Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Startguide för Dell PowerEdge-server

Summary: Det här är startsidan för en ny Dell PowerEdge-server. Artikeln innehåller information om systeminstallation, användning av iDRAC, konfiguration av LifeCycle Controller (LCC) och installation av ett operativsystem. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


SLN285802_en_US__1rack-server (liten)

Du har packat upp din helt nya PowerEdge-server. Det är nu dags att installera den i relevant rack, installera iDRAC-konfigurationen och installera operativsystemet. På så sätt kan du integrera enheten i infrastrukturen. I den här guiden får du hjälp med att gå igenom alla nödvändiga steg. Den innehåller även information om bästa praxis för att säkerställa optimal konfiguration och prestanda. Informationen här förenklar även underhåll och hantering.

Den här artikeln är avsedd som en manual för systeminstallation, användning av iDRAC, konfiguration av LifeCycle Controller (LCC) och installation av ett operativsystem. Den innehåller också ett segment som är till hjälp för att ta reda på mer om olika systemhanteringsalternativ. Den börjar med den senaste versionen av PowerEdge med iDRAC9. Information om hur du konfigurerar och hanterar tidigare versioner av iDRAC finns längst ner på den här sidan. Om du inte är säker på vilken version av iDRAC som körs på servern kan du läsa här.

 

SLN285802_en_US__2icon Obs! Upptäck den senaste generationen PowerEdge-servrar genom att gå till www.dellemc.com/servers.

 

SLN285802_en_US__2icon Obs! Dell PowerEdge-servrar med iDRAC9 är den senaste modellen. En fullständig lista över nya funktioner finns i den här artikeln. De steg som krävs för att konfigurera den nya servern så att du får ut mesta möjliga av funktionerna förklaras nedan.

 
 


Steg för att komma igång:

 1. Installera systemet på dess nya plats
 2. Konfigurera iDRAC för bättre systemhantering
 3. Logga in i iDRAC-webbgränssnittet
 4. Konfigurera LCC
 5. Installera ett operativsystem
 6. Mer information om systemhantering

Funktioner och resurser:

 1. Uppdateringsstrategier
 2. Inbyggda diagnostikverktyg för maskinvara
 3. Inbyggd SupportAssist
 4. Övriga resurser

Kom-igång-instruktioner för äldre servrar

 

1. Konfigurera systemet

 1. Packa upp systemet

 2. Installera systemet i racket. Hur du fysiskt installerar en server i ett rack eller torn-läge beskrivs i den här artikeln.

 3. Anslut kringutrustningen till systemet

 4. Anslut strömmen och slå på systemet. Det kan göras genom att trycka på strömbrytaren eller med iDRAC
   

  SLN285802_en_US__4r510readyrails (1)


2. Konfigurera iDRAC

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) är utformat för att öka produktiviteten för systemadministratörer och förbättra den totala tillgängligheten för Dell-system. iDRAC varnar administratörer om systemproblem. Detta möjliggör fjärrhantering av systemet och minskar behovet av fysisk åtkomst till systemet.

Den första konfigurationen av iDRAC9 och LCC förklaras steg för steg i den här artikeln

 


3. Logga in till iDRAC

Om du vill logga in på iDRAC-webbgränssnittet öppnar du en webbläsare och anger IP-adressen. Standardadressen är 192.168.0.120. Det finns också andra sätt att ansluta till iDRAC med hjälp av kommandoradsprotokoll (SSH RACADM). Mer information om detta finns i den senaste användarhandboken för Integrated Dell Remote Access Controller på www.dell.com/idracmanuals under rubriken"Setting up iDRAC Communication" (konfigurera iDRAC-kommunikation).

Inloggningsskärmen visas. Standardanvändarnamnet är root. 

Om du inte har valt säker standardåtkomst till iDRAC är standardlösenordet "calvin".
Om du har valt säker standardåtkomst till iDRAC finns det säkra lösenordet på en etikett på undersidan av Service Tag-informationen.SLN285802_en_US__5secure %20password%20idrac (anpassat)
Bild 1: Etikett med säkert


standardlösenord Ange användarnamn och lösenord för att logga in på iDRAC.

SLN285802_en_US__6image (11908)
Bild 2: Inloggningsskärm för iDRAC9-webbgränssnitt,


SLN285802_en_US__7image (11909)
bild 3: iDRAC9-instrumentpanel

 

 

SLN285802_en_US__2icon Obs! Det går att aktivera kataloginloggning (Microsoft AD eller LDAP) i iDRAC-inställningarna.Mer information om att logga in på iDRAC- och iDRAC-licenser finns i den senaste användarhandboken för Integrated Dell Remote Access Controller på www.dell.com/idracmanuals.


4. Konfigurera och starta LifeCycle Controller (LCC)

Dell LCC är en avancerad inbyggd systemhanteringsteknik som gör det möjligt att fjärrhantera servrar med iDRAC. Med hjälp av LCC kan du uppdatera den fasta programvaran med ett lokalt eller Dell-baserat datalager för fast programvara. Med OS-installationsguiden som finns i LCC kan du installera ett operativsystem.

Öppna LCC genom att trycka på F10 när datorn startas. LCC delar IP-adress med något av servernätverkskorten. IP-adressen måste konfigureras minst en gång för att det ska gå att använda funktionen för uppdatering och operativsystemsinstallation. På den här sidan förklaras hur du gör den första konfigurationen av LCC.

 


5. Installation av ett operativsystem

Den inbyggda LCC förenklar installationen av operativsystemet med funktionen OS Deployment. Med den här funktionen läses de nödvändiga drivrutinerna in innan installationen påbörjas. Det innebär att installationen går smidigt eftersom operativsystemet kan identifiera alla komponenter.

Detaljerad information finns i artikeln Installera operativsystemet på en Dell PowerEdge-server.
 

SLN285802_en_US__9windows logotyp (1)

 

 


6. Mer information om systemhantering

Dell levererar hanteringslösningar som hjälper IT-administratörer att installera, uppdatera, övervaka och hantera IT-tillgångar. OpenManage-lösningar och -verktyg gör att du snabbt kan hantera problem i fysiska, virtuella, lokala och fjärranslutna miljöer, med in-band- och out-of-band-åtkomst (”agentfri”). Mer information här.

 

7. Uppdateringsstrategier

Dells PowerEdge-servrar har många olika alternativ för att uppdatera inbyggd programvara och drivrutiner. Dell tillhandahåller många användbara verktyg för att förenkla uppdateringsprocessen, från uppdatering av en enskild drivrutin i ett enskilt system till uppdatering av alla system samtidigt.

Mer information finns i artikeln Uppdatera en PowerEdge-server (på engelska).

 


8. Inbyggda diagnostikverktyg för maskinvara

Diagnostik av systemmaskinvara är inbyggt i LCC. LCC har en fysisk (till skillnad från logisk) vy av ansluten maskinvara. Här kan maskinvaruproblem identifieras som operativsystemet och andra onlineverktyg inte kan identifiera.

Detaljerad information finns i artikeln Köra maskinvarudiagnostik på en PowerEdge-server.

 


9. Inbyggd SupportAssist

Från och med den iDRAC9-generationen med PowerEdge-servrar är SupportAssist inbyggd i iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller). När du har registrerat SupportAssist identifierar den automatiskt maskinvarufel, skapar ett ärende och initierar kontakt från Dell EMC till kunden.

När du vill registrera systemet läser du artikeln Registrera iDRAC-inbyggd SupportAssist (på engelska).

För felsökning kan du exportera SupportAssist Collection via iDRAC-webbgränssnittet även utan registrering.

 

 

SLN285802_en_US__10system-management-software-laptop (anpassad)

 

10. Fler resurser

qrl.dell.com är ett onlineprogram som tillhandahåller videor för att hantera serverns komponenter.
Videorna och dokumenten innehåller ett brett utbud av ämnen, t.ex.:
 • Videor med stegvisa anvisningar, inklusive översikter över interna och externa systemkomponenter
 • Detaljerade, koncisa och uppgiftsorienterade videor
 • Referensmaterial, inklusive sökbart innehåll i ägarhandboken, LCD-diagnostik och en elektrisk översikt
 

11. Föregående generation av servrar

Hur du identifierar genereringen av en server förklaras i den här artikeln  

Cause

   

Resolution

   

Additional Information

 

Videos

 

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge

Last Published Date

18 Nov 2022

Version

8

Article Type

Solution