Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Riešenie a oprava problémov s výkonom systému

Pri používaní svojho počítača Dell môžete niekedy naraziť na problémy súvisiace s výkonom. Príčinou problémov súvisiacich s výkonom počítača môžu byť aktualizácie softvéru, poškodené aplikácie alebo ovládače, prípadne zlyhanie hardvéru. Niektoré z príznakov, ktoré signalizujú problémy s výkonom systému:

 • Spustenie operačného systému počítača trvá dlhšie než predtým.
 • Aplikáciám trvá dlhšie, kým sa načítajú, prípadne majú pomalšiu odozvu.
 • Počítač reaguje pomaly alebo prestane reagovať, keď na ňom používateľ napríklad niečo píše alebo na niečo kliká.


Videonávod na riešenie problémov s pomalým počítačom (v angličtine)

Pozrite si toto video s návodom, ako zlepšiť výkon počítača Dell (v angličtine).


Postupujte podľa nasledujúcich rýchlych krokov na zlepšenie výkonu vášho počítača Dell.

Oprava 1: Vykonajte tvrdý reset

Tvrdý reset pomáha vypustiť statickú elektrinu, ktorá môže spôsobovať problém s napájaním. Ak chcete vykonať tvrdý reset, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Vypnite počítač.
 2. Odpojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo odpojte napájací adaptér a vyberte batériu (notebooky Dell s odpojiteľnou batériou).
  POZNÁMKA: V prípade notebookov Dell, ktoré majú nevymeniteľnú batériu, si prečítajte ako resetovať hodiny reálneho času (RTC), aby ste obnovili svoj notebook Dell (v angličtine). Ak máte notebook Dell s vyberateľnou batériou, podrobné pokyny, ako ju bezpečne vybrať, nájdete v používateľskej príručke daného notebooku Dell.
  POZNÁMKA: Na vybraných notebookoch Dell Latitude si prečítajte ako použiť vynútenú ePSA na obnovu po zlyhaní POST alebo spustenia (v angličtine).
 3. Odpojte všetky zariadenia, ako sú jednotky USB, tlačiarne, webkamery, pamäťové karty (SD/xD) – s výnimkou klávesnice a myši.
 4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 15 až 20 sekúnd, aby ste vyčerpali zvyškovú energiu.

  Stlačenie tlačidla napájania

 5. Pripojte napájací kábel (pre stolové počítače) alebo napájací adaptér a batériu (pre notebooky).
 6. Zapnite počítač.


Oprava 2: Optimalizujte počítač pomocou nástroja SupportAssist.

Aplikácia SupportAssist poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob optimalizácie vášho počítača (vrátane aktualizácie zastaraných ovládačov), aby sa vyriešili problémy s výkonom systému.

 1. Stlačte a podržte kláves Windows (tlačidlo Windows) a potom stlačte kláves Q.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte SupportAssist.
 3. V zozname výsledkov vyberte položku SupportAssist (App).
  POZNÁMKA: Ak sa nástroj SupportAssist vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazí, prejdite na stránku SupportAssist for Home PCs a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SupportAssist.
 4. Kliknutím na tlačidlo Spustiť teraz spustite testy.
  POZNÁMKA: Môžete ťuknúť alebo kliknúť na šípku nadol a spustiť tak individuálny test. Spoločnosť Dell odporúča spustenie úplného testu počítača.
 5. Nástroj SupportAssist spúšťa testy postupne, pričom poskytuje výsledky a navrhované akcie.

  Videonávod na optimalizáciu počítača pomocou nástroja SupportAssist (v angličtine)


Oprava 3: Skontrolujte a vyčistite vetracie otvory a ventilátory.

Ak sú vetracie otvory vášho počítača upchaté vláknami a prachom, použite stlačený vzduch v plechovke na vyčistenie a obnovenie prúdenia vzduchu. Nedostatočné prúdenie vzduchu môže spôsobiť prehriatie procesora, pamäte (RAM) a iného interného hardvéru počítača, čo môže potenciálne viesť k poruche. Nadmerná teplota môže tiež výrazne znížiť výkon, pretože väčšina procesorov automaticky znižuje rýchlosť, aby sa zabránilo prehrievaniu. Ak spozorujete, že ventilátor počítača neustále beží, môže to naznačovať, že vetracie otvory vášho počítača sú upchaté.

 1. Vypnite počítač.
 2. Skontrolujte, či vetracie otvory v počítači nie sú upchaté prachom alebo nečistotami.
  POZNÁMKA: Vetracie otvory a ventilátory sa môžu v závislosti od modelu počítača nachádzať na rôznych miestach. Pozrite si používateľskú príručku k počítaču Dell.
 3. Zapnite počítač.
  POZNÁMKA: Aby sa počítač neprehrieval, musí byť vo vzpriamenej polohe a na pevnom alebo tvrdom povrchu. Okolo vetracích otvorov musí mať dostatočný voľný priestor.

  Vetrací otvor a ventilátor na notebooku Latitude 5414


Oprava 4: Regulácia tepelnej výkonnosti pomocou softvéru Dell Power Manager

Dell Power Manager umožňuje spravovať nastavenia procesora a chladiaceho ventilátora počítača tak, aby ste dokázali spravovať výkon, teplotu povrchu počítača a hluk ventilátora. Každá možnosť predstavuje odlišnú rovnováhu medzi týmito tromi prvkami. Vyberte si konfiguráciu, ktorá najviac vyhovuje vášmu počítaču.

 1. Skontrolujte voľné káble v zadnej časti stolového počítača. Ak máte notebook, skontrolujte, či nie je napájací kábel pripojený k napájaciemu adaptéru uvoľnený.
 2. Kliknite na kartu Správa teploty na ľavej table.
 3. Stlačte rádiové tlačidlo vedľa požadovaného nastavenia v časti Správa teploty.

  Správa teploty pomocou softvéru Dell Power Manager


Oprava 5: Spustite diagnostiku hardvéru

Príčinou problému s testom POST môže byť aj potenciálne zlyhanie hardvéru systémovej pamäte (RAM) alebo systémovej dosky (základnej dosky). Spustenie predštartovej diagnostiky pomáha identifikovať potenciálne hardvérové problémy, ktoré môžu spôsobovať problém so spúšťaním.

 1. Zapnite počítač.
 2. Pri zobrazení loga Dell niekoľkokrát stlačte kláves F12, kým sa nezobrazí ponuka jednorazového spustenia.
 3. Na obrazovke spúšťacej ponuky vyberte možnosť Diagnostika a stlačte kláves Enter.

  Možnosť Diagnostika v ponuke jednorazového spustenia v počítači Dell.

 4. Spustí sa diagnostický test.

  Diagnostika systému Dell ePSA pred spustením

  POZNÁMKA: Predštartové diagnostické rozhranie sa môže v počítači Dell líšiť, informácie o konkrétnom produkte nájdete v používateľskej príručke počítača Dell.

  POZNÁMKA: Počas testovania nie je myš aktívna.

  POZNÁMKA: Pri notebookoch Dell sa počas testu LCD vyžaduje reakcia používateľa.
 5. V prípade problémov sa zobrazia chybové kódy. Zapíšte si kód chyby, overovací kód a servisný tag a potom vyhľadajte kód chyby.

Ak budú problémy s výkonom vášho počítača pretrvávať aj po vykonaní vyššie uvedených krokov, skúste ďalšie kroky pri riešení problémov s výkonom systému (v angličtine).

Videá (v angličtine)

How to troubleshoot for Slow Performance

This video provides different fixes and troubleshooting for slow performance.

For more written steps on this process, please visit this article: 

Troubleshoot and Fix System Performance Issues
How to Perform an OS System Restore (With Data Backup)

This video explains how to perform an OS system restore with data backup using the "SupportAssist OS Recovery Tool." The steps include selecting "Restore System," choosing either "Local Restore" or "Cloud Restore," backing up data if necessary, selecting a storage device, confirming the device, selecting the reason for the restore, and clicking "Next" to begin the restore process. Once completed, click "Finish."

Ďalšie zdroje

Riešenie problémov s pomalým výkonom
Riešenie problémov s pomalým výkonom (v angličtine)
Zistite, ako odstrániť a vyriešiť problémy s pomalým výkonom počítača Dell.
Riešenie pre modrú obrazovku alebo STOP chyby
Riešenie pre modrú obrazovku alebo STOP chyby (v angličtine)
Zistite, ako identifikovať, riešiť a vyriešiť chyby spojené s modrou obrazovkou alebo zastaviť chyby objavujúce sa v počítači Dell.
Použitie nástroja SupportAssist OS Recovery
Použitie nástroja SupportAssist OS Recovery (v angličtine)
Zistite, ako použiť aplikáciu SupportAssist OS Recovery na resetovanie alebo obnovenie operačného systému v počítači Dell.
RAM
Inovácia alebo inštalácia systémovej pamäte (RAM) (v angličtine)
Zistite, ako inovovať alebo inštalovať systémovú pamäť, aby sa zlepšil výkon vášho počítača Dell.