Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Windows Server: Så här reparerar du startfilerna i Windows Server 2008 och 2008 R2 om det inte går att starta servern

Summary: Om det inte går att starta Windows i servern kan det bero på en rad olika saker. I den här artikeln visar vi hur du reparerar startfilerna i de fall där felet beror på dem.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Om det inte går att starta Windows i servern kan det bero på en rad olika saker. I den här artikeln visar vi hur du reparerar startfilerna i de fall där felet beror på dem.
 

Introduktion

Om du startar servern i WinRE-miljön (Windows Recovery Environment) kopplas enhetsbokstäverna enligt principen "först till kvarn". Till exempel har enhet C: i Windows ofta en annan bokstav i WinRE. Med DiskPart-verktyget kan du hålla reda på enheterna (och vad som ligger sparat på dem).
 

 • Första partitionen: 100 MB system reserverat (ingen enhetsbokstav)

 • Andra partitionen: 60 GB (C:) OS

 • Tredje partitionen:  1,5 TB (D:) Data

 • DVD-enhet: E:


SLN167714_en_US__1I_Windows_Boot1_JP_V1a
Bild 1: Illustration av enhetsbokstav i Windows och WinRE (endast på engelska)
SLN167714_en_US__2icon Obs! Om det inte finns någon partition som är reserverad av systemet. Då kan du välja den enhet där Windows-mappen ligger.Återställa startfilerna

 1. Starta Windows Server-DVD:n.

 2. Öppna kommandotolken.

  1. Server 2008 R2:

   1. Om ingen drivrutin behövs: öppna kommandotolken med Skift+F10.

   2. Fortsätt med steg 3.
     

    

  2. Server 2008 (eller 2008 R2, om en drivrutin behövs)

   1. Klicka på Next (nästa) i det första fönstret.

   2. Klicka på Reparera datorn.

   3. Om ingen drivrutin behövs: klicka på Next (nästa) och gå till steg vii nedan.

   4. Om en drivrutin behövs: klicka på Load Drivers (läs in drivrutiner).

   5. Sätt i det mediet där du har sparat drivrutinen.

     

    Obs! Mediet kan vara en CD-, DVD- eller USB-lagringsenhet

     

   6. Gå till den mapp där drivrutinen ligger. Välj den. Klicka på Öppna.

   7. Klicka på Command Prompt (Kommandotolken).
     

    

   

 3. Kommandotolken visas.

 4. Skriv DiskPart i kommandotolken.

  SLN167714_en_US__3I_Windows_Boot5_JP_V1a
  Bild 2: DiskPart-resultat (endast på engelska)
   

 
 • Skriv List vol i DiskPart-tolken.

 • Anteckna enhetsbokstaven för DVD-enheten. I det här exemplet är det "F".

 • Anteckna enhetsbokstaven för den enhet som reserverats av systemet. I det här exemplet är det "C".

 • Skriv "Select vol 1" (välj volym 1) – om volym 1 är den systemreserverade volymen, som i det här fallet.

 • Skriv active (aktiv). Då anges den valda volymen som aktiv.

 • Gå tillbaka till kommandoraden genom att skriva "exit" (avsluta).

 • Skriv Copy f:\BootMgr c:\ (kopiera f:\BootMgr c:\) i kommandotolken. Då sker något av följande:

  1. Skriv N om filen Bootmgr redan finns i C: och du inte vill skriva över den.

  2. Om filen Bootmgr inte redan finns i C:, kopieras den automatiskt.
    

   

 • Skriv Bootrec /Fixmbr i kommandotolken.

 • Skriv Bootrec /Fixboot i kommandotolken.

 • Skriv Bootrec /rebuildBCD i kommandotolken.

  1. Om inget operativsystem hittas, visas följande:

   SLN167714_en_US__4I_Windows_Boot8_JP_V1a
   Bild 3: Resultat när inget operativsystem hittas (endast på engelska)


   Det innebär att något av följande är sant:

   1. Startkonfigurationsdatabasen (BCD) finns redan.

   2. Operativsystemet saknas.

   3. Operativsystemet är så defekt att BootRec inte kan identifiera det.
     

    

  2. Om det fungerar med BootRec /RebuildBCD visas alla Windows-installationer som hittades. Godkänn och lägg till dem i BCD genom att trycka på Y.

   

 • Servern har nu konfigurerats så att den startas i rätt partition. Stäng kommandotolken och starta om systemet i vanligt läge.

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product
Servers, PowerEdge, Microsoft Hyper-V™ Server 2008, Microsoft Windows HPC Server 2008, Microsoft Windows HPC Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows Small Business Server 2008, Microsoft Windows 2008 Server R2 , Microsoft Windows 2008 Server Service Pack 2 ...
Last Published Date

28 Sep 2021

Version

4

Article Type

Solution