Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Jak rozwiązywać problemy z zasilaniem komputera

Problemy z zasilaniem komputera mogą być spowodowane uszkodzeniem gniazdka ściennego, urządzenia przeciwprzepięciowego, listwy zasilającej, stacji dokującej, a nawet kabla zasilania. Jeśli w komputerze firmy Dell występują następujące objawy, wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby przywrócić prawidłowe działanie komputera firmy Dell po wystąpieniu problemu z zasilaniem.

 • Komputer nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania.
 • Nie ma oznak zasilania — żaden ze wskaźników LED nie świeci się po naciśnięciu przycisku zasilania.
 • Nic się nie dzieje po naciśnięciu przycisku zasilania.

Rozwiązywanie problemów dotyczących braku zasilania — film

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, czy w komputerze firmy Dell nie występuje problem z zasilaniem.


Wykonaj te proste czynności, aby przywrócić prawidłowe działanie komputera firmy Dell w przypadku problemu związanego z zasilaniem

Rozwiązanie 1: wykonanie twardego resetu

Twardy reset pomaga usunąć ładunki elektrostatyczne, które mogą powodować problemy związane z zasilaniem. Aby przeprowadzić twardy reset, wykonaj następujące czynności.

 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz kabel zasilający (w przypadku komputerów stacjonarnych) lub odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij baterię (w przypadku notebooków firmy Dell z wyjmowaną baterią).
  UWAGA: W przypadku notebooków firmy Dell wyposażonych w baterię zamontowaną na stałe dowiedz się, jak zresetować zegar czasu rzeczywistego (RTC), aby przywrócić prawidłowe działanie notebooka firmy Dell. W przypadku notebooka Dell z wymienną baterią zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika notebooka firmy Dell, który zawiera dokładne instrukcje bezpiecznego wyjmowania baterii.
  UWAGA: Dowiedz się, jak użyć wymuszania ePSA w celu przywrócenia sprawności po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu w wybranych notebookach Dell Latitude.
 3. Odłącz wszystkie urządzenia, takie jak dyski USB, drukarki, kamery internetowe i karty pamięci (SD/xD), z wyjątkiem klawiatury i myszy.
 4. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 15–20 sekund, aby usunąć pozostałe ładunki elektryczne.

  Naciśnij przycisk zasilania.

 5. Podłącz kabel zasilający (w przypadku komputerów stacjonarnych) lub podłącz zasilacz sieciowy i włóż baterię (w przypadku notebooków).
 6. Włącz komputer.


Rozwiązanie 2: sprawdzenie, czy gniazdko ścienne działa prawidłowo

Uszkodzone gniazdko ścienne może powodować problemy z zasilaniem.

 1. Odłącz komputer od gniazdka ściennego.
 2. Podłącz inne urządzenie do gniazdka ściennego, aby sprawdzić, czy gniazdko działa poprawnie.
 3. Użyj innego sprawdzonego w działaniu gniazdka ściennego.

  Gniazdko zasilania


Rozwiązanie 3: pominięcie urządzeń przeciwprzepięciowych, listew zasilających lub stacji dokujących

Wadliwe urządzenie przeciwprzepięciowe, listwa zasilająca lub stacja dokująca mogą uniemożliwić włączenie komputera. Niezwykle ważne jest, aby sprawdzić, czy przyczyną problemu z zasilaniem nie jest wadliwe urządzenie przeciwprzepięciowe, listwa zasilająca lub stacja dokująca.

 1. Odłącz komputer od urządzenia przeciwprzepięciowego, listwy zasilającej lub stacji dokującej.

  Urządzenie przeciwprzepięciowe lub listwa zasilająca

 2. Podłącz komputer bezpośrednio do gniazdka ściennego. W przypadku notebooka firmy Dell należy pominąć stację dokującą i podłączyć zasilacz sieciowy bezpośrednio do notebooka.
  UWAGA: Firma Dell zaleca korzystanie z oryginalnego zasilacza sieciowego dostarczonego z notebookiem lub komputerem All-in-One firmy Dell.

  Zasilacz sieciowy podłączony do notebooka

 3. Włącz komputer.


Rozwiązanie 4: sprawdzenie kabla zasilania lub zasilacza sieciowego

 1. Sprawdź, czy z tyłu komputera stacjonarnego nie ma luźnych kabli. W przypadku notebooków sprawdź, czy do zasilacza sieciowego nie jest podłączony obluzowany kabel zasilający.
 2. Jeśli komputer korzysta z zasilacza sieciowego, sprawdź, czy wskaźnik LED na zasilaczu sieciowym lub wtyczce jest włączony. Upewnij się, że używasz oryginalnego zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem.

  Zasilacz sieciowy ze wskaźnikiem LED na wtyczce

 3. Podłącz sprawdzony w działaniu kabel zasilający lub zasilacz sieciowy.
  UWAGA: Informacje o mocy zasilacza sieciowego są nadrukowane na etykiecie umieszczonej na jego spodzie. Aby uzyskać optymalną wydajność, użyj oryginalnego zasilacza sieciowego lub zasilacza sieciowego firmy Dell o specyfikacji obsługiwanej przez komputer.


Rozwiązanie 5: uruchomienie diagnostyki sprzętu

Przeprowadzanie testu zasilacza na komputerach stacjonarnych lub komputerach All-in-One firmy Dell

Komputery stacjonarne Dell Inspiron, XPS, OptiPlex, Precision i Vostro mają zasilacz z wbudowaną funkcją autotestu (BIST), która pomaga zdiagnozować stan zasilacza. Wskaźnik LED na zasilaczu pomaga określić, czy przyczyną problemu z zasilaniem jest zasilacz.

Dowiedz się, jak uruchomić autotest zasilacza na komputerze stacjonarnym lub komputerze All-in-One firmy Dell.

Wskaźnik LED zasilania komputera Dell OptiPlex w obudowie typu tower

Przeprowadzanie testu płyty głównej w notebookach firmy Dell

Niektóre notebooki Dell Inspiron, Latitude, Vostro i Precision są wyposażone we wbudowaną funkcję autotestu płyty głównej (M-BIST). M-BIST to zintegrowane narzędzie diagnostyczne, które pomaga zidentyfikować awarie wbudowanego kontrolera płyty głównej (EC). Test M-BIST należy ręcznie zainicjować przed testem Power-On Self-Test (POST) i uruchomić go na notebooku firmy Dell, którego nie można włączyć.

UWAGA: Zintegrowana funkcja autotestu płyty głównej (M-BIST) jest dostępna tylko w wybranych notebookach Dell Inspiron, Latitude, Vostro i Precision.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz M oraz przycisk zasilania na klawiaturze.
 2. Sprawdź wskaźnik LED stanu baterii:
  UWAGA: Aby dowiedzieć się więcej na temat umiejscowienia wskaźnika LED stanu baterii, zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka firmy Dell.
  1. W przypadku wykrycia błędu wskaźnik LED stanu baterii zmieni kolor na bursztynowy. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Dell, aby zapoznać się z opcjami naprawy.
  2. W przypadku braku błędu wskaźnik LED stanu baterii pozostaje wyłączony.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności komputer nadal się nie włącza, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Dell, aby poznać opcje naprawy dostępne w Twojej lokalizacji.

Czy nadal występują problemy z zasilaniem notebooka firmy Dell? Jeśli notebook jest objęty aktywną gwarancją na sprzęt, możesz wysłać notebooka do naprawy do centrum serwisowego firmy Dell. Certyfikowani technicy firmy Dell zdiagnozują i rozwiążą problem z zasilaniem notebooka.

Inne zasoby

Rozwiązywanie problemów z zasilaczem sieciowym
Rozwiązywanie problemów z zasilaczem sieciowym
Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z zasilaczem sieciowym w notebooku firmy Dell. Dowiedz się, jak używać zasilacza sieciowego i rozwiązywać związane z nim problemy.
Rozwiązywanie problemów związanych z baterią
Rozwiązywanie problemów związanych z baterią
Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z baterią notebooka firmy Dell. Zapoznaj się z informacjami na temat obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów dotyczących baterii w notebooku firmy Dell.
Poprawa wydajności baterii
Poprawa wydajności baterii
Dowiedz się, jak poprawić wydajność baterii notebooka Dell. Informacje na temat zmian, jakie można wprowadzać w notebooku w celu wydłużenia czasu pracy baterii.
Informacje i wskazówki dotyczące spęczniałych baterii
Informacje i wskazówki dotyczące spęczniałych baterii
Dowiedz się, dlaczego baterie litowo-jonowe pęcznieją i jak radzić sobie ze spęczniałymi bateriami w notebookach firmy Dell.
pomoc techniczna — filmy
Pomoc techniczna — filmy (po angielsku)
Odwiedź naszą bibliotekę wideo, aby znaleźć przydatne filmy.
Biblioteka pomocy technicznej
Biblioteka pomocy technicznej (po angielsku)
Uzyskaj dostęp do wszystkich artykułów z naszej bazy wiedzy