Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Ako nájsť servisný tag na tenkom klientovi Dell

Dell umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o ich produktoch, vrátane technických parametrov, dokumentácie a záručných informácií, na základe identifikátorov produktov, ako sú servisný tag, kód expresného servisu a sériové číslo. Získajte možnosti podpory prispôsobené vašim konkrétnym potrebám: identifikujte svoj produkt značky Dell pomocou jeho servisného tagu, kódu expresného servisu alebo sériového čísla.

  • Servisný tag je sedemmiestny alfanumerický kód.
  • Kód expresného servisu je 10- až 11-miestna číselná verzia servisného tagu.

Poznámka: Príslušenstvo a zariadenia Dell, ako sú klávesnica, myš, náhlavná súprava, externý pevný disk, nemajú servisný tag ani kód expresného servisu. Ak chcete získať produktovú dokumentáciu k týmto zariadeniam, môžete ich identifikovať na webovej stránke Dell.com/support pomocou ich modelového čísla. Tieto produkty dokáže technická podpora firmy Dell identifikovať na základe čísla objednávky Dell. Zistite, ako nájsť servisný tag monitora Dell alebo servisný tag dokovacej stanice Dell.

Štítok so servisným tagom alebo informáciami o produkte

Na počítačoch Dell OptiPlex alebo tenkých klientoch Wyse je štítok so servisným tagom umiestnený na zadnom paneli. Staršie zariadenia Wyse majú štítok s informáciami o produkte, na ktorom je aj servisný tag alebo sériové číslo, na vyťahovacej plôške na zadnom paneli.

Na mobilných tenkých klientoch Dell je štítok so servisným tagom umiestnený na zadnom kryte.

Príklad č. 1: Vyťahovacia plôška s informáciami o produkte na tenkom klientovi Wyse 3030LT

Ukážka vyťahovacej plôšky s informáciami o produkte na zadnom paneli tenkého klienta Wyse 3030LT.


Ukážka štítka s informáciami o produkte na vyťahovacej plôške na tenkom klientovi Wyse 5030.

Príklad č. 2: Štítok so servisným tagom na zadnom paneli tenkého klienta Wyse 7040

Ukážka štítka so servisným tagom na zadnom paneli tenkého klienta Wyse 7040.

Príklad č. 3: Štítok so servisným tagom na zadnom kryte mobilného tenkého klienta Latitude 3480

Ukážka štítka so servisným tagom na zadnom kryte mobilného tenkého klienta Latitude 3480.

Ako nájsť servisný tag na staršom produkte Wyse

Staršie systémy Wyse majú jedinečné sériové číslo. Keďže sú staršie produkty Wyse v súčasnosti servisované prostredníctvom siete firmy Dell, každému produktu bol priradený jedinečný servisný tag. Servisný tag si môžete pozrieť v nástroji firmy Dell na overenie stavu záruky.

  1. Prejdite na stránku nástroja firmy Dell na overenie stavu záruky.
  2. Do poľa identifikátora produktu zadajte sériové číslo svojho produktu Wyse.
  3. Kliknite na tlačidlo Odoslať.
  4. 4. Servisný tag sa zobrazí v okne s upozornením.

Poznámka: Servisný tag možno tiež zistiť zo sériového čísla produktu Wyse (BIOS) alebo „SID“ produktu Wyse na štítku (xxxAyyyyyyy). V oboch prípadoch platí, že ak je štvrtým znakom v sériovom čísle produktu Wyse alebo SID písmeno „A“, servisným tagom je posledných sedem číslic sériového čísla.


Video materiály

How To Locate Your Service Tag

This video provides instructions on how to find the service tag on a laptop or desktop computer. For laptops, the tag is located underneath the system, while for desktops, it is located on the back of the chassis. Alternatively, the "Command Prompt" can be used to find the tag. The reader is asked to provide their service tag to receive further assistance.

Ďalšie zdroje

Používateľ
Moje konto
Prihláste sa do svojho konta Dell, ktoré vám umožní vytvárať objednávky, sledovať stav zásielok, získať členské výhody a vytvárať a zobrazovať zoznamy vlastných produktov Dell.
Poznámky v schránke
Dell Product Registration
Zaregistrujte svoj produkt Dell, aby ste získali výhody v podobe rýchlej a efektívnej podpory, najdôležitejších produktových aktualizácií či rýchlejšej diagnostiky.
Záruka
Prevod záruky a vlastníckeho práva
Zmenilo sa miesto používania vášho produktu Dell alebo potrebujete aktualizovať informácie o jeho vlastníctve?
Zariadenie – stolový počítač
Moje produkty a služby
Služba „Moje produkty a služby“ vám umožňuje spravovať všetky vaše produkty Dell a služby podpory jednoduchšie – na jednom mieste.