Baza wiedzy

Dell PowerEdge: rozwiązywanie problemu wewnętrznego błędu (CPU IERR) procesora 1 lub 2 na serwerach


Wewnętrzny błąd procesora (CPU IErr) lub błąd sprawdzania komputera zgłoszony przez procesor nie są zazwyczaj błędami samego procesora, ale świadczą o tym, że procesor wykrył błąd w systemie lub otrzymał błędne polecenie ze składnika systemu. Błąd ten może być teoretycznie spowodowany przez dowolny składnik systemu, jednak często wywołuje go błąd pamięci.


Spis treści

 1. Rozpoznanie
 2. Rozwiązanie
 

Identyfikacja CPU IErr w dzienniku zdarzeń systemu


Wewnętrzny błąd procesora zazwyczaj widnieje w dzienniku zdarzeń systemu jako:
Wystąpił wewnętrzny błąd (IERR) procesora 1 lub wystąpił wewnętrzny błąd (IERR) procesora 2


Rysunek 1: DSET przedstawiający IERR procesora


 

Rozwiązywanie problemów z błędem wewnętrznym procesora


Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z uporządkowanym planem rozwiązywania problemów, aby określić, który z elementów spowodował błąd i jak go rozwiązać.
 
 1. Sprawdź dzienniki zdarzeń systemowych, aby wykryć inne błędy występujące w tym samym czasie co komunikat IErr procesora.
   
 2. Jeśli zidentyfikowano inne błędy, należy je rozwiązać. Sposób rozwiązywania problemów zależy od wykrytego błędu. 
   
 3. Jeśli nie znaleziono błędów lub komunikat IErr procesora pozostaje widoczny, wyłącz komputer, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego i przytrzymaj przycisk zasilania serwera przez 20 sekund przed ponownym podłączeniem kabla zasilającego i włączeniem systemu.
   
 4. Wyczyść dziennik zdarzeń systemowych, np. za pomocą Open Manage Server Administrator lub iDRAC (w obu przypadkach otwórz rejestr zdarzeń, przewiń w dół i naciśnij przycisk „Wyczyść dziennik”)
   
 5. Zaktualizuj system BIOS i oprogramowanie sprzętowe iDRAC do najnowszej wersji.
  – Aktualizacja system BIOSu lub iDRAC za pośrednictwem interfejsu iDRAC została omówiona w tym artykule.
  – Jeśli iDRAC jest niedostępny, w tym artykule szkoleniowym wymieniono inne metody aktualizacji.
   
 6. Zmień ustawienia Wydajności w systemie BIOS.
  – 11G: Power Management = Maximum Performance; C-state/C1E=Disable
  – 12G/13G: System Profile = Performance
  Ustawienia wydajności maja wpływ na to, jak komponenty są przełączane w tryb uśpienia. Tryb uśpienia może generować błędy procesora na niektórych systemach operacyjnych.
   
 7. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną w celu uzyskania dalszego wsparcia. Opcje kontaktu zostały przedstawione poniżej.
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Identyfikator artykułu: SLN298205

Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2017 04:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.