Přeskočit na hlavní obsah
 • Vkládejte objednávky snadno a rychle
 • Zobrazit objednávky a sledovat stav expedice
 • Vytvořte a přistupujte k seznamu svých produktů
 • Spravujte své profily, produkty a kontakty na úrovni produktů na stránkách Dell EMC pomocí správy společnosti.

Dell Command | Update

Shrnutí: 下載 Dell Command Update 並閱讀版本資訊與規格。

Tento článek byl zřejmě přeložen automaticky. Máte-li připomínky k jeho kvalitě, informujte nás pomocí formuláře ve spodní části stránky.

Obsah článku


Pokyny

Dell Command | Update 是商業用戶端電腦的獨立應用程式,可為 Dell 發佈的系統軟體提供更新。此應用程式可簡化 Dell 商用用戶端硬體的 BIOS、韌體、驅動程式和應用程式更新體驗。根據電腦識別碼,在安裝作業系統和網路驅動程式之後,也可以使用此應用程式來安裝驅動程式。

注意:Dell 強烈建議您在下一個排定的更新週期中套用最新的 Dell Command | Update。更新包含可改善您電腦可靠性和可用性的功能強化或變更。


最新版本 - Dell Command |更新 5.3.0

Dell Command |更新 5.3.0 (2024 年 4 月發佈)

Dell Command | Update 有兩個可用的下載:

注意:「Dell Command | Update Windows 通用應用程式」是通用 Windows 應用程式 (UWP) 應用程式,而「Dell Command | Update 應用程式」是傳統版本。

Dell Command | Update 所有先前的版本連結:

Dell Command | Update 5.2.0 (2024 年 1 月發佈)

Dell Command | Update 有兩個可用的下載:


Dell Command | Update 5.1.0

Dell Command | Update 5.1.0 (2023 年 10 月發佈)

Dell Command | Update 有兩個可用的下載:


Dell Command | Update 5.0.0

Dell Command | Update 5.0.0 (2023 年 7 月發佈)

Dell Command | Update 有兩個可用的下載:


Dell Command | Update 4.9.0

Dell Command | Update 4.9.0 (2023 年 5 月發佈)

Dell Command | Update 有兩個可用的下載:


如需下載和安裝驅動程式的其他參考資料,請參閱下列 Dell 文章:驅動程式與下載常見問題

若要取得 Dell Command | Update,請遵循下列步驟:

 • 導覽至「Dell 支援」頁面。
 • 識別您的產品底下,輸入支援之 Dell 裝置的產品服務編號,然後按一下搜尋
 • 在您 Dell 裝置的「產品支援」頁面上,按一下「驅動程式與下載
 • 尋找為您的 [機型] 手動尋找特定驅動程式,然後按一下頁面右側的「尋找驅動程式」。
 • 類別下拉式功能表下,勾選系統管理核取方塊
 • 在清單中尋找 Dell Command | Update,然後選取頁面右側的下載
 • 在您的電腦上找到下載的檔案 (在 Google Chrome 中,該檔案會顯示於 Chrome 視窗的底部),然後執行可執行檔。
 • 按照螢幕上的指示安裝 Dell Command | Update
如需安裝指示,Dell Technologies 建議您從位於產品支援頁面的最新使用者指南中取得最新資訊。

如果您在使用 Dell Command | 下載或安裝驅動程式至電腦時發生問題更新,查看有關常見問題的一些文章:

如需下載和安裝驅動程式的其他參考資料,請參閱下列 Dell 文章:驅動程式與下載常見問題

如需使用說明,Dell Technologies 建議您從位於產品支援頁面的最新使用者指南中取得最新資訊。「針對 Windows 重新安裝的進階驅動程式還原」資訊位於使用者指南中 Dell Command | Update 的功能一節。

如需使用說明,Dell Technologies 建議您從位於產品支援頁面的最新使用者指南中取得最新資訊。「檢視並匯出系統資訊」位於使用者指南中 Dell Command | Update 的功能一節。

如需版本資訊,Dell Technologies 建議您從位於產品支援頁面的最新版本資訊中取得最新資訊。

Další informace

建議的文章

以下是一些建議您使用的 Dell 文章。

 


保固過期支援 保固過期?沒問題。前往 Dell.com/support 網站,輸入您的 Dell 產品服務編號,並檢視我們提供的內容。

注意:提供的內容僅適用於美國加拿大英國法國德國中國日本的個人電腦客戶。不適用於伺服器和儲存裝置。

Videa

How - To Videos

Here are a few videos to help you learn about Dell Command | Update and its capabilities to help simply manage updates for your client computers. 

 
YouTube Video:
How to use DCU - Part 1 (5:31 – English)    
  YouTube Video:
  How to use DCU - Part 2 (8:27 – English)
  YouTube Video:
  How To Use DCU  - Part 3 (5:37 – English)


Click here to see additional videos on client management. 
 

Vlastnosti článku


Dotčený produkt

Dell Command | Update

Datum posledního vydání

10 kvě 2024

Verze

41

Typ článku

How To