Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Podpora řadiče iDRAC7 (Integrated Dell Remote Access Controller 7)

Résumé: Řadič Integrated Dell Remote Access Controller 7 (iDRAC7) poskytuje komplexní integrovanou správu v rámci řady serverů PowerEdge, automatizaci, díky které může vaše organizace růst, aVoir plus

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

SLN311149_en_US__1iDRAC-web-banner-1600x500

Podpora řadiče iDRAC7 (Integrated Dell Remote Access Controller 7)

 • Správa místního a vzdáleného integrovaného serveru bez agenta
 • Automatizace pomocí rozhraní RESTFul API s podporou Redfish
 • Nasazení, aktualizace, sledování a údržba serveru

Řadič iDRAC zajišťuje komplexní integrovanou správu v rámci řady serverů PowerEdge, automatizaci, díky které může vaše organizace růst, a zabezpečení pro váš klid. Z množství různých nástrojů a technologií v portfoliu OpenManage si můžete vytvořit řešení pro správu, které vyhovuje vašim potřebám, a pomocí řadiče iDRAC zajistit optimální správu serverů.

Řadič iDRAC7 dosáhl ukončení prodeje v únoru 2017 a ukončení údržby softwaru v únoru 2020. Poslední verzí firmwaru iDRAC7 je verze 2.65.65.65. Další informace >
 

Dell EMC iDRAC7

Výhody řadiče iDRAC7

Zvýšená dostupnost: Včasné upozornění na potenciální nebo skutečné poruchy, které pomáhají předcházet selhání serveru nebo zkracují dobu zotavení po selhání.
Vyšší produktivita a nižší celkové náklady na vlastnictví: Rozšíření dosahu správců na větší počet vzdálených serverů může zvýšit produktivitu pracovníků IT a snížit provozní náklady, např. na cestování.
Zabezpečené prostředí: Díky zabezpečenému přístupu ke vzdáleným serverům mohou správci provádět důležité funkce správy a současně zachovat zabezpečení serveru a sítě.
Vylepšená vestavěná správa prostřednictvím nástroje Lifecycle Controller: Nástroj Lifecycle Controller zajišťuje nasazení a zjednodušuje údržbu prostřednictvím grafického rozhraní Lifecycle Controller pro místní nasazení a rozhraní pro vzdálenou správu (WS-Management) pro vzdálené nasazení integrované se softwarem Dell OpenManage Essentials a partnerskými konzolemi.
 
 

Dell EMC iDRAC7

Licence pro řadič iDRAC7

Funkce řadiče iDRAC7 jsou dostupné podle typu licence. Úplný seznam licencovaných funkcí získáte rozbalením následujícího seznamu funkcí:

Licencované funkce řadiče iDRAC7

Funkce iDRAC7 Basic iDRAC7 Express iDRAC7 Express for Blades iDRAC7 Enterprise
Rozhraní / standardy
IPMI 2.0 Ano Ano Ano Ano
DCMI 1.5 Ne Ne Ne Ne
Webové grafické uživatelské rozhraní Ne Ano Ano Ano
Příkazový řádek RACADM (místní/vzdálený) Ne Ano Ano Ano
Redfish Ano Ano Ano Ano
SMASH-CLP (pouze SSH) Ne Ano Ano Ano
Telnet Ne Ano Ano Ano
SSH Ne Ano Ano Ano
WSMAN Ano Ano Ano Ano
Network Time Protocol Ne Ano Ano Ano
Připojení
Sdílená síťová karta (LOM) Ano Ano Není k dispozici Ano
Vyhrazená síťová karta1 Ne Ne Ano Ano
Značkování paketů VLAN Ano Ano Ano Ano
IPv4 Ano Ano Ano Ano
IPv6 Ne Ano Ano Ano
DHCP Ne Ne Ne Ne
Dynamické DNS Ne Ano Ano Ano
OS pass-through Ne Ne Ne Ne
Přední panel USB Ne Ne Ne Ne
Security
Autorita založená na rolích Ano Ano Ano Ano
Místní uživatelé Ano Ano Ano Ano
Šifrování SSL Ano Ano Ano Ano
Blokování IP Ne Ne Ne Ne
Adresářové služby (AD, LDAP) Ne Ne Ne Ano
Dvojúrovňové ověřování (čipová karta) Ne Ne Ne Ano
Jednotné přihlášení (Kerberos) Ne Ne Ne Ano
Ověření PK (pro SSH) Ne Ne Ne Ne
Vzdálená přítomnost
Řízení výkonu Ano4 Ano Ano Ano
Ovládání spouštění Ne Ne Ne Ne
Serial-over-LAN Ano Ano Ano Ano
Virtuální média Ne Ne Ano Ano
Virtuální složky Ne Ne Ne Ano
Vzdálené sdílení souborů Ne Ne Ne Ano
Virtuální konzole Ne Ne Jeden uživatel Ano
Připojení VNC k operačnímu systému Ne Ne Ne Ano
Řízení šířky pásma / kvality Ne Ne Ne Ne
Spolupráce s virtuální konzolí (až šest současně připojených uživatelů) Ne Ne Ne Ne
Konverzace k virtuální konzoli Ne Ne Ne Ano
Virtuální oddíly paměti flash Ne Ne Ne Ano

Výkon a chlazení

Automatické zapnutí po ztrátě Ne Ne Ne Ne
Měření napájení v reálném čase Ano Ano Ano Ano
Prahové hodnoty napájení a výstrahy (včetně rezervy) Ne Ne Ne Ne
Vytváření grafů napájení v reálném čase Ne Ano Ano Ano
Historické čítače napájení Ano Ano Ano Ano
Omezení výkonu Ne Ne Ne Ano
Integrace softwaru Power Center Ne Ne Ne Ne
Sledování teploty Ne Ne Ne Ne
Grafy teplot Ne Ne Ne Ne

Monitorování stavu

Plnohodnotné monitorování bez agentů Ne Ne Ne Ne
Monitorování prediktivního selhání Ne Ne Ne Ne
SNMPv1, v2 a v3 (požadavky trap a get) Ne Ano Ano Ano
E-mailové výstrahy Ne Ano Ano Ano
Konfigurovatelné prahové hodnoty Ne Ne Ne Ne
Monitorování ventilátoru Ano Ano Ano Ano
Monitorování napájecího zdroje Ne Ano Ano Ano
Monitorování paměti Ne Ne Ne Ne
Monitorování procesoru Ne Ne Ne Ne
Monitorování pole RAID Ne Ne Ne Ne
Monitorování síťové karty Ne Ne Ne Ne
Monitorování HD (skříň) Ne Ne Ne Ne
Mimopásmové monitorování výkonu Ne Ne Ne Ne

Aktualizace

Vzdálená aktualizace bez agenta Ano3 Ano Ano Ano
Obsažené nástroje pro aktualizaci Ne Ne Ne Ne
Synchronizace pomocí úložiště (naplánované aktualizace) Ne Ne Ne Ano
Automatická aktualizace Ne Ne Ne Ne

Implementace a konfigurace

Integrované nástroje nasazení OS Ne Ne Ne Ne
Integrované konfigurační nástroje (iDRAC Settings Utility) Ne Ne Ne Ne
Integrovaní průvodci konfigurací (průvodci Lifecycle Controller) Ne Ne Ne Ne
Automatické zjišťování Ne Ano Ano Ano
Vzdálené nasazení operačního systému Ne Ne Ne Ne
Integrovaný balíček ovladačů Ne Ne Ne Ne
Úplná konfigurace inventáře Ne Ne Ne Ne
Export inventáře Ne Ne Ne Ne
Vzdálená konfigurace Ne Ano Ano Ano
Konfigurace bez zásahu Ne Ne Ne Ne
Vyřazení / opětovné použití systému Ne Ne Ne Ne
Diagnostika, služba a protokolování
Integrované diagnostické nástroje Ano Ano Ano Ano
Výměna dílu Ne Ano Ano Ano
Záloha konfigurace serveru Ne Ne Ne Ano
Obnovení konfigurace serveru Ne Ne Ne Ano
Snadné obnovení (konfigurace systému) Ne Ne Ne Ne
Kontrolka LED stavu / displej LCD Ne Ne Ne Ne
Modul iDRAC Service Module (iSM) Ne Ano Ano Ano
SupportAssist Collection (vestavěná) Ne Ano Ano Ano
Snímek obrazovky havárie5 Ne Ano Ano Ano
Záznam videa havárie5 Ne Ne Ne Ano
Záznam spuštění Ne Ne Ne Ano
Ruční reset řadiče iDRAC Ne Ne Ne Ne
Virtuální NMI Ne Ne Ne Ne
Sledovací zařízení operačního systému Ne Ne Ne Ne
Integrovaná zpráva o stavu Ne Ne Ne Ne
Protokol systémových událostí Ne Ano Ano Ano
Protokol Lifecycle Ne Ne Ne Ne
Pracovní poznámky Ne Ne Ne Ne
Vzdálený syslog Ne Ne Ne Ano
Správa licencí Ne Ne Ne Ne
[1] Vyžaduje kartu vFlash SD.
[2] Rackové a věžové servery řady 500 a nižší vyžadují k aktivaci této funkce hardwarovou kartu. Tento hardware je nabízen za příplatek.
[3] Funkce vzdálené aktualizace bez agenta je k dispozici pouze při použití rozhraní IPMI.
[4] Dostupné pouze při použití rozhraní IPMI.
[5] Vyžaduje agenta OMSA na cílovém serveru.
Licence iDRAC / model serveru Rackový / věžový / modulární server řady 200–500 Rackový / věžový / modulární server řady 600+
Basic: Základní instrumentace s webovým grafickým uživatelským rozhraním iDRAC. Jedná se o výchozí licenci dodávanou s rackovými a věžovými servery řady 200–500. Standardní není k dispozici
Express: Všechny funkce licence Basic a rozšířené funkce vzdálené správy a životního cyklu serveru. Jedná se o výchozí licenci dodávanou s rackovými, věžovými a modulárními servery řady 600+. Upgrade Standardní
Enterprise: Všechny funkce licence Express a doplňkové funkce služby Remote Presence s pokročilými možnostmi správy podnikové třídy. Upgrade Upgrade

Licence řadiče iDRAC je časově neomezená licence platná po dobu životnosti serveru a může být vždy spojena s výrobním číslem pouze jednoho serveru. Upgradovanou licenci řadiče iDRAC lze zahrnout v době nákupu serveru nebo zakoupit samostatně a stáhnout z aplikace Dell Digital Locker.

Zkušební licence:
Upgrade licence:
 • Chcete-li upgradovat licenci iDRAC, obraťte se na místního obchodního zástupce společnosti Dell EMC.
Stažení upgradované či nahrazení ztracené licence:
 • Licenci iDRAC lze stáhnout z aplikace Dell Digital Locker. Licenční klíče budou uloženy online a v případě potřeby si je můžete stáhnout. Pokud stávající licenční klíč není v aplikaci Dell Digital Locker k dispozici nebo došlo k potížím s licenčním klíčem, obraťte se na technickou podporu nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Dell EMC.

Správa licencí iDRAC

Licence iDRAC lze spravovat buď na jednotlivých serverech, nebo prostřednictvím softwaru Dell EMC License Manager, což je nástroj typu jeden na více pro licencování a nasazování.
 • Jednotlivý server
  Spravujte licence pro jednotlivé servery pomocí řadiče iDRAC. Webové rozhraní řadiče iDRAC a kartu License lze využít k importu a exportu licencí. Ke správě licencí lze také použít příkaz License příkazového řádku RACADM, jak je popsáno v příručce příkazového řádku RACADM.
 • Skupina serverů
  Dell EMC License Manager je nástroj pro nasazení a zasílání hlášení typu jeden na více pro licence OpenManage Enterprise Advanced, iDRAC a CMC. Pomocí nástroje License Manager můžete stahovat, vytvářet vazby, nasazovat, inventarizovat a zálohovat licence OpenManage Enterprise Advanced a také licence úložných zásuvných modulů a řadičů iDRAC a CMC. Tento nástroj dokáže také inventarizovat licencovatelné systémy a informovat o stavu licence a funkcích aktuálně povoleného řadiče pro správu.
 
 

Dell EMC iDRAC7

Aktualizace firmwaru iDRAC7 na nejnovější verzi

Řadič iDRAC7 dosáhl ukončení prodeje v únoru 2017 a ukončení údržby softwaru v únoru 2020. Poslední verzí firmwaru iDRAC7 je verze 2.65.65.65.  
 • Datum ukončení prodeje
  • Poslední možné datum zakoupení serveru Dell EMC OEM PowerEdge s firmwarem iDRAC prostřednictvím společnosti Dell EMC.
  • Po tomto datu nebudou vydány žádné nové funkce.
  • Aktualizace zabezpečení a opravy chyb budou vycházet podle potřeby.
 • Datum ukončení údržby softwaru
  • Datum, kdy technické oddělení Dell EMC iDRAC vydá poslední verzi údržby systému či opravy chyb.
  • Po tomto datu již technické oddělení iDRAC není povinné udržovat či opravovat firmware.
  • Datum ukončení údržby softwaru se plánuje na 3 roky po uplynutí data ukončení prodeje.
 • Podpora hardwaru a firmwaru řadiče iDRAC
  • Na hardware iDRAC se vztahuje smlouva o podpoře hardwaru serveru.
  • Aktivní smlouvy o poskytování podpory hardwaru budou i nadále účinné, dokud nevyprší jejich platnost.
  • Podpora firmwaru řadiče iDRAC není vázána na smlouvu o podpoře hardwaru.
  • Vydané aktualizace firmwaru řadiče iDRAC jsou k dispozici bez ohledu na smlouvu o podpoře.

Společnost Dell EMC doporučuje udržovat systém aktuální pomocí nejnovějšího firmwaru řadiče iDRAC7. To zajistí maximální výkon a také nejnovější aktualizace zabezpečení a opravy chyb. Aktualizace řadiče iDRAC nevyžadují restart hostitele, takže je můžete provádět přímo na místě. Verze firmwaru řadiče iDRAC7 pro model serveru se může lišit u jednotlivých modelů serverů s řadičem iDRAC7. Stažení nejnovějšího firmwaru řadiče iDRAC7 pro váš systém:

 • Přejděte na adresu Dell.com/support a vyberte model serveru nebo zadejte výrobní číslo.
 • Vyberte kartu Ovladače a soubory ke stažení.
 • Vyberte kategorii Řadič iDRAC s modulem Lifecycle Controller
 • Volitelně vyberte operační systém svého systému.
 • Stáhněte si nejnovější verzi firmwaru řadiče iDRAC s modulem Lifecycle Controller.
 
 
 

Zdroje pro řadič iDRAC7

Komunita

Zapojte se do komunity pro správu systémů, kde najdete:

 • diskuzní fóra pro zveřejňování otázek a odpovědí,
 • blogy ke čtení s možností komentování článků,
 • sdílení nápadů na zlepšení produktů a možnost hlasovat pro nápady, které zveřejnili ostatní členové komunity,
 • a další...

Dokumentace

Vyberte svou verzi firmwaru řadiče iDRAC7 a poté kartu Dokumentace pro dokumentaci dané verze.

Dokumenty whitepaper a soubory SCP (Server Configuration Profiles)

Výstrahy SNMP řadiče iDRAC v pásmu pomocí nástroje iDRAC Service Module


Leden 2017
Dokument whitepaper, 14 stránek
Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání, konfiguraci a odstraňování problémů s výstrahami SNMP řadiče iDRAC v pásmu pomocí nástroje iDRAC Service Module v2.3 nebo novějšího.

Zobrazit dokument whitepaper

iDRAC Service Module – Přístup k řadiči iDRAC prostřednictvím hostitelského operačního systému


Leden 2017
Dokument whitepaper, 17 stránek
Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání a odstraňování problémů s přístupem k řadiči iDRAC prostřednictvím funkce hostitelského operačního systému v nástroji iDRAC Service Module v2.3 nebo novějším.

Zobrazit dokument whitepaper

Funkce resetování procesoru iDRAC pomocí nástroje iDRAC Service Module (minimálně verze 2.3.0)


Červenec 2016
Dokument whitepaper, 8 stránek
Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání funkce resetování procesoru iDRAC v nástroji iDRAC Service Module v2.3 nebo novějším a o odstraňování problémů s ním spojených.

Zobrazit dokument whitepaper

Výstrahy SNMP řadiče iDRAC v pásmu pomocí nástroje iDRAC Service Module


Červenec 2016
Dokument whitepaper, 13 stránek
Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání a odstraňování problémů s výstrahami SNMP řadiče iDRAC v pásmu pomocí nástroje iDRAC Service Module v2.3 nebo novějšího.

Zobrazit dokument whitepaper

iDRAC Service Module – Přístup k řadiči iDRAC prostřednictvím hostitelského operačního systému


Červenec 2016
Dokument whitepaper, 18 stránek
Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání a odstraňování problémů s přístupem k řadiči iDRAC prostřednictvím funkce hostitelského operačního systému v nástroji iDRAC Service Module v2.3 nebo novějším.

Zobrazit dokument whitepaper

iDRAC Service Module 2.1 nebo novější verze v operačních systémech Linux Ubuntu a Debian


Září 2015
Dokument whitepaper, 19 stránek
Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání a odstraňování problémů s nástrojem iDRAC Service Module v2.1 nebo novějším v operačních systémem Ubuntu a Debian Linux.

Zobrazit dokument whitepaper

iDRAC Service Module – Windows Management Instrumentation


Duben 2015
Dokument whitepaper, 17 stránek
Tento dokument whitepaper se týká používání nástroje iDRAC Service Module ke sledování různých hardwarových profilů prostřednictvím klientských rozhraní Windows Management Instrumentation (WMI), jako je například Windows PowerShell, příkazový řádek Windows Management Instrumentation, klient Windows Remote Management (WINRM) a WBEMTEST.

Zobrazit dokument whitepaper

Videa

Seznam videí nástroje iDRAC7 Lifecycle Controller

 

Seznam videí řadiče iDRAC7 s nástrojem Lifecycle Controller

Připojení k řadiči iDRAC7 a změna výchozího hesla

 

Nezapomeňte změnit výchozí heslo zařízení na bezpečné heslo. Jak se připojit k řadiči iDRAC7 a změnit heslo při prvním spuštění, ve webovém rozhraní nebo z příkazového řádku.

Duben 2020

Cause

Dell EMC

Résolution

Dell Technologies 2021

Propriétés de l’article


Produit concerné

iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.43.43.43, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.21.21.21, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.30.30.30, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.41.40.40iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.43.43.43, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.21.21.21, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.30.30.30, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.41.40.40, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.50.50.50, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.60.60.60, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.62.60.60, iDRAC7/8 with Lifecycle Controller Version 2.65.65.65, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.10.10.10, iDRAC7 with Lifecycle Controller Version 2.20.20.20, iDRAC7 Version 1.10.10, iDRAC7 Version 1.20.20, iDRAC7 Version 1.30.30, iDRAC7 Version 1.35.35, iDRAC7 Version 1.50.50, iDRAC7 Version 1.51.51, iDRAC7 Version 1.56.55, iDRAC7 Version 1.57.57, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge R220, PowerEdge R320, PowerEdge R420, PowerEdge R420xr, PowerEdge R520, PowerEdge R620, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R820, PowerEdge R920, PowerEdge T320, PowerEdge T420, PowerEdge T620Voir plus

Dernière date de publication

22 avr. 2022

Version

18

Type d’article

Solution