Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Kilka luk w kontrolerze iDRAC Dell EMC (CVE-2018-15774 i CVE-2018-15776)

Summary: Wytyczne firmy Dell EMC mające na celu ograniczenie ryzyka i rozwiązania wielu luk kontrolerów iDRAC. Szczegółowe informacje na temat wersji kontrolera iDRAC, których dotyczy problem, i opis procedury instalacji aktualizacji można znaleźć w tym przewodniku. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Identyfikator CVE: CVE-2018-15774, CVE-2018-15776

Poziom ważności: Średnie

produkty, których dotyczy problem:
 • Wersje kontrolera iDRAC7/iDRAC8 Dell EMC wcześniejsze niż 2.61.60.60 (CVE-2018-15774 i CVE-2018-15776)
 • Wersje kontrolera iDRAC9 Dell EMC wcześniejsze niż 3.20.21.20, 3.21.24.22, 3.21.26.22 i 3.23.23.23 (CVE-2018-15774)
Streszczenie
Kontroler iDRAC Dell EMC został zaktualizowany w celu wyeliminowania wielu luk, które mogą być potencjalnie wykorzystane do zaatakowania systemów, których dotyczy problem.
 
Szczegóły
 • Luka umożliwiająca uzyskanie podwyższonych uprawnień (CVE-2018-15774)
Wersje kontrolera iDRAC7/iDRAC8 Dell EMC wcześniejsze niż 2.61.60.60 i wersje kontrolera iDRAC9 wcześniejsze niż 3.20.21.20, 3.21.24.22, 3.21.26.22 i 3.23.23.23 zawierają lukę umożliwiająca uzyskanie podwyższonych uprawnień. Uwierzytelniony złośliwy użytkownik iDRAC z uprawnieniami operatora może potencjalnie wykorzystać błąd związany z kontrolą uprawnień w interfejsie Redfish w celu uzyskania dostępu administratora.
 
 
 • Luka powodująca nieprawidłową obsługę błędów (CVE-2018-15776)
Wersje kontrolera iDRAC7/iDRAC8 Dell EMC wcześniejsze niż 2.61.60.60 zawierają lukę powodującą nieprawidłową obsługę błędów. Nieuwierzytelniony atakujący z fizycznym dostępem do systemu może potencjalnie wykorzystać tę lukę, aby uzyskać dostęp do powłoki u-boot.
 
SLN315190_en_US__1icon Uwaga: Inne modele kontrolera iDRAC nie są zagrożone lukami opisanymi powyżej.

Rozwiązanie:   
Poniższe wersje oprogramowania układowego kontrolera iDRAC Dell EMC zawierają rozwiązania tych luk:

 
iDRAC Wersja oprogramowania układowego iDRAC

iDRAC9
3.20.21.20
3.21.24.22
3.21.26.22
3.23.23.23
iDRAC8 2.61.60.60
iDRAC7 2.61.60.60

 

SLN315190_en_US__1icon Uwaga: Dostępne w dniu publikacji.

Firma Dell EMC zaleca wszystkim klientom jak najszybszą aktualizację. 

Najlepsze praktyki Dell EMC Best związane z kontrolerem iDRAC:

Poza korzystaniem z aktualnego oprogramowania układowego kontrolera iDRAC firma Dell EMC zaleca również:

 • Kontrolery iDRAC nie zostały zaprojektowane ani nie są przeznaczone do działania w Internecie ani nawiązywania z nim połączenia; zostały stworzone z myślą o pracy w oddzielnej sieci zarządzania. Połączenie kontrolerów iDRAC bezpośrednio do Internetu może narazić podłączony system na zagrożenia związane z bezpieczeństwem i inne zagrożenia, za które firma Dell EMC nie ponosi odpowiedzialności.  
 • Wraz z umieszczeniem kontrolerów iDRAC w oddzielnej podsieci zarządzania użytkownicy powinni odizolować podsieć zarządzania/vLAN za pomocą technologii takich jak zapory sieciowe oraz ograniczyć dostęp do podsieci/vLAN do uprawnionych administratorów serwerów.
 • Firma Dell EMC zaleca, aby przy ocenie ryzyka klienci uwzględnili wszelkie czynniki związane z wdrożeniem w określonym środowisku.

Łącze do rozwiązań:

Klienci mogą pobrać oprogramowanie układowe iDRAC dla serwerów PowerEdge i dla wszystkich innych platform — należy wybrać platformę z witryny pomocy technicznej firmy Dell.


Podziękowania:

CVE-2018-15776: Firma Dell EMC pragnie podziękować Jonowi Sandsowi i Adamowi Nielsenowi za zgłoszenie problemu.

Firma Dell EMC zaleca, aby wszyscy użytkownicy ocenili adekwatność tych informacji w kontekście własnej sytuacji i podjęli odpowiednie działania. Informacje podane w tym dokumencie są dostarczane w dosłownej formie i bez jakiejkolwiek gwarancji. Firma Dell EMC nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, własności i nienaruszalności praw autorskich. W żadnym przypadku firma Dell EMC ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody, w tym bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub następcze, utratę zysków lub szkody specjalne, nawet jeśli firmę Dell EMC lub jej dostawców powiadomiono o możliwości wystąpienia takich szkód. W niektórych jurysdykcjach prawo nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Cause

 

ResolutionArticle Properties


Affected Product

Hyper-converged Systems, Datacenter Scalable Solutions, PowerEdge, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.61.60.60, Precision 7920 Rack, Precision Rack 7910

Last Published Date

17 Dec 2021

Version

5

Article Type

Solution