Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Rozwiązywanie problemów z przegrzewaniem się, wyłączaniem lub temperaturą w komputerze firmy Dell

Summary: W tym artykule zamieszczono informacje na temat sposobu rozwiązywania problemów z przegrzaniem, temperaturą, okresowym zamykaniem i innych problemów z wydajnością komputera firmy Dell. Komputery mogą uruchamiać się ponownie, wyłączać lub mieć problemy z wydajnością spowodowane nadmierną temperaturą. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Komputer firmy Dell może przegrzewać się z powodu niewystarczającego przepływu powietrza spowodowanego kurzem lub zanieczyszczeniami blokującymi otwory wentylacyjne, wyloty lub wentylatory. Przegrzewający się komputer może sporadycznie uruchamiać się ponownie, wyłączać lub mieć problemy z wydajnością. Nadmierna temperatura może spowodować uszkodzenie podzespołów wewnętrznych.

W przypadku przegrzania komputera mogą wystąpić takie objawy jak:

 • Wentylatory wewnątrz komputera stają się głośne, ponieważ obracają się coraz szybciej, aby usunąć nadmiar ciepła.
 • Komputer może się sporadycznie wyłączać lub uruchamiać ponownie.
 • Wydajność systemu spada w nieoczekiwanych momentach.
 • Komputer może przestać reagować lub jego wydajność zmniejsza się podczas grania w gry.
 • Komunikaty o błędach uruchomienia, takie jak:
  • Alert! Nie wykryto czujnika temperatury powietrza.
  • Komunikat o błędzie dotyczący wentylatora, radiatora lub temperatury powietrza.

Cause

Najczęstszym powodem przegrzania komputera jest nagromadzenie kurzu na wentylatorach lub otworach wentylacyjnych. Należy zmniejszyć temperaturę wewnątrz komputera w celu zwiększenia wydajności systemu i zapobieżenia uszkodzeniu wewnętrznych elementów.

Resolution

Wykonaj czynności rozwiązywania problemów opisane poniżej, aby rozwiązać problemy z przegrzewaniem, wysoką temperaturą lub okresowym wyłączaniem.

Firma Dell Technologies zaleca dopilnowanie, aby sterowniki urządzeń i systemu BIOS były aktualne. Aplikacja SupportAssist zapewnia optymalną wydajność wideo i pomaga w rozwiązywaniu typowych problemów związanych z wideo.

Aby uruchomić aplikację SupportAssist, wykonaj następujące czynności.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu wyszukiwania wpisz SupportAssist
 3. Wybierz SupportAssist (aplikacja) na liście wyników
  UWAGA: jeśli narzędzie SupportAssist nie pojawi się w wynikach wyszukiwania, przejdź do strony SupportAssist dla komputerów i tabletów, aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalowania SupportAssist.
 4. Kliknij Rozpocznij teraz, aby uruchomić testy.
  UWAGA: można kliknąć strzałkę w dół, a następnie uruchomić dany test. Firma Dell Technologies zaleca przeprowadzenie pełnego testu komputera.
 5. Program SupportAssist uruchamia testy pojedynczo oraz przedstawia wyniki i sugerowane działania.

Optymalizacja systemu za pomocą aplikacji SupportAssist.

Czas trwania: 00:32
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Aby dowiedzieć się, jak ręcznie pobrać i zainstalować sterownik urządzenia, taki jak chipset, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell

Aby dowiedzieć się, jak pobrać i zaktualizować BIOS w komputerze firmy Dell, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell: Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell

UWAGA: firma Dell Technologies zaleca ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji sterowników.

Aktualizacja ustawień systemu (BIOS).

Czas trwania: 02:06
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Należy dbać o to, aby kurz nie gromadził się w komputerze, a także zapewnić odpowiednią wentylację w celu obniżenia temperatury. Gromadzenie się włókien i kurzu uniemożliwia przepływ powietrza wokół żeberek chłodzących i powoduje trudniejsze warunki pracy wentylatora.

Zablokowane otwory wentylacyjne mogą być przyczyną poważnych problemów z wydajnością w związku z ograniczeniem przepływu powietrza. Może to spowodować przegrzanie procesora, pamięci (RAM) i innego sprzętu, co może doprowadzić do potencjalnej awarii sprzętu. Zbyt wysoka temperatura może też spowodować znaczny spadek wydajności, ponieważ większość procesorów automatycznie redukuje prędkość pracy, aby ułatwić kompensację problemów związanych z ciepłem.

Komputer firmy Dell może być wyposażony w jeden wentylator lub w kilka takich jednostek, które mają chłodzić podzespoły wewnętrzne.

 • Komputery stacjonarne firmy Dell są wyposażone w kilka wentylatorów – wentylator procesora (CPU), wentylator autonomicznej karty graficznej (GPU), wentylator zasilacza (PSU) i co najmniej jeden wentylator podstawy montażowej (obudowy). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji komputera firmy Dell.
 • Komputery typu All-in-One i notebooki firmy Dell mogą mieć jeden lub więcej wentylatorów i mogą różnić się w zależności od modelu. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji komputera firmy Dell.
Czyszczenie otworów wentylacyjnych w komputerze firmy Dell
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz przewód zasilający.
 3. Sprawdź, czy w otworach wentylacyjnych komputera nie gromadzi się kurz i zanieczyszczenia.
  Otwory wentylacyjne mogą znajdować się w różnych miejscach. Zapoznaj się z dokumentacją komputera firmy Dell.
UWAGA: W przypadku modeli XPS, odnieś się do instrukcji serwisowych dotyczących umiejscowienia otworu wentylacyjnego.
 1. Użyj sprężonego powietrza, aby wydmuchać pył i zanieczyszczenia z komputera.
  PRZESTROGA: Zaleca się używanie tylko puszek ze sprężonym powietrzem. Nie należy stosować do tego celu odkurzaczy lub dmuchaw ani dmuchać powietrzem z ust. Odkurzacze i dmuchawy generują ładunki statyczne i mogą doprowadzić do uszkodzenia elektronicznych i elektrycznych podzespołów znajdujących się wewnątrz komputera.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy przestrzegać niniejszych wytycznych
 • Umieść notebook w pozycji pionowej, na płaskiej, twardej lub solidnej powierzchni. Nie umieszczaj notebooka na łóżku, kocu ani na żadnych innych miękkich powierzchniach.
  PRZESTROGA: Używanie notebooka na powierzchni z tkaniny, łóżku, poduszce kanapy lub kolanach może ograniczyć lub całkowicie zablokować przepływ powietrza. Długotrwałe ograniczenie przepływu powietrza może spowodować przegrzanie i potencjalne uszkodzenia.
 • Umieść komputer kilka centymetrów od ściany, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Zwykły ponowny rozruch może niemal natychmiast rozwiązać wiele problemów. Ponowne uruchomienie komputera jest skutecznym sposobem na wyczyszczenie pamięci systemowej (RAM). Zapewnia to wyłączenie wszystkich uruchomionych procesów i usług.

Ponowne uruchomienie komputera spowoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych aplikacji i programów. Obejmuje to aplikacje uruchomione na pasku zadań i usługi, które działają w tle.

OSTRZEŻENIE: przed ponownym uruchomieniem komputera należy zapisać zakładki otwartych stron internetowych, wszystkie otwarte dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub inne efekty swojej pracy.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Aktualizacje systemu Windows mogą na wiele sposobów poprawić działanie systemu operacyjnego Windows. Aktualizacje systemu Windows mogą rozwiązywać niektóre problemy, zapewniają ochronę przed złośliwymi atakami, a nawet mogą dodawać do systemu operacyjnego nowe funkcje.

Jak uruchomić Aktualizacje systemu Windows w systemie Microsoft Windows 11, 10, 8.1 lub 8?
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie opcję Ustawienia.
 2. W panelu Ustawienia kliknij pozycję Aktualizacje i zabezpieczenia.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz pozycję Windows Update.
 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
 5. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.
Jak wyłączyć Aktualizacje systemu Windows w systemie Microsoft Windows 7
 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję System i zabezpieczenia.
 2. Kliknij Windows Update.
 3. Kliknij opcję Sprawdź dostępność aktualizacji w lewej części strony.
 4. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego sprzętu może pomóc w zidentyfikowaniu problemów związanych ze sprzętem i uzyskaniu informacji na temat czynności naprawczych, które pozwolą rozwiązać problem. Aby sprawdzić, czy w komputerze firmy Dell nie występuje problem sprzętowy, zaleca się najpierw uruchomić diagnostykę sprzętu w komputerze. Firma Dell oferuje wbudowane narzędzia diagnostyczne oraz ich wersje online. Diagnostyka sprzętu SupportAssist lub ePSA pomoże sprawdzić, czy urządzenia działają prawidłowo.

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Na ekranie z logo firmy Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12, aby przejść do menu jednorazowego rozruchu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Diagnostics\, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby przeprowadzić diagnostyką.
 5. Jeśli testy sprzętu zostaną zakończone pomyślnie, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.
 6. Jeśli testy sprzętu zakończą się niepowodzeniem, zwróć uwagę na kod błędu i kod weryfikacyjny oraz skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Aplikacja Dell Power Manager umożliwia zarządzanie ustawieniami procesora i wentylatora komputera. Pozwala to na zarządzanie wydajnością, temperaturą powierzchni komputera i hałasem wentylatora.

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji programu Dell Power Manager, pobieraniu i instalacji, zapoznaj się z tematem bazy wiedzy firmy Dell Przewodnik programu Dell Power Manager.

Aplikacje Dell Optimizer i Dell Precision Optimizer inteligentnie optymalizują wydajność obsługiwanych notebooków Latitude i Precision przy użyciu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Umożliwia zarządzanie ustawieniami procesora i wentylatora notebooka w celu zoptymalizowania temperatury powierzchni i hałasu wentylatora.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby poprawić wydajność komputera:

 • Zmień aplikacje uruchamiane przy rozruchu systemu Windows za pomocą karty Start w Menedżerze zadań.
 • Zamykaj aplikacje, jeśli nie są używane.
 • Zamknij przeglądarkę internetową, gdy jej nie używasz.
 • Zmniejsz rozdzielczość ekranu i obniż ustawienia grafiki, jeśli komputer staje się cieplejszy niż zwykle podczas korzystania z gier.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Przywracanie systemu to zintegrowane narzędzie systemu Windows, które służy do ochrony i naprawiania systemu operacyjnego. W przypadku wystąpienia problemów z komputerem, przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy użyć narzędzia przywracania systemu.

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji przywracania systemu w Microsoft Windows.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku rozwiązywania problemów.

Dyski twarde w komputerach firmy Dell mają zarezerwowaną niewielką ilość miejsca na potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Jest to najprostsza metoda przywrócenia ustawień fabrycznych komputera firmy Dell. Proces przywracania ustawień fabrycznych usuwa z komputera wszystkie dane użytkownika, dlatego przed jego rozpoczęciem należy utworzyć kopię zapasową danych.

Przeczytaj artykuł Przywracanie do ustawień fabrycznych lub ponowne instalowanie systemu Microsoft Windows w komputerze Dell.

Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.

Additional Information

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations, Dell Optimizer , Dell Precision Optimizer ...
Last Published Date

20 Jul 2023

Version

20

Article Type

Solution