalované v počítači.

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz sysdm.cpl a poté stiskněte klávesu Enter.
 3. Na kartě Upřesnit klikněte pod položkou Výkon na možnost Nastavení.
 4. Na kartě Upřesnit klikněte pod položkou Virtuální paměť na možnost Změnit.
 5. Zrušte zaškrtnutí možnosti Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky.
 6. Vyberte jednotku obsahující stránkovací soubor, který chcete změnit.
 7. Klikněte na možnost Vlastní velikost, napište novou velikost v megabajtech do polí Počáteční velikost (MB) a Největší velikost (MB).
 8. Klikněte na tlačítko Nastavit a pak na tlačítko OK.
Poznámka: Počáteční velikost (MB) by měla být stejná jako velikost paměti (RAM) v počítači. Příklad: 4 GB paměti RAM odpovídají 4096 megabajtům (MB).
Největší velikost (MB) by měla být trojnásobkem velikosti (RAM) v počítači. Příklad: 4 GB x 3 odpovídá 12 GB RAM. 12 GB x 1024 odpovídá 12 288 megabajtům (MB). Nezadávejte více než trojnásobek paměti RAM nainstalované v systému.
1 GB odpovídá 1024 megabajtům (MB).

Zpět na začátek

Malware (virus, spyware, trojské koně apod.) mohou způsobit zamčení počítače, snížení výkonu apod. Spyware a další typy malwaru jsou vážnou příčinou řady problémů s počítačem, včetně jeho zpomalení. Pokud máte podezření, že byl počítač infikován, existuje pravděpodobnost, že škodlivý software běží na pozadí a zpomaluje počítač. Může jít o software, který zasahuje do vašeho hledání na webu s cílem sledovat a přidávat další inzeráty.

Doporučuje se provést skenování počítače pomocí antivirového a antimalwarového programu. Počítač s Windows 10 PC se dodává s vestavěnou aplikací Windows Defender, která poskytuje základní ochranu proti malwaru. Většina počítačů Dell se také dodává s předinstalovaným základním antivirovým softwarem jako McAfee, který ale může vyžadovat registraci. Existuje řada jiných antivirových nebo antimalwarových programů (volně dostupných a podléhajících registraci), které můžete použít. Např. McAfee, Norton, Kaspersky, Trend Micro apod. Používejte program nainstalovaný v počítači pro provádění důkladného nebo hloubkového skenování.

Poznámka: Instalování více než jednoho antivirového nebo antimalwarového softwaru do počítače nezajistí lepší ochranu, ale jen ještě více zpomalí počítač. Pro zajištění aktivní ochrany proti malwaru se doporučuje nainstalovat jeden antivirový nebo antimalwarový software a pravidelně jej aktualizovat.

Více se dozvíte v článku znalostní databáze Dell Ochrana počítače a odstraňování malwaru v systému Microsoft Windows.

Co je malware (oficiální technická podpora Dell) na YouTube – (2:03) pouze v angličtině

5 způsobů kontroly přítomnosti virů (oficiální technická podpora Dell) na YouTube – (2:33) pouze v angličtině

Zpět na začátek

Když jsou soubory operačního systému Windows poškozené, může docházet ke snížení výkonu a dalším problémům počítače Dell. Operační systém Microsoft Windows má vestavěné nástroje, které mohou usnadnit skenování počítače na přítomnost poškozených souborů operačního systému a jejich nahrazení verzí z paměti cache v počítači nebo prostřednictvím nástroje Windows Update.

Spuštění nástroje System File Checker
 1. Restartujte počítač.
 2. Klikněte na tlačítko Start systému Windows a vyhledejte aplikaci CMD nebo Příkazový řádek.
 3. Pravým tlačítkem klikněte na možnost Příkazový řádek a vyberte možnost Spustit jako správce.
  Po zobrazení okna Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.
 4. Do příkazového řádku napište sfc /scannow a stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
  Provedení může trvat několik minut.
 5. Po dokončení skenování restartujte počítač.
Poznámka: Nezapomeňte vložit mezeru mezi sfc a /.

System File Checker (SFC) proskenuje počítač na přítomnost poškozených souborů operačního systému Microsoft Windows. Po dokončení skenování se výsledky zobrazí na obrazovce. Pokud System File Checker (SFC) nalezl poškozené soubory a nahradil je, restartujte počítač. Pokud System File Checker (SFC) nenalezl žádné poškozené soubory, zkuste spustit nástroj Deployment Image Servicing and Management (DISM).

Spuštění nástroje Deployment Image Servicing and Management (DISM) pouze v operačních systémech Windows 10, Windows 8.1 nebo 8

Nástroj DISM zkontrolujte poškození operačních systémů Microsoft Windows a pak zajistí potřebná stahování a nahrazení pomocí nástroje Windows Update.

 1. Restartujte počítač.
 2. Klikněte na tlačítko Start systému Windows a vyhledejte aplikaci CMD nebo Příkazový řádek.
 3. Pravým tlačítkem klikněte na možnost Příkazový řádek a vyberte možnost Spustit jako správce.
  Po zobrazení okna Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Ano.
 4. Do příkazového řádku napište dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth a stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
  Provedení může trvat několik minut.
 5. Po dokončení skenování restartujte počítač.
Poznámka: Aby bylo možné úspěšně spustit nástroj DMS, musí být počítač připojen k internetu. Nezapomeňte vložit mezeru mezi jednotlivé znaky / v příkazovém řádku.

Zpět na začátek

Jednoduché restartování dokáže téměř okamžitě vyřešit řadu problémů. Restartování počítače je efektivním způsobem vymazání paměti (RAM) a zajistí ukončení všech spuštěných bludných procesů a služeb.

Restartování počítače zavře všechny aplikace nebo software běžící v počítači, aplikace běžící na hlavním panelu a desítky dalších služeb, které mohou běžet na pozadí po spuštění různých aplikací. Čím více položek jste otevřeli a čím déle je necháváte běžet, tím větší je pravděpodobnost zpomalení počítače a případně zaplnění paměti (RAM). V ideálním případě je dobrým postupem vypínat počítač, když se nepoužívá. Pokud je počítač hodně vytížený, obvykle se doporučuje restartovat jej minimálně jednou týdně.

Zpět na začátek

Na tomto místě naleznete několik doplňujících kroků odstraňování problémů, které můžete provést pro účely diagnostiky a řešení problémů s nízkým výkonem počítače Dell.

Další postupy odstraňování problémů

Operační systémy Microsoft Windows 10, Windows 8 nebo 8.1 a Windows 7 mají vestavěného Poradce pro optimalizaci výkonu, který může pomoci automaticky vyhledávat a řešit problémy ovlivňující rychlost počítače. Poradce pro optimalizaci výkonu kontroluje jevy, které mohou snižovat výkon počítače, např. kolik uživatelů je aktuálně přihlášených na počítači a zda neběží několik programů současně.

Jak deaktivovat programy po spuštění v operačním systému Microsoft Windows 10, Windows 8.1 nebo 8
 1. Zavřete všechna otevřená okna.
 2. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu X.
 3. Klikněte na položku Ovládací panely.
 4. Klikněte na položku Systém a zabezpečení.
 5. V sekci Zabezpečení a údržba vyberte položku Odstraňování častých problémů.
  V operačním systému Windows 8 nebo 8.1 ji naleznete pod položkou Centrum akcí.
 6. V sekci Systém a zabezpečení klikněte na položku Spustit úlohy údržby.
 7. Řiďte se pokyny a výzvami na obrazovce a dokončete proces.
 8. Restartujte počítač.
Jak deaktivovat programy po spuštění v operačním systému Microsoft Windows 7
 1. Zavřete všechna otevřená okna.
 2. Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na položku Systém a zabezpečení.
 4. V sekci Centrum akcí klikněte na položku Odstraňování častých problémů.
 5. V sekci Systém a zabezpečení klikněte na položku Zkontrolovat problémy s výkonem.
 6. Řiďte se pokyny a výzvami na obrazovce a dokončete proces.
 7. Restartujte počítač.

Zpět na začátek

Nouzový režim zabrání načtení aplikací a ovladačů zařízení, které nejsou klíčové. Tím umožňuje vyloučit software jako možnou příčinu nízkého výkonu.

Poznámka: V automatickém režimu bude rozlišení videa automaticky nastaveno na hodnotu 800 x 600 a ikony a text se budou jevit větší než normálně.
V nouzovém režimu je deaktivována tapeta na pozadí pracovní plochy. Toto chování je normální a nevyžaduje postup odstraňování problémů.
Veškerá vizuální nastavení se vrátí do normálu po restartování počítače do normálního režimu.
Varování: Když se přihlásíte do nouzového režimu (v tomto případě do nouzového režimu se sítí), bude deaktivován antivirový a antimalwarový software. Při připojení k síti nebo Internetu, zatímco je zakázán antivirový program, buďte opatrní.

Chcete-li se dovědět více o restartování počítače do nouzového režimu, klikněte na odkaz pro operační systém nainstalovaný v příslušném počítači.

Pokud se problém v nouzovém režimu nevyskytuje, je pravděpodobné, že souvisí s nějakým ovladačem nebo softwarem. Aktualizujte ovladače zařízení a nainstalujte všechny softwarové aktualizace dostupné v počítači, včetně Microsoft Windows Updates.

Pokud problém v nouzovém režimu stále přetrvává, přejděte na další krok.

Spuštění holého systému za účelem zjištění problémů se softwarem – (00:40)


Zpět na začátek

Odinstalování nebo odstranění nepoužívaného nebo nepotřebného softwaru nebo aplikací z počítače může podpořit jeho zrychlení. Aplikace mohou zahrnovat procesy na pozadí, systémové služby, záznamy kontextové nabídky a další položky, které mohou zpomalovat počítač.

Nepotřebné aplikace odinstalujete pomocí volby Programy a funkce (dříve Přidat nebo odebrat programy). Nepotřebné aplikace zabírají místo na pevném disku.

Poznámka: Abyste mohli odinstalovat nebo nainstalovat aplikace, musíte být přihlášení jako uživatelé s oprávněními správce.
 1. Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte příkaz appwiz.cpl a poté stiskněte klávesu Enter.
 3. Vyberte program ze seznamu a klikněte na možnost Odinstalovat.

Zpět na začátek

Řada aplikací nebo softwarů běží na hlavním panelu systému nebo v tzv. oznamovací oblasti. Tyto aplikace se obvykle spouštějí při spuštění systému a běží stále na pozadí, ale zůstávají skryté. Zabránění spouštění těchto aplikací při spouštění systému nejen urychlí proces přihlašování, ale ušetří i spoustu paměti (RAM) a výkonu pro zpracování, takže se zlepší celkový výkon počítače.

Varování: Doporučuje se neprovádět deaktivaci antivirového nebo antimalwarového programu ani aplikace z načítání během spouštění. Deaktivování antivirového nebo antimalwarového programu může zvýšit nebezpečí napadení počítače malwarem.
Poznámka: Abyste mohli deaktivovat programy po spuštění, musíte být přihlášení jako uživatelé s oprávněními správce.
Jak deaktivovat programy po spuštění v operačním systému Microsoft Windows 10, Windows 8.1 nebo 8
 1. Zavřete všechna otevřená okna.
 2. Stiskněte současně klávesy CTRL + Shift + ESC na klávesnici.
 3. V okně Správce úloh klikněte na kartu Po spuštění.
 4. Vyberte program nebo aplikaci, kterou chcete vyjmout z načítání během spouštění.
 5. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Deaktivovat.
 6. Opakujte krok 4 a 5 pro všechny programy nebo aplikace, které chcete vyjmout z načítání během spouštění.
 7. Restartujte počítač.
Jak deaktivovat programy po spuštění v operačním systému Microsoft Windows 7
 1. Zavřete všechna otevřená okna.
 2. Klikněte na tlačítko Start. Do pole pro vyhledávání napište msconfig, v seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem myši na msconfig a vyberte možnost Spustit jako správce.
 3. V okně Konfigurace systému klikněte na kartu Po spuštění.
 4. Zrušte zaškrtnutí programů nebo aplikací, které chcete vyjmout z načítání během spouštění, a klikněte na OK.
 5. V potvrzovacím okně zaškrtněte možnost Nezobrazovat tuto zprávu znovu a pak klikněte na tlačítko Restartovat.

Zpět na začátek

Obnovení systému je funkce operačního systému Microsoft Windows, která může pomoci vyřešit určité typy havárií a jiných problémů počítače. Obnovení systému vám může pomoci obnovit stav počítače (včetně systémových souborů, nainstalovaných aplikací, registrů Windows a systémových nastavení) z přecházejícího časového okamžiku. Tuto funkci lze použít pro obnovení po poruše počítače nebo při jiných problémech.

Operační systém Microsoft Windows automaticky vytvoří „bod obnovení" při každé instalaci aplikace nebo softwaru, když Windows Update instaluje nejnovější aktualizace, když je nainstalován ovladač zařízení, anebo můžete vytvořit „bod obnovení" ručně.

Poznámka: Obnovení systému neukládá staré kopie jakýchkoliv osobních souborů, a proto při provádění obnovení nevymaže nebo nenahradí žádné osobní soubory nebo osobní data. Obnovení systému také není účinným řešení pro odstranění viru, spywaru nebo jakéhokoliv typu malwaru z počítače.
Poznámka: Abyste mohli spustit Obnovení systému Windows, musíte být přihlášení jako uživatel s oprávněními správce.

Chcete-li se dovědět více o obnovení předchozího stavu počítače Dell pomocí funkce Obnovení systému Windows, klikněte na odkaz pro operační systém nainstalovaný v příslušném počítači.


Zpět na začátek

Jestliže předchozí kroky nepomohly problémy vyřešit a počítač Dell stále zamrzá nebo běží pomalu, bude chyba pravděpodobně v operačním systému.

Varování: Při opakované instalaci operačního systému dojde ke ztrátě veškerých dat v počítači. Společnost Dell doporučuje před přeinstalováváním operačního systému zazálohovat veškerá osobní data, jako jsou například obrázky, tabulkové procesory, dokumenty Word, e-maily, kontakty, záložky prohlížeče (oblíbené), hudba, videa apod. na externí paměťové zařízení.

Chcete-li se dovědět více o přeinstalování systému Microsoft Windows v počítači Dell, přečtěte si článek ve znalostní databázi Dell Postup při obnovení či přeinstalaci systému Microsoft Windows v počítači Dell.


Zpět na začátek

Obecně je většina počítačů schopná upgradu paměti (RAM) a dokáže pojmout velké množství paměti, kterou lze nainstalovat do počítače. Než budete uvažovat o upgradu paměti (RAM) v počítači Dell, doporučujeme ověřit, jak velká paměť (RAM) je v počítači Dell aktuálně nainstalovaná a jakou největší paměť (RAM) tento počítač podporuje. Více o konfiguraci systému a specifikaci paměti počítače Dell naleznete v uživatelské příručce na webových stránkách podpory společnosti Dell.

Poznámka: Některé notebooky Dell Ultra-book mají paměť (RAM) vestavěnou, a nelze ji tedy vyměnit ani upgradovat.
Poznámka: Před zakoupením modulů paměti (RAM) ověřte typ paměti, který lze použít pro příslušný počítač Dell, maximální velikost paměti (RAM) a počet paměťových modulů podporovaný počítačem Dell.

Když chcete nakoupit součásti pro upgrade počítače Dell, navštivte webové stránky společnosti Dell.

Více informací můžete nalézt v článku znalostní databáze Dell Jak v počítači upgradovat paměť.

V následující tabulce jsou definovány limity pro paměť (RAM) a adresní prostory pro podporované verze operačního systému Microsoft Windows 10, Windows 8 nebo 8.1 a Windows 7. Je důležité vzít v úvahu maximální množství paměti (RAM) podporované počítačem Dell a množství paměti podporované verzí operačního systému Microsoft Windows nainstalovaného v počítači Dell.

Verze Omezení na verzi 32 bitů (X86) Omezení na verzi 64 bitů (X64)
Windows 10 Enterprise 4 GB 2 TB
Windows 10 Education 4 GB 2 TB
Windows 10 Pro 4 GB 2 TB
Windows 10 Home 4 GB 128 GB
Windows 8 nebo 8.1 Enterprise 4 GB 512 GB
Windows 8 nebo 8.1 Professional 4 GB 512 GB
Windows 8 nebo 8.1 4 GB 128 GB
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB
Windows Vista Ultimate 4 GB 128 GB
Windows Vista Enterprise 4 GB 128 GB
Windows Vista Business 4 GB 128 GB
Windows Vista Home Premium 4 GB 16 GB
Windows Vista Home Basic 4 GB 8 GB
Windows Vista Starter 1 GB

Zpět na začátek

Konvenční pevné disky mají pohyblivé součásti a jsou tedy pomalejší při čtení a zápisu oproti diskům SSD. Disk SSD využívá paměť flash, a dokáže tedy číst a zapisovat data mnohem rychleji a využívat méně výkonu, což prodlužuje životnost baterie v notebooku. Upgrade na disk SSD může přinést významné zlepšení výkonu.

Co je potřeba uvážit před upgradováním pevného disku v počítači Dell:

 • Uspořádání – Pevné disky se dodávají ve dvou uspořádáních: 3,5palcový disk – používá se na stolních počítačích a 2,5palcový disk – používá se v noteboocích.
 • Konektor – Jaký typ konektoru je k dispozici ve vašem PC? Konektor IDE nebo S-ATA (sériový ATA) (konektor SATA-I, SATA-II nebo SATA-III).
 • Kapacita – Jakou maximální kapacitu pevného disku počítač podporuje?

Když chcete nakoupit součásti pro upgrade počítače Dell, navštivte webové stránky společnosti Dell.


Zpět na začátek

Informativní videa

Zpomaluje systém? Odstranění problému s nízkým výkonem v systému Windows 8 – (2:56)


Odstraňování problémů s pomalým internetem a spojeními sítě – (1:51)

Jak zlepšit výkon počítače (oficiální technická podpora Dell) na YouTube – (2:55) pouze v angličtině


ID článku: SLN171944

Datum poslední změny: 15.10.2018 10:53


Související články

Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.