Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Sådan udskiftes et CMOS-batteri på din stationære Dell-pc

Summary: Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du fjerner et CMOS-batteri og udskifter det i en stationær Dell-computer.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

CMOS-batteriet (complementary metal oxide semiconductor), også kaldet møntcellebatteri på bundkortet, hjælper BIOS eller UEFI med at gemme hardwarekonfigurationsindstillingerne. Det hjælper med at registrere dato og klokkeslæt, hvor computeren slukkes. CMOS-batteriet befinder sig inde i computeren og er tilsluttet systemkortet (bundkortet).

CMOS-batteriets kapacitet varierer alt afhængigt af computerens brug og miljø (normalt ca. 2-3 år). Det mest almindelige symptom på CMOS-batterifejl er forkert eller langsom systemdato og -klokkeslæt i BIOS, tab af BIOS-indstillinger, når computeren slukkes, en fejlmeddelelse om tidspunkt på dagen, hvor uret er gået i stå osv. Hvis CMOS-batteriet ikke er opladet, går BIOS-indstillingerne tabt, når computeren slukkes. Du bliver bedt om at nulstille klokkeslæt og dato, når du tænder computeren. Nogle gange kan tabet af BIOS-indstillinger forhindre computeren i at indlæse operativsystemet.

Få mere at vide om, hvordan du udskifter et CMOS-batteri (knapcellebatteri) på en bærbar computer fra Dell i Dell Knowledge Base-artiklen Sådan udskifter du et CMOS-batteri (knapcellebatteri) på din bærbare computer fra Dell.
 
BEMÆRK: Før du begynder, skal du læse og følge sikkerhedsinstruktionerne i Dell Knowledge Base-artiklen "Sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder med elektronisk og elektrisk udstyr"
 • Tag strømkablet ud af computeren.
 • Udlad statisk elektricitet ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 10-15 sekunder.
 • Udskift batteriet med et knapcellebatteri af nøjagtig samme type. Stationære Dell-computere bruger CR2032-knapcellebatteri (se mærkningerne på batteriet). Se dokumentationen til din stationære Dell-pc for at få modelspecifikke oplysninger.
 • Hvis CMOS-batteriet tages ud, slettes BIOS-indstillingerne
 • Sørg for at udskifte det med et helt nyt batteri. Isæt ikke et brugt batteri.
 • Bortskaf brugte batterier korrekt, som anvist af de lokale myndigheder.
 • Brug et antistatisk plastudtræksværktøj. Brug ikke nogen form for metalgenstand til at lirke batteriet ud.
 • For at undgå at beskadige batteristikket skal du holde fast i stikket, mens du fjerner batteriet.

Stationære Dell-computere bruger et 3 V litiumbatteri (CR2032), som også anvendes i armbåndsure og andre små elektroniske enheder. Se dokumentationen til din stationære Dell-pc for at få modelspecifikke oplysninger. Batteriets flade side er altid positiv (+).

ADVARSEL: Alle strømkilder frakobles, inden computerens dæksel eller paneler åbnes. Når du er færdig med at arbejde med computerens indre dele, skal du genmontere alle dæksler, paneler og skruer, før strømkilden tilsluttes.
 
FORSIGTIG: Undgå elektrostatisk afladning ved at jorde dig selv med en håndledsjordingsrem eller ved jævnligt at røre ved en umalet metaloverflade, f.eks. et stik på bagsiden af computeren.
 1. Gå til webstedet Dell-manualer.
 2. Find din stationære Dell-computer:
  1. Indtast modelnummeret eller servicekoden for den stationære Dell-computer, og klik derefter på Søg.
  2. Du kan også klikke på Gennemse alle produkter, vælge Stationære pc er og all-in-one-enheder og vælge din stationære Dell-pc fra produktkataloget.
 3. Under fanen Dokumentation skal du gå til afsnittet Manualer og dokumenter og klikke på Vis PDF ved siden af brugervejledningen eller servicemanualen.
 4. Rul ned til afsnittet Knapcellebatteri.
 5. Hvis du vil tage CMOS-batteriet ud, skal du følge anvisningerne i afsnittet Fjernelse af knapcellebatteri.
 6. Hvis du vil isætte CMOS-batteriet, skal du følge anvisningerne i afsnittet Isættelse af knapcellebatteri.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series

Last Published Date

30 Jan 2024

Version

8

Article Type

How To