Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.
Some article numbers may have changed. If this isn't what you're looking for, try searching all articles. Search articles

Dell nie Chromebooka się podczas uruchamiania zasilacza prądu zmiennego z akumulatorem

Summary: Dell Chromebooka nie uruchomi się przy zasilaniu akumulatorem i podłączonym ZASILACZu.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


Dell Chromebooka system nie uruchamia się natychmiast po podłączeniu ZASILACZa do systemu, kiedy bateria jest głęboko rozładowana. Aby rozwiązać ten problem, należy przestrzegać zaleceń przedstawionych w tym artykule.


Dell nie uruchamia się Chromebooka z wyczerpaniem baterii

Może wystąpić sytuacja, w której Dell Chromebooka nie uruchomi się natychmiast po podłączeniu zasilacza, ponieważ bateria systemu została mocno rozładowana (0% naładowania akumulatora).

Po podłączeniu zasilania do systemu lampka zasilania ŚWIECi ciągłym pomarańczowym światłem.

Jest to normalne zachowanie Dell systemu Chromebooka, kiedy bateria została wyładowana do poziomu naładowania akumulatora do 0%.


Rozwiązanie

Problem został rozwiązany, aby umożliwić ładowanie akumulatora przez 25 minut przed przystąpieniem do zasilania Dell Chromebooka system.

Problem można także rozwiązać, dopasowując wewnętrzne złącze akumulatora do Dell Chromebooka. Po odłączeniu akumulatora naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby opróżnić zasilanie, a następnie ponownie podłącz złącze akumulatora i uruchom ponownie system. Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wyjmowania tego złącza, należy zapoznać się z instrukcją obsługi określonego Dell modelu Chromebooka w witrynie pomocy technicznej Dell.


Article Properties


Affected Product

Chromebook, Chromebook 11, Chromebook 3120 (End of Life), Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189, Chromebook 5190 2-in-1, Chromebook 5190, Chromebook 13 3380, Chromebook 7310, Inspiron Chromebook 11 3181, Inspiron Chromebook 11 3181 2-in-1

Last Published Date

27 Feb 2024

Version

5

Article Type

Solution