Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Chromebook se nespouští na NAPÁJECÍm adaptéru s vyčerpáním baterie.

Summary: Dell Chromebook se nespustí s vyčerpáním baterie a s připojeným NAPÁJECÍm adaptérem.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


Systém Dell Chromebook se nespustí ihned po připojení NAPÁJECÍho adaptéru k systému, pokud je baterie příliš vybita. Problém vyřešte podle pokynů uvedených v tomto článku.


Dell Chromebook nespouštíte s vyčerpanou baterií

Může se nacházet v situaci, kdy se Dell Chromebook po připojení napájecího adaptéru nespustí ihned, protože systém baterie byl hluboko vypouštěný (0% nabíjení baterie).

Po připojení napájecího adaptéru k systému bude indikátor napájení obsahovat žlutě žluté indikace.

Jedná se o obvyklé chování systému Dell Chromebook, když byla baterie uvolněna na 0% nabíjení baterie.


Řešení

Problém je vyřešen tím, že se baterie vybíjí po dobu 25 minut, než se pokusí o napájení systému Dell Chromebook.

Problém můžete vyřešit také pomocí opětovného upevnění konektoru interní baterie pro Dell Chromebook. Po odpojení konektoru baterie stisknutím a podržením vypínače po dobu 10 sekund vybijete, a poté znovu připojte konektor baterie a restartujte systém. Postup při opětovném upevnění tohoto konektoru naleznete v manuálu pro konkrétní Dell model Chromebook na webové stránce podpory Dell.


Article Properties


Affected Product

Chromebook, Chromebook 11, Chromebook 3120 (End of Life), Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189, Chromebook 5190 2-in-1, Chromebook 5190, Chromebook 13 3380, Chromebook 7310, Inspiron Chromebook 11 3181, Inspiron Chromebook 11 3181 2-in-1

Last Published Date

27 Feb 2024

Version

5

Article Type

Solution