Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell EMC iDRAC – flera säkerhetsproblem (CVE-2018-15774 och CVE-2018-15776)

Summary: Dell EMC-handledning för att minska riskerna med och tillämpa en lösning på flera iDRAC-säkerhetsproblem. Specifik information om berörda iDRAC-versioner och hur du tillämpar uppdateringarna finns i den här handledningen. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

CVE-identifierare: CVE-2018-15774, CVE-2018-15776,

allvarlighetsgrad: Medelstora produkter som

påverkas:
 • Dell EMC iDRAC7-/iDRAC8-versioner tidigare än 2.61.60.60 (CVE-2018-15774 och CVE-2018-15776)
 • Dell EMC iDRAC9-versionser tidigare än 3.20.21.20, 3.21.24.22, 3.21.26.22 och 3.23.23.23 (CVE-2018-15774)
Sammanfattning
Dell EMC iDRAC har uppdaterats för att hantera flera säkerhetsproblem som potentiellt kan utnyttjas för att kompromettera de system som berörs.
 
Mer information
 • Säkerhetsproblem med utökad behörighet (CVE-2018-15774)
Dell EMC iDRAC7-/iDRAC8-versioner tidigare än 2.61.60.60 och iDRAC9-versioner tidigare än 3.20.21.20, 3.21.24.22, 3.21.26.22 och 3.23.23.23 innehåller ett säkerhetsproblem med utökad behörighet. En godkänd iDRAC-användare med illasinnade avsikter och användarbehörighet kan potentiellt utnyttja ett fel i behörighetskontrollen i Redfish-gränssnittet för att få administratörsbehörighet.
 
 
 • Säkerhetsproblem med felaktig felhantering (CVE-2018-15776)
Dell EMC iDRAC7-/iDRAC8-versioner tidigare än 2.61.60.60 innehåller ett säkerhetsproblem med felaktig felhantering. En ej behörig angripare med fysisk åtkomst till systemet kan potentiellt utnyttja det här säkerhetsproblemet för att få åtkomst till u-boot-gränssnittet.
 
SLN315190_en_US__1icon Obs! Andra modeller av iDRAC påverkas inte av de säkerhetsproblem som beskrivs ovan.

Lösning:   
Följande versioner av fast programvara för Dell EMC iDRAC innehåller lösningar på dessa säkerhetsproblem:

 
iDRAC Version av fast programvara för iDRAC

iDRAC9
3.20.21.20
3.21.24.22
3.21.26.22
3.23.23.23
iDRAC8 2.61.60.60
iDRAC7 2.61.60.60

 

SLN315190_en_US__1icon Obs! Tillgängligt från publiceringsdatumet.

Dell EMC rekommenderar att alla kunder uppgraderar så snart som möjligt. 

Bästa praxis för Dell EMC avseende iDRAC:

Utöver att hantera uppdaterad fast programvara för iDRAC rekommenderar Dell EMC även följande:

 • iDRAC-plattformar är inte utformade eller avsedda för att placeras på eller anslutas till internet. De är avsedda att användas i ett separat hanteringsnätverk. Om du placerar eller ansluter iDRAC-plattformar direkt på internet kan det innebära att det anslutna systemet utsätts för säkerhetrisker och andra risker som Dell EMC inte ansvarar för.  
 • Utöver att placera iDRAC-plattformar i ett separat hanteringsdelnät ska användare isolera hanteringsdelnätet/vLAN med hjälp av tekniska lösningar, till exempel brandväggar, och begränsa åtkomst till delnätet/vLAN till godkända serveradministratörer.
 • Dell EMC rekommenderar sina kunder att ta hänsyn till eventuella driftsättningsfaktorer som kan vara relevanta för deras miljö för att bedöma den övergripande risken.

Länk till åtgärder:

Du kan hämta fast programvara för iDRAC för PowerEdge-servrar och för alla andra plattformar väljer du plattformen på Dells supportwebbplats.


Kredit:

CVE-2018-15776: Dell EMC tackar Jon Sands och Adam Forrest för att de rapporterade det här problemet till oss.

Dell EMC rekommenderar att alla användare avgör huruvida den här informationen är tillämplig för deras enskilda situation och vidtar lämplig åtgärd. Informationen häri tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garanti av något slag. Dell EMC frånsäger sig alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska Dell EMC eller dess leverantörer hållas ansvariga för några som helst skador, inklusive direkta och indirekta skador, följdskador, affärsförluster och särskilda skador, även om Dell EMC eller dess leverantörer har informerats om risken för sådana skador. Eftersom vissa länder inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för indirekta skador eller följdskador kanske ovannämnda begränsning inte gäller.

Cause

 

ResolutionArticle Properties


Affected Product

Hyper-converged Systems, Datacenter Scalable Solutions, PowerEdge, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.61.60.60, Precision 7920 Rack, Precision Rack 7910

Last Published Date

17 Dec 2021

Version

5

Article Type

Solution