Funkcje bezpieczeństwa w tabletach Dell Venue 7 i Venue 8

Funkcje bezpieczeństwa w tabletach Dell Venue 7 i Venue 8


System operacyjny Android tabletu zapewnia szereg funkcji umożliwiających ochronę informacji. Aby uzyskać do niech dostęp, należy przesunąć palcem w dół od prawego górnego rogu. Dotknij ikony Settings (Ustawienia) . Po lewej stronie, w sekcji Osobiste, dotknij ikony Bezpieczeństwo, aby uzyskać dostęp do zabezpieczeń systemu Android.

Uwaga: zrzuty ekranowe w tym artykule są dostępne w języku angielskim. Jednak w urządzeniu ekrany będą wyświetlane w wybranej przez użytkownika wersji językowej.

Aby uzyskać dostęp do opcji odblokowywania ekranu , należy dotknąć pozycji Blokada ekranu w prawym górnym rogu menu Bezpieczeństwo.
Uwaga: w przypadku ustawienia bezpiecznego odblokowania (poza funkcją suwaka) konieczne będzie użycie tego odblokowania w celu zmiany opcji bezpieczeństwa.

  • Suwak – domyślnie ekran początkowy w systemie Android odblokowuje się przesunięciem ikony blokady w prawo. Nie jest to bezpieczna metoda blokowania ekranu, ponieważ może z niej skorzystać dowolna osoba.
  • Odblokowywanie z rozpoznawaniem twarzy – w systemie można włączyć funkcję rozpoznawania twarzy przez kamerę internetową. Metoda ta jest mniej bezpieczna niż użyciu kodu PIN lub hasła, ponieważ osoba o podobnych rysach twarzy będzie w stanie odblokować urządzenie. Jeśli chcesz skorzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, dotknij opcję Odblokowywanie z rozpoznawaniem twarzy i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  • Symbol – funkcja odblokowywania za pomocą symbolu wymaga od użytkownika użycia sekwencji dotknięć ekranu na siatce złożonej z dziewięciu punktów. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu symbolu tablet wyświetli siatkę przy każdym uruchomieniu, wymagając wprowadzenia symbolu w celu odblokowania urządzenia.


    Oto przykładowy symbol. Można ustawić dowolną sekwencję.
  • PIN – w systemie można ustawić czterocyfrowy kod PIN do blokowania i odblokowywania tabletu. W celu zatwierdzenia kodu będzie wymagane jego dwukrotne wprowadzenie.
  • Hasło – za pomocą wirtualnej klawiatury można ustawić hasło dostępu. W celu zatwierdzenia kodu będzie wymagane jego dwukrotne wprowadzenie.


Szyfrowanie – w sekcji Bezpieczeństwo można skorzystać z funkcji zaszyfrowania tabletu. Zaszyfrować można konta, ustawienia, pobrane aplikacje oraz ich dane, a także pliki multimedialne i inne. Po zaszyfrowaniu tabletu, w celu jego odblokowania należy wprowadzić kod PIN lub hasło. Wyjątkiem od tej reguły jest operacja przywracania ustawień fabrycznych, w ramach której wszystkie dane zostają usunięte.

Uwaga: Szyfrowanie może potrwać godzinę lub dłużej. Procedurę tę należy rozpocząć przy w pełni naładowanej baterii i upewnić się, że tablet jest podłączony do źródła zasilania aż do jej zakończenia. W przypadku przerwania procedury szyfrowania wszystkie dane lub ich część zostanie utracona.
Identyfikator artykułu: SLN268391

Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2015 10:47


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.