Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Dell Command | Update

Shrnutí: 下载 Dell Command Update 并阅读发行说明和规格。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

Dell Command | Update 是为商用客户端计算机提供的独立应用程序,可为由戴尔发布的系统软件提供更新。此应用程序可简化戴尔商业客户端硬件的 BIOS、固件、驱动程序和应用程序更新体验。此应用程序还可用于在基于计算机标识安装操作系统和网络驱动程序后安装驱动程序。

提醒:戴尔强烈建议在下一计划更新周期期间应用最新的 Dell Command | Update。更新包含的功能增强或改进可提高计算机的可靠性和可用性。


最新版本 - Dell Command |更新 5.3.0

Dell Command |更新 5.3.0(2024 年 4 月发布)

Dell Command | Update 共有两个下载链接可用:

提醒:“Dell Command |Update Windows 通用应用程序”是一个通用 Windows 应用程序 (UWP) 应用程序,而“Dell Command | Update 应用程序”是经典版本。

Dell Command | Update 的所有之前版本的链接:

Dell Command | Update 5.2.0(2024 年 1 月发布)

Dell Command | Update 共有两个下载链接可用:


Dell Command | Update 5.1.0

Dell Command | Update 5.1.0(2023 年 10 月发布)

Dell Command | Update 共有两个下载链接可用:


Dell Command | Update 5.0.0

Dell Command | Update 5.0.0(2023 年 7 月发布)

Dell Command | Update 共有两个下载链接可用:


Dell Command | Update 4.9.0

Dell Command | Update 4.9.0(2023 年 5 月发布)

Dell Command | Update 共有两个下载链接可用:


有关下载和安装驱动程序的其他参考,请参阅以下戴尔文章:驱动程序和下载常见问题

要获取 Dell Command | Update,请执行这些步骤:

 • 导航至戴尔支持页面。
 • Identify your product 下,输入受支持的戴尔设备的服务编号,然后单击 Search
 • 在戴尔设备的产品支持页面上,单击 Drivers and Downloads
 • 找到 Manually find a specific driver for your [model],然后单击页面右侧的 Find drivers
 • 选中 Category 下拉列表下的 System Management复选框
 • 在列表中找到 Dell Command | Update,然后选择页面右侧的 Download
 • 在您的计算机上找到下载的文件(在 Google Chrome 中,该文件将显示在 Chrome 窗口的底部),并运行可执行文件。
 • 按照屏幕上的说明安装 Dell Command | Update
关于安装说明,Dell Technologies 推荐从位于此处的最新用户指南获取最新信息:产品支持页面

如果您在使用 Dell Command |更新,查看有关常见问题的一些文章:

有关下载和安装驱动程序的其他参考,请参阅以下戴尔文章:驱动程序和下载常见问题

关于使用说明,Dell Technologies 推荐从位于此处的最新用户指南获取最新信息:产品支持页面。“适用于 Windows 重新安装的高级驱动程序还原”信息位于用户指南的“Dell Command | Update 功能”部分中。

关于使用说明,Dell Technologies 推荐从位于此处的最新用户指南获取最新信息:产品支持页面。“查看并导出系统信息”位于用户指南的“Dell Command | Update 功能”部分中。

关于发行说明,Dell Technologies 推荐从位于此处的最新发行说明获取最新信息:产品支持页面

Další informace

推荐的文章

以下是一些推荐的戴尔文章。

 


超出保修期支持超出保修期?没有问题。转至 Dell.com/support 网站,输入您的戴尔服务编号并查看我们的服务。

提醒:服务仅适用于美国加拿大英国法国德国中国大陆地区日本的个人计算机客户。服务器和存储不适用。

Videa

How - To Videos

Here are a few videos to help you learn about Dell Command | Update and its capabilities to help simply manage updates for your client computers. 

 
YouTube Video:
How to use DCU - Part 1 (5:31 – English)    
  YouTube Video:
  How to use DCU - Part 2 (8:27 – English)
  YouTube Video:
  How To Use DCU  - Part 3 (5:37 – English)


Click here to see additional videos on client management. 
 

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Dell Command | Update

Datum posledního vydání

10 kvě 2024

Verze

41

Typ článku

How To