Diagnostik och verktyg

Identifiera din produkt för att visa supportalternativ.

Ange ett service tag-nummer från Dell, ett produkt-ID från Dell EMC, en modell eller ett nyckelord.

Rekommenderas

Låt oss söka igenom datorn efter vanliga maskinvaruproblem

Snabbtestet hittar de vanligaste problemen och visar hur du åtgärdar dem. Mer information

10 minuter

Diagnostikverktyg för bärbara och stationära datorer

ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)

Ett diagnostisk test som körs innan start kontrollerar maskinvaran utan att använda operativsystemet.

SupportAssist för bärbara och stationära datorer

SupportAssist kontrollerar proaktivt statusen på systemets maskinvara och programvara.

Dells diagnostik- och hanteringsverktyg

SupportAssist för företagssystem (servrar, lagring och nätverkshantering)

SupportAssist erbjuder fjärrövervakning, automatiserad insamling av data, automatiskt skapande av ärenden och proaktiv kontakt från teknisk support för företagssystem.

Support Live Image

Support Live Image är en 7.0 CentOS-image som tillhandahåller en sammanställning av support-, service- och uppdateringsverktyg för PowerEdge- och PowerVault-produkter.

Dell-verktyg för datacenter

Se fler verktyg för konfigurering, driftsättning och uppdatering av servrar samt insamlande av händelseloggar.

Dell 32-bitars diagnostik

Dells 32-bitarsdiagnostik testar maskinvaran i ditt Dell PowerEdge- eller Dell PowerEdge C-system utanför en operativsystemmiljö på hög nivå.

Dells systemhantering

Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

OMSA tillhandahåller hantering av hela ditt servernätverk lokalt och på distans samt systemhantering 1-till-1.

Dell OpenManage Essentials

Dell OpenManage Essentials möjliggör övervakning av systemhälsan för din maskinvara från Dell eller tredje part samt livscykelhantering för konvergerade-, rack- och tornservrar från Dell PowerEdge.

iDRAC (integrated Dell Remote Access Controller)

iDRAC underlättar fjärrhantering av servrar, inklusive driftsättning, uppdatering, övervakning och underhåll av Dell-servrar.

Dells styrenhet för chassihantering (CMC)

CMC är en systemhanteringskomponent som är avsedd att hantera en eller flera Dell PowerEdge-system med bladservrar.

Dell Lifecycle controller (livscykelstyrenhet)

Lifecycle controller (livscykelstyrenhet) är ett verktyg som körs före operativsystemet och hanterar serverns livscykel (konfiguration, driftsättning, provisionering, uppdateringar av fast programvara och avveckling.)

PowerEdge RAID Controller (PERC)

PERC hanterar hårddiskar eller SSD-hårddiskar som en logisk enhet i ett disklagringssystem, vilket ökar tillförlitligheten för styrenheten och lagringen samt serverns drifttid.

Dell EMC:s företagsverktyg

E-lab Navigator

Startsida för Dell EMC-kompatibilitetsmatrisen.

E-lab Advisor

Information om Dell EMC:s serviceverktyg.

Dell EMC Grab Utilities

Datainsamlingsverktyg för Unix-system.

Dell EMC Reports for Windows

Datainsamlingsverktyg för Windows.

SolVE

Skapa procedurer för vanliga uppgifter.

Andra verktyg

Sök efter andra supportverktyg.

Dell EMC-webbplatser

Dell EMC Power Calculator

Utvärdera strömförsörjningsbehov för Dell EMC-system.

Rekommendationer för säkerhet

Visa alla produkters säkerhetsrekommendationer för i år.

Tekniska rekommendationer

Visa alla produkters tekniska rekommendationer för i år.

Guider för konfiguration av säkerhet

Lär dig att driftsätta och använda Dell EMC-produkter på ett säkert sätt.

Dell EMC säkerhet och efterlevnad

Hitta dokument för säkerhet och efterlevnad.

Dell EMC MOBILE

Hämta mobilappen för produktsupport och serviceförfrågningar.