Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Odstraňování problémů s přehříváním, vypínáním a teplotou v počítači Dell

Summary: Tento článek obsahuje informace o odstraňování a řešení problémů s přehříváním, teplotou, občasným vypínáním a dalšími problémy s výkonem souvisejícími s teplotou u počítačů Dell. Počítače se mohou restartovat, vypnout nebo mít problémy s výkonem způsobené nadměrným přehříváním. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Počítač Dell se může přehřívat kvůli nedostatečnému proudění vzduchu způsobenému prachem nebo nečistotami, které blokují ventilační otvory, výfukové porty nebo ucpávají ventilátor. Přehřívající se počítač se může občas restartovat, vypnout nebo zaznamenat problémy s výkonem. Nadměrné teplo může poškodit vnitřní součásti.

Když se počítač přehřívá, mohou se vyskytnout následující příznaky:

 • Ventilátory uvnitř počítače začnou být hlučnější, protože se začnou otáčet rychleji, aby odstranily přebytečné teplo.
 • Počítač se může občas vypnout nebo restartovat.
 • Výkon systému se neočekávaně sníží.
 • Počítač může přestat reagovat nebo se sníží jeho výkon při hraní her.
 • Při spuštění se zobrazí chybové zprávy jako například:
  • Alert! Air Temperature Sensor Not Detected.
  • Chybová zpráva týkající se ventilátoru, chladiče nebo teploty vzduchu.

Cause

Nejčastějším důvodem přehřívání počítače je hromadění prachu na ventilátorech nebo ve ventilačních otvorech. Snižte teplotu uvnitř počítače, abyste zlepšili výkon systému a zabránili jakémukoli poškození vnitřních součástí.

Resolution

Při odstraňování problémů s přehříváním či občasným vypínáním postupujte podle kroků uvedených níže v daném pořadí.

Společnost Dell Technologies doporučuje zajistit, aby byly ovladače zařízení a systém BIOS aktuální. Používejte aplikaci SupportAssist pro optimální výkon zobrazení a k řešení běžných problémů s obrazem.

Aplikaci SupportAssist spustíte následovně:

 1. Přidržte stisknutou Windows klávesu (Tlačítko Windows) a stiskněte klávesu q .
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte text SupportAssist.
 3. V seznamu výsledků vyberte aplikaci SupportAssist (aplikace).
  POZNÁMKA: Pokud se aplikace SupportAssist nezobrazuje ve výsledcích vyhledávání, přejděte na stránku SupportAssist pro počítače a tablety, kde naleznete informace o stažení a instalaci aplikace SupportAssist.
 4. Klepnutím nebo kliknutím na tlačítko Start Now spustíte všechny testy.
  POZNÁMKA: Můžete klepnout nebo kliknout na šipku dolů a poté spustit samostatný test. Společnost Dell Technologies doporučuje provést kompletní test počítače.
 5. Aplikace SupportAssist spouští testy jeden po druhém a zobrazuje výsledky a doporučené akce.

Optimalizace systému pomocí aplikace SupportAssist

Délka: 00:32
Je-li k dispozici, lze nastavení jazyka titulků vybrat pomocí ikony Nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa.

Informace o ručním stažení a instalaci ovladače zařízení, jako je čipová sada, najdete v článku databáze znalostí Dell: Postup stažení a instalace ovladačů Dell

Informace o stahování a aktualizaci systému BIOS v počítači Dell naleznete v databázi znalostí Dell: Aktualizace systému Dell BIOS

POZNÁMKA: Společnost Dell Technologies doporučuje po instalaci aktualizací ovladačů restartovat počítač.

Aktualizujte nastavení systému (BIOS).

Délka: 2:06
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Aby se snížila úroveň zahřívání, je důležité zajistit dobré odvětrávání a aby se v počítači nehromadil prach. Hromadění chuchvalců a prachu brání proudění vzduchu okolo chladicích žeber a ztěžuje chod ventilátoru.

Ucpané ventilační otvory mohou způsobit vážné problémy s výkonem kvůli omezení proudění vzduchu. Mohlo by dojít k přehřátí procesoru, paměti (RAM) a dalšího hardwaru, což by mohlo vést k potenciální poruše hardwaru. Nadměrné teplo může také způsobovat výrazné snížení výkonu, protože většina procesorů automaticky omezuje rychlost procesoru, když je potřeba kompenzovat problémy způsobené teplem.

Počítač Dell může k chlazení vnitřních součástí používat jeden nebo více ventilátorů:

 • Stolní počítače Dell používají více než jeden ventilátor – na procesoru (CPU), na samostatné nebo dedikované grafické kartě (GPU), v napájecím zdroji (PSU) a jeden nebo více ventilátorů v šasi (skříni). Další informace naleznete v dokumentaci k počítači Dell.
 • Stolní počítače a notebooky Dell All-in-One mohou používat jeden nebo více ventilátorů, což se může u různých modelů lišit. Další informace naleznete v dokumentaci k počítači Dell .
Čištění ventilačních otvorů počítače Dell
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte napájecí kabel.
 3. Zkontrolujte, že ve ventilačních otvorech počítače není prach ani nečistoty.
  Ventilační otvory mohou být umístěny na různých místech. Viz dokumentace k počítači Dell.
POZNÁMKA: V případě modelů XPS doporučujeme vyhledat umístění ventilačních otvorů v servisních příručkách.
 1. Vyfoukněte prach či nečistoty z počítače pomocí nádobky se stlačeným vzduchem.
  VAROVÁNÍ: Doporučujeme používat pouze nádobku se stlačeným vzduchem. Nepoužívejte vysavače ani větráky a nefoukejte ústy. Vysavače a větráky mohou způsobit statický výboj, a poškodit tak elektrické nebo elektronické součásti v počítači.
Pokyny k zajištění dostatečné ventilace
 • Umístěte notebook do svislé polohy na rovný a pevný či stabilní povrch. Při práci nikdy nepokládejte notebook na postel, deku či jiný měkký povrch.
  VAROVÁNÍ: Pokud budete používat notebook na povrchu pokrytém látkou, posteli, polštáři či klíně, může dojít k omezení nebo úplnému zablokování proudění vzduchu. Dlouhodobé omezení proudění vzduchu může způsobit přehřívání a potenciální poškození.
 • Umístěte stolní počítač několik centimetrů od stěny, abyste zajistili dostatečnou ventilaci.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Jednoduché restartování dokáže téměř okamžitě vyřešit řadu problémů. Restartování počítače je efektivním způsobem vymazání systémové paměti (RAM). Zajišťuje, aby byly vypnuty všechny spuštěné chybné procesy a služby.

Restartování počítače ukončí v počítači veškeré spuštěné aplikace a software. Patří mezi ně aplikace spuštěné na hlavním panelu a služby spuštěné na pozadí.

VÝSTRAHA: Před restartováním počítače nezapomeňte otevřené webové stránky uložit do záložek a uložit otevřené dokumenty, tabulky nebo jinou neuloženou práci.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Aktualizace systému Windows mohou podporovat váš operační systém Windows mnoha způsoby. Aktualizace systému Windows mohou řešit konkrétní problémy, poskytovat ochranu před škodlivými útoky nebo dokonce přidávat nové funkce do operačního systému.

Jak spustit službu Windows Update v systému Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 nebo 8?
 1. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a poté na možnost Nastavení.
 2. V panelu Nastavení klikněte na možnost Aktualizace a zabezpečení.
 3. V levém podokně vyberte možnost Windows Update.
 4. V pravém panelu klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 5. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.
Postup spuštění služby Windows Update v systému Microsoft Windows 7
 1. Otevřete Ovládací panely a klikněte na položku Systém a zabezpečení.
 2. Klikněte na položku Windows Update.
 3. V levém panelu klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 4. Po stažení a instalaci aktualizací počítač restartujte.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Spuštění diagnostického testu hardwaru může pomoci rozpoznat problémy související s hardwarem a poskytne kroky vedoucí k jejich odstranění. Chcete-li rozpoznat, zda v počítači Dell dochází k problémům s hardwarem, doporučujeme na něm nejprve spustit diagnostický test hardwaru. Společnost Dell nabízí integrovanou i online diagnostiku. Diagnostický test hardwaru SupportAssist nebo ePSA pomůže zkontrolovat, zda hardwarová zařízení fungují správně.

 1. Restartujte počítač.
 2. Po zobrazení loga společnosti Dell několikrát stiskněte klávesu F12 a otevřete jednorázovou spouštěcí nabídku.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika ) a stiskněte klávesu Enter.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete diagnostiku.
 5. Pokud testy hardwaru proběhnou úspěšně, přejděte k dalšímu kroku.
 6. Pokud testy hardwaru selžou, poznamenejte si chybový kód a ověřovací kód a obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Aplikace Dell Power Manager umožňuje spravovat nastavení procesoru počítače a chladicího ventilátoru. Můžete spravovat výkon, povrchovou teplotu počítače a hluk ventilátoru.

Další informace o funkcích aplikace Dell Power Manager, stažení a instalaci naleznete v článku databáze znalostí Dell Příručka k aplikaci Dell Power Manager.

Aplikace Dell Optimizer a Dell Precision Optimizer inteligentně optimalizují výkon podporovaných notebooků Latitude a Precision pomocí umělé inteligence a strojového učení. Umožňuje spravovat nastavení procesoru notebooku a chladicího ventilátoru a optimalizovat povrchovou teplotu a hlučnost ventilátoru.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Pomocí následujících tipů můžete zvýšit efektivitu počítače:

 • Pomocí karty „Po spuštění“ ve Správci úloh změňte aplikace, které se spustí po spuštění systému Windows.
 • Ukončete aplikace, které nepoužíváte.
 • Pokud nepoužíváte internetový prohlížeč, zavřete jej.
 • Pokud se počítač zahřívá při hraní her více než obvykle, snižte rozlišení obrazovky a nastavení grafiky.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Obnovení systému je vestavěný nástroj systému Windows, který slouží k ochraně a opravě operačního systému. Jestliže máte problémy s fungováním počítače, pokuste se před jeho obnovením do továrního nastavení použít nástroj Obnovení systému.

Zjistěte, jak používat nástroj Obnovení systému v systému Microsoft Windows.

Pokud problém přetrvá, přejděte k následujícímu kroku.

Malá část diskového prostoru počítačů Dell je vyhrazena pro přeinstalaci operačního systému. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak obnovit počítač do továrního nastavení. V průběhu procesu obnovení se z počítače vymažou veškerá uživatelská data. Před zahájením procesu se proto ujistěte, že jste zálohovali všechny své soubory.

Zjistěte, jak obnovit tovární nastavení či přeinstalovat systém Microsoft Windows v počítači Dell.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations, Dell Optimizer , Dell Precision Optimizer ...
Last Published Date

20 Jul 2023

Version

20

Article Type

Solution