Felmeddelandet "Loading PBR for Descriptor" (Läser in PBR för Descriptor) visas när datorn startas

Felmeddelandet "Loading PBR for Descriptor" (Läser in PBR för Descriptor) visas när datorn startas


Artikelsammanfattning: I den här artikeln beskriver vi felet "Loading PBR for Descriptor" och föreslår eventuella lösningar

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär felet "Loading PBR for Descriptor"?
 2. Ändra inställning för USB-styrenheten till No Boot (starta inte) i datorns BIOS
 3. Koppla bort alla USB-enheter och starta datorn
 4. Återställa operativsystemet

Vad innebär felet "Loading PBR for Descriptor"?


När datorn startas svarar den inte (hänger sig) och ett felmeddelande visas. Följande felmeddelande visas: Loading PBR for Descriptor x ...(Läser in PBR för Descriptor x ...) Done (Klart) (där x står för 1,2 eller 4).
Det här felmeddelandet innebär att datorn inte kan hitta en viss partition på hårddisken. Hårddiskar har ofta flera sektioner eller partitioner. Dell-datorer har minst tre partitioner: en dold Dell verktygspartition, huvudpartitionen med operativsystemet och en dold Dell återställningspartition.

Det här problemet kan lösas på något av de tre sätten som anges nedan. Det innebär att du får konfigurera om BIOS och eventuellt återställa hårddisken till de ursprungliga fabriksinställningarna. Skriv gärna ut den här artikeln så att du har anvisningarna till hands när du startar om datorn. Om justeringarna inte fungerar eller du inte vill göra det på egen hand kan du ringa vårt kontaktcenter. Uppge Service Tag, Journal-ID och Artikel-ID (längst upp till höger i den här artikeln)om du vill ha snabbare hjälp.


Ändra inställning för USB-styrenheten till No Boot (starta inte) i datorns BIOS


Så här konfigurerar du datorn så att den inte kan starta från en USB-enhet:
 1. Starta om datorn. Stäng av datorn och slå på den igen.
 2. Under startprocessen trycker du på F2 om du vill öppna skärmen System Setup (systeminställningar, BIOS). 
 3. Tryck på nedåtpilen tills Onboard Devices (inbyggda enheter) visas och tryck sedan på Enter.
 4. När menyn Onboard Devices (inbyggda enheter) visas trycker du på nedåtpilen tills USB Controller (USB-styrenhet) markeras.
 5. När menyn USB Controller (USB-styrenhet) visas trycker du på högerpilen tills No Boot (starta inte) markeras och trycker sedan på Enter. Alternativet No Boot (starta inte) är markerat (bild 1). 
  1. Bild 1: Alternativet No Boot (starta inte) i systeminställningarna
 6. Tryck på Esc.
 7. Tryck på högerpilen upprepade gånger tills Save/Exit (spara/avsluta) markeras och tryck sedan på Enter. Inställningarna sparas till BIOS och datorn startas om.

Koppla bort alla USB-enheter och starta datorn

 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort alla externa USB-enheter med undantag för tangentbord och mus.
 3. Starta datorn.
 4. När operativsystemets skrivbord visas ansluter du USB-enheterna igen.

Om operativsystems skrivbord inte visas eller om felet kvarstår, de anslutna USB-enheterna inte orsakar problemet och du kanske måste återställa det ursprungliga operativsystemet.

Återställa operativsystemet


Om det här felmeddelandet fortsätter visas måste du återställa operativsystemet. Starta ominstallationsguiden för Microsoft Windows

 
Artikel-ID: SLN99555

Senast ändrad: 2018-11-12 17:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.